Czy można oswoić nowe media w szkole?

Szkolenie online:
jak skutecznie wprowadzić nowe technologie do nauczania?

Nowe technologie to wyzwanie dla nauczycieli.

Technologie informacyjno-komunikacyjne i ich wpływ na rozwój dzieci oraz rola w edukacji to kontrowersyjne tematy. Równocześnie słyszymy apele o minimalizację ich wykorzystania (np. poprzez całkowity zakaz telefonów komórkowych w szkole) oraz twierdzenia, że nowoczesna edukacja koniecznie musi je wykorzystywać. Sporo słyszymy o poważnych zagrożeniach, jak cyberprzemoc, czy szkodliwe treści, a w tym samym czasie mówi się o korzyściach, jak dostęp do informacji, czy możliwość prezentowania własnej twórczości online. Trudno w tym wszystkim wyrobić sobie własną opinię i podjąć decyzje o tym na ile i jakie technologie wykorzystywać w pracy nauczyciela.

Warto zwrócić uwagę, iż wiele opinii zarówno tych za wykorzystaniem technologii informacyjno-edukacyjnych w edukacji, jak i przeciwko niemu, to po prostu przekonania osób je wyrażających. Brak jest empirycznego naukowego ich uzasadnienia.

Warto zatem, podejmując nauczycielskie decyzje dotyczące wykorzystania technologii, sięgnąć po wyniki rzetelnych badań naukowych. Wtedy tego typu decyzje będą bardziej trafne.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu:

  • co mówią ważne badania naukowe o wpływie technologii na funkcjonowanie młodych ludzi;
  • co warunkuje skuteczność wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu.

Podczas szkolenia:

  • przyjrzymy się przykładom wykorzystania technologii;
  • przeanalizujemy starannie wybrane wyniki w tym obszarze prowadzone w Polsce i na świecie (w tym wyniki badania EU Kids Online porównujące polskie dzieci i młodzież z młodymi ludźmi z 18 krajów);
  • przyjrzymy się kilku rozwiązaniom mającym na celu uczenie konstruktywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Poznaj eksperta

prof. Jacek Pyżalski

Pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy), zaangażowaniem online młodych ludzi (w tym koordynacja polskiej części badań EU Kids Online) oraz kondycją psychiczną nauczycieli i ich kompetencjami wychowawczymi. Reprezentował Polskę w konsorcjum międzynarodowym badaczy cyberprzemocy (COST IS801), COST IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży, COST CA16297 European Network for Problematic Usage of the Internet zajmujących się problematycznym wykorzystaniem internetu oraz COST CA18115 – Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level podejmującym problematykę przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych.Autor pierwszych na rynku polskim dotyczących agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”.