Pułapki motywowania uczniów

Szkolenie online:
jak wpływać na naszych uczniów, by wkładali wysiłek w naukę?

O motywowaniu uczniów...

Gdyby z zawodu nauczyciela usuwać po kolei wszystkie zadania, to tym, co zostałoby na końcu byłoby z pewnością motywowanie. Bez niego praca nauczyciela właściwie nie istnieje. Codziennie staramy się wpłynąć na naszych uczniów i studentów, w taki sposób, by włożyli oni wysiłek w naukę, postarali się coś porządnie wykonać lub podjęli wysiłek, aby w określony sposób postępować (np. względem innych ludzi). Motywowanie jest zatem kluczowe zarówno dla procesów nauczania-uczenia się, jak i wychowania.

Równocześnie przekonanie, że motywowanie naszych podopiecznych jest działaniem trudnym (a czasami niewykonalnym) jest powszechne. Nie bierze się ono znikąd. Każdy, kto uczył w szkole wie, że sukces zależy, w przypadku motywowania, od bardzo wielu czynników, które należy uwzględnić w naszych działaniach. Wiele z nich w codzienności edukacyjnej może zniknąć nam z oczu i nie zostać uwzględnionych, a tym samym sprawić, że nasze działania nie przyniosą oczekiwanego rezultatu. Nie ma chyba nauczyciela, który „cierpi” na nadmiar dobrych rozwiązań w obszarze motywowania.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu:

  • jakie podejście do motywowania uczniów jest szczególnie korzystne (skupię się tu między innymi na długotrwałości efektu);
  • jakie aspekty związane z nauczycielem, uczniem i sytuacją edukacyjną należy uwzględnić, aby nasze działania mogły przynieść rezultaty.

Podczas szkolenia:

  • przedstawię różne przykłady z codzienności szkolnej odnoszące się do motywowania i jego efektów;
  • omówię wybrane błędne rozwiązania, które często prowadzą do porażki;
  • przedstawię również przykłady rozwiązań, wraz z omówieniem sposobów ich stosowania.

Poznaj eksperta

prof. Jacek Pyżalski

Pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy), zaangażowaniem online młodych ludzi (w tym koordynacja polskiej części badań EU Kids Online) oraz kondycją psychiczną nauczycieli i ich kompetencjami wychowawczymi. Reprezentował Polskę w konsorcjum międzynarodowym badaczy cyberprzemocy (COST IS801), COST IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży, COST CA16297 European Network for Problematic Usage of the Internet zajmujących się problematycznym wykorzystaniem internetu oraz COST CA18115 – Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level podejmującym problematykę przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych.Autor pierwszych na rynku polskim dotyczących agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”.