Zaburzenia zachowania u dzieci.

Szkolenie online:
jak pracować z uczniem z zaburzeniami zachowania?

Praca z uczniami z zaburzeniami zachowania dla nikogo nie jest łatwa.

Często ma się poczucie, że brakuje nam kompetencji, by skutecznie pracować z dzieckiem przeżywającym takie trudności. Rzeczywiście w wielu przypadkach niezbędna jest pomoc specjalistyczna, np. psychiatry, czy psychologa. Nawet jednak, gdy taka pomoc jest obecna, nauczyciel dalej pracuje z dzieckiem i musi jakoś sensownie radzić sobie z wyzwaniami, które się w związku z taką pracą pojawiają.

Niezbędna jest zatem świadomość zasad mądrego pedagogicznie działania, sensownego towarzyszenia dziecku przeżywającemu problemy. Jednocześnie, to w jaki sposób pracujemy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania, musi być zaplanowane i realizowane w sposób, który chroni emocje i zdrowie psychiczne nauczyciela. Dobrze jest zatem rozumieć, jak określone postawy i działania przekładają się na sukces w pracy z dziećmi z takimi problemami.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu:

  • na co zwrócić uwagę w pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania;
  • jakie postawy i działania sprzyjają sukcesowi w pracy z takimi dziećmi.

Podczas szkolenia:

  • przeanalizujemy działania nauczycieli w konkretnych przypadkach;
  • dowiesz się, jak wdrażać w życie zasady pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania;
  • poznasz kilka metod przydatnych w pracy z takimi dziećmi.

Poznaj eksperta

prof. Jacek Pyżalski

Pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy), zaangażowaniem online młodych ludzi (w tym koordynacja polskiej części badań EU Kids Online) oraz kondycją psychiczną nauczycieli i ich kompetencjami wychowawczymi. Reprezentował Polskę w konsorcjum międzynarodowym badaczy cyberprzemocy (COST IS801), COST IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży, COST CA16297 European Network for Problematic Usage of the Internet zajmujących się problematycznym wykorzystaniem internetu oraz COST CA18115 – Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level podejmującym problematykę przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych.Autor pierwszych na rynku polskim dotyczących agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”.