Błędy w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo

Szkolenie online:
jak unikać błędów w sytuacjach, które przynoszą wiele silnych emocji?

Czym są "sytuacje trudne wychowawczo"?

Sytuacje trudne wychowawczo są różnie definiowane przez nauczycieli. Nie powinno to dziwić, wiadomo, że ocena tego, co jest trudne zależy od wielu czynników. Przede wszystkim, co innego wymienią jako trudne wychowawczo nauczyciele z elitarnej placówki, a co innego z rejonowej szkoły, z terenów, gdzie jest wiele problemów społecznych i ekonomicznych. Inne sprawy wskażą także ci, którzy pracują z młodszymi dziećmi, a inne ci pracujący z nastolatkami. Wreszcie, może pojawić się specyfika problemów wychowawczych związanych  z pracą z młodymi ludźmi z określonymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Istotnym czynnikiem leżącym po naszej stronie wpływającym na to, czy daną sytuację określimy jaką trudną jest także to, jaka jest nasza wiedza, kompetencje oraz umiejętności analizy własnych działań, wtedy, gdy musimy sobie w takich sytuacjach radzić.

Łatwo w sytuacjach trudnych wychowawczo, które przynoszą często wiele silnych emocji wszystkim zaangażowanym, o popełnienie błędów. Analiza takich błędów jest szczególnie istotna – sprawia bowiem, że następnym razem mamy szansę ich uniknąć.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu:

  • jakie błędy najczęściej popełniamy w sytuacjach trudnych wychowawczo i dlaczego;
  • jak błędy wychowawcze przekładają się na nieskuteczność naszych działań dydaktycznych i wychowawczych (w danym momencie i w przyszłości).

Podczas szkolenia:

  • przeanalizuję przykłady typowych błędów;
  • poznasz podstawowe strategie i sposoby pozwalające zminimalizować ryzyko błędów w sytuacjach trudnych wychowawczo.

Poznaj eksperta

prof. Jacek Pyżalski

Pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy), zaangażowaniem online młodych ludzi (w tym koordynacja polskiej części badań EU Kids Online) oraz kondycją psychiczną nauczycieli i ich kompetencjami wychowawczymi. Reprezentował Polskę w konsorcjum międzynarodowym badaczy cyberprzemocy (COST IS801), COST IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży, COST CA16297 European Network for Problematic Usage of the Internet zajmujących się problematycznym wykorzystaniem internetu oraz COST CA18115 – Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level podejmującym problematykę przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych.Autor pierwszych na rynku polskim dotyczących agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”.