Mem szkoły i szkoła memów

Szkolenie online:
o programach , presji i autorytecie nauczyciela

Czym właściwie jest mem?

Słowo „mem” kojarzy nam się najczęściej z internetowymi dowcipami, powstało jednak znacznie wcześniej. Jego twórcą jest Rychard Dawkins, brytyjski biolog ewolucyjny, który zaproponował spojrzenie na rozwój kultury w kategoriach darwinowskiego procesu ewolucji. Na tej bazie powstała w latach siedemdziesiątych XX wieku subdyscyplina naukowa nazywana memetyką. Punkt widzenia jaki przyjmują memetycy daje ciekawy obraz procesów wytwarzania i przekazywania składników kultury czyli właśnie memów.

Proces edukacji widziany z tej perspektywy jest procesem selekcji informacji. Programy szkolne są zbiorami memów, a dydaktyka jest w zasadzie opisem warunków transferu i metod wspierania ważnych przystosowawczo składników kultury. Analizując środowisko szkolne z tej perspektywy, dydaktycy są jak ekolodzy rozpoznający i opisujący wzajemne relacje pomiędzy organizmami – opisują ekosystemy ludzkich umysłów i warunki ich powstawania. Takie spojrzenie daje szansę na opis procesu i jego kluczowych cech jako podstawowych cech przystosowawczych naszego gatunku, odkrywa znaczenie intuicji i biologicznego podłoża procesów przetwarzania i dystrybucji informacji.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu:

  • dowiesz się, czym są szkolne memy i dlaczego warto uwzględniać ich cechy w praktyce szkolnej,
  • zrozumiesz, dlaczego tak ważna jest osobowość nauczyciela i dlaczego uczniowie nie lubią kiedy ich nauczyciele się zmieniają,

Podczas szkolenia:

  • opowiem o warunkach w jakich przebiega dystrybucja memów i zwrócę uwagę na kluczowe znaczenie tych warunków dla skuteczności z jaką uczą się nasi podopieczni,
  • wyjaśnię również, dlaczego uczniowie tak dobrze znają swoich nauczycieli, dlaczego przyglądają się im tak dokładnie i co to ma wspólnego z oceną szkolną,
  • z memetycznej perspektywy objaśnię zjawisko autorytetu: skąd się biorą urojone autorytety celebrytów i jaką moc może mieć autentyczny autorytet nauczyciela-wychowawcy.

Przykładowy wykład:

Dokładny program szkolenia

Memetyka
Memy i geny – przykład koewolucji
Memotyp i mempleksy
Pierwotny system memetyczny a dzisiejsze czasy
Rola elit i edukacji
Memetyczne narzędzia w rękach nauczyciela
Znaczenie oceny
Urojony memotyp celebryty
Błąd atrybucji
Hodowla memotypów

Poznaj eksperta

prof. Marek Kaczmarzyk

Jestem biologiem, neurodydaktykiem i memetykiem, nauczycielem i wykładowcą, autorem artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia, podręczników i programów szkolnych oraz niestrudzonym popularyzatorem nauki. Specjalizuję się w  zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania. Podczas szkoleń i wykładów, które przeprowadziłem, udział brało już kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli i wychowawców. Od 2000 roku kieruję Pracownią Dydaktyki Biologii na Wydziale Biologii Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.