Formy aktywności muzycznej i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Podczas szkolenia przedstawię korelacje form aktywności muzycznej z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ponadto udowodnię, że metodyka jest fundamentem przy planowaniu zajęć umuzykalniających, a szczególnie przy doborze piosenek i tańców do poszczególnych grup wiekowych. Zaprezentuję moje ulubione metody wprowadzenia piosenek, tańców oraz gry na instrumentach. Wspólnie skonstruujemy  prawidłowy scenariusz zajęć umuzykalniających z uwzględnieniem wieku i możliwości wychowanków.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu:

  • Poznasz najważniejsze zagadnienia metodyczne prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolu.
  • Dowiesz się, jaki wpływ ma śpiew na wszechstronny rozwój najmłodszych.
  • Przyswoisz proste tańce i improwizacje ruchowe, pozwalające zaspokoić naturalną potrzebę ruchu oraz kształtować koordynację ruchową, słuchowo-ruchową i wzrokowo-ruchową.
  • Wykorzystasz rekwizyty życia codziennego do aktywnego słuchania muzyki.
  • Ułożysz swoją instrumentalizację wybranego utworu.

Podczas szkolenia upewnisz się, że formy aktywności muzycznej w procesie edukacyjnym mają bezpośredni wpływ na wszechstronny rozwój najmłodszych.

Program szkolenia

Dopasowanie form aktywności muzycznych do wieku i możliwości dziecka.
Rekwizyty życia codziennego –  co znajdziesz w domu do muzykowania i aktywnego słuchania muzyki.
Mimika i gest – w piosence i w tańcu jest!
Fakty i mity – metodyka jest fundamentem pracy nauczyciela, która wyklucza z dziecięcego repertuaru „oczy zielone” i „ruda tańczy jak szalona”.
Solidny warsztat muzyczny – co powinno się znaleźć w kuferku muzycznym nauczyciela przedszkola?
Labirynt muzyczny  – inspiracje muzyczno-ruchowe na każdy dzień.
Siła muzyki – elementy muzykoterapii w pracy z najmłodszymi.
  • Premiera szkolenia w roku 2020/21
  • Dostęp do platformy z rosnącą bazą szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego przez rok
  • Gwarantowane 9 szkoleń
  • Każde ze szkoleń udokumentowane zaświadczeniem
  • Pakiet dodatkowych korzyści!

Reprezentujesz placówkę?
Kup dostęp grupowy do całej platformy:

Kup dostęp indywidualny do całej platformy:

498.00 Kup teraz

Prowadząca

Ludmiła Fabiszewska
Ludmiła Fabiszewska
Ludmiła Fabiszewska
Formy aktywności muzycznej i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Jestem nauczycielką przedszkola. Kocham muzykę. Gram na pianinie, akordeonie i gitarze. Komponuję piosenki dla najmłodszych. Jestem autorką rozśpiewanych „wierszyków na patyku” oraz licznych projektów muzycznych. Od 15 lat prowadzę rytmikę, którą bazuje na muzyce klasycznej, ludowej i filmowej, kształtując gust muzyczny moich przedszkolaków. Ponad 5 lat prowadzę szkolenia z zakresu edukacji muzycznej w ramach mojej firmy szkoleniowej „Nutki Ludki”. W październiku 2019 roku zostałam srebrną laureatką Fundacji „BohaterOn” za Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”, którego jestem pomysłodawczynią i autorką. W projekcie od 2 lat bierze udział ponad 20 tysięcy nauczycieli i pół miliona dzieci.

Szkolenie:  premiera szkolenia w roku 2020/21
Czas szkolenia: ok. 4 godziny dydaktyczne
Zaświadczenie: dostępne po szkoleniu

Przyłącz się do społeczności ponad 5000 nauczycieli
korzystających z programu EduAkcja!