O biologii pamięci i zapominaniu

Szkolenie online:
dlaczego hipokampy nie chodzą do szkoły?

Zrozumienie jak działa pamięć...

… jest konieczne aby efektywnie uczyć. Pamięć jest jednym z tych zjawisk, które wydają się oczywiste dopóki nie zaczniemy się nad nimi zastanawiać. Czy pamięć służy do zapamiętywania? Jak dużo informacji może przechowywać mózg ludzki? Dlaczego ludzie nie mają pamięci absolutnej? Badacze pamięci zadają podobne pytania od setek lat, ale dopiero odkrycia ostatnich dziesięcioleci pozwoliły odpowiedzieć na niektóre z nich. Pamięć jest także kluczowa w działaniu szkoły. Dbamy tam o to żeby była sprawna i wydajna. Niestety bardzo często jej zasoby mimo starań są nam niedostępne, a ich treść z czasem dość poważnie się zmienia.

Okazuje się, na sprawność w zapamiętywaniu wpływ mają nie tylko warunki w jakich to się dzieje ale także rodzaj przyswajanych informacji. Zagadką pozostaje także nasza pamięć robocza nazywana wcześniej pamięcią krótkotrwałą. Choć ma bardzo ograniczoną pojemność, praktycznie decyduje o tym, jaka część informacji posłuży do tworzenia bieżącego modelu świata w jakim przebywamy.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu:

  • dowiesz się jak powstają ślady pamięciowe i jak zmienia się ich trwałość z biegiem czasu,
  • poznasz rodzaje pamięci i jakie występują związki pomiędzy nimi,
  • poznasz jaką rolę w powstawaniu szlaków pamięciowych pełni hipokamp i dlaczego w szkole tak trudno cokolwiek zapamiętać,
  • zrozumiesz, dlaczego więcej nie zawsze znaczy lepiej, a kierowanie uwagą może być wydajniejsze od powtarzania dużych zbiorów informacji,
  • wyjaśnię również, dlaczego uczniowie patrzący na ten sam schemat widzą w na nim często różne rzeczy i jak temu zaradzić w czasie lekcji.

Przykładowy wykład:

Dokładny program szkolenia

Dlaczego hipokampy nie chodzą do szkoły
Pytany uczeń
Gdzie się podziewa informacja
Trwałość śladu a odległość w czasie
Struktura wspomnień
Rodzaje pamięci
Pamięć robocza
Życie codzienne pamięci roboczej

Poznaj eksperta

prof. Marek Kaczmarzyk

Jestem biologiem, neurodydaktykiem i memetykiem, nauczycielem i wykładowcą, autorem artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia, podręczników i programów szkolnych oraz niestrudzonym popularyzatorem nauki. Specjalizuję się w  zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania. Podczas szkoleń i wykładów, które przeprowadziłem, udział brało już kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli i wychowawców. Od 2000 roku kieruję Pracownią Dydaktyki Biologii na Wydziale Biologii Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.