Po drugiej stronie lustra.

Szkolenie online:
o mechanizmach lustrzanych i biologicznym podłożu empatii.

Czym są mechanizmy lustrzane?

Odkrycie mechanizmów lustrzanych i ich znaczenia w życiu społecznym ludzi było jednym z najważniejszych wydarzeń ostatniej dekady dwudziestego wieku. Dzięki niemu poznaliśmy siłę z jaką wpływamy na siebie wzajemnie i prawdziwe znaczenie tego wpływu. Neurony lustrzane zdają się wprawiać nasze mózgi w stany jakie widzimy u innych i dają możliwość zrozumienia ich wewnętrznego świata. Kiedy wspólnie z innymi idziemy przez świat, możliwość rozumienia naszych wzajemnych reakcji na to co widzimy powoduje, że praktycznie nie można postawić granicy pomiędzy umysłami poszczególnych ludzi. To ta właśnie umiejętność „wymiany światów” daje nam poczucie więzi, bezpieczeństwo i dała nam przewagę w przeszłości.

Mechanizmy te mają też wiele wspólnego z językiem, którym opisujemy świat i jego rolą w ludzkim życiu. Opowieść na temat odkrycia i znaczenia mechanizmów lustrzanych jest najbardziej zadziwiającą historią jaka zdarzyła się nauce w dwudziestym wieku.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu:

  • dowiesz się jak odkryto mechanizmy lustrzane, dlaczego mają one tak wielkie znaczenie w procesie edukacji,
  • zdobędziesz odpowiedź na pytanie, dlaczego lubimy pogodnych nauczycieli i dlaczego nasze dzieci uczą się jedynie od tych, których lubią,
  • nauczysz się jak wykorzystywać możliwości mechanizmów lustrzanych do motywowania innych, do wspierania ich w procesie poznawania i wyjaśniania świata,
  • zrozumiesz, dlaczego tak ważne jest czytanie dzieciom i w jaka jest z tej perspektywy różnica pomiędzy baśnią a grą komputerową.
  • dowiesz się również jak i kiedy skalujemy nasze własne mechanizmy lustrzane
    i jak wielka jest odpowiedzialność dorosłych w tym procesie.

Przykładowy wykład:

Dokładny program szkolenia

Odkrycie neuronów lustrzanych
Rozumienie świata przez intencje
Wspólne rozwiązywanie problemów
Wychowanie na odległość
Pierwsza reakcja a życie dżdżownicy
Język ma znaczenie
Znaczenie baśni i asysta dorosłego
Pozytywny trójkąt bezpieczeństwa

Poznaj eksperta

prof. Marek Kaczmarzyk

Jestem biologiem, neurodydaktykiem i memetykiem, nauczycielem i wykładowcą, autorem artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia, podręczników i programów szkolnych oraz niestrudzonym popularyzatorem nauki. Specjalizuję się w  zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania. Podczas szkoleń i wykładów, które przeprowadziłem, udział brało już kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli i wychowawców. Od 2000 roku kieruję Pracownią Dydaktyki Biologii na Wydziale Biologii Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.