Metoda Globalnego Czytania Glenna Domana w edukacji przedszkolnej

Cytując Glenna Domana – twórcę Metody globalnego czytania – „Czytanie jest jedną z najważniejszych funkcji w życiu, ponieważ cała nauka opiera się na umiejętności czytania”. W procesie rozwijania u dzieci kompetencji związanych z nauką czytania niezwykle ważna jest rola edukacji elementarnej. Właśnie na tym etapie budujemy przestrzeń do tego, aby dzieci poprzez zabawę i spontaniczne odkrycia odczytywały wyrazy nazywające to, co im bliskie i znane z codziennej aktywności.

Metodą globalnego czytania – jako jedną z metod nauki czytania – zajmuję się, odnajdując dla niej kontekst w edukacji XXI wieku w Polsce. Podczas szkolenia dowiesz się jakie są główne założenia metody oraz jaki jest jej związek z neurodydaktyką, która obecnie zdominowała myślenie o edukacji w Polsce i na świecie.

Dowiesz się, jakie jest praktyczne zastosowanie etapów nauki czytania metodą Domana oraz nauczę Cię budować harmonogramy i organizować pracę tak, aby efektywność zastosowania metody była na najwyższym poziomie. Nie zapomnimy również o narzędziu, które jest obligatoryjne dla tej metody, czyli o kartach, na których, w centrum, umieszczone są wyrazy, a w kolejnych etapach zdania. Ponadto zwrócę szczególną uwagę na książki do nauki czytania metodą Domana.

Przykładowe odcinki szkolenia

Etap I nauki: ustalenie wyrazów. Wykład

Zabawy z kartami – części ciała. Zajęcia z dziećmi

Program szkolenia
Komu dedykowana jest metoda? Wykład.
Inspiracje Domana – główne założenia metody. Wykład.
Metoda globalnego czytania a neurodydaktyka. Wykład.
Karty do nauki. Wykład.
W jaki sposób samodzielnie przygotować karty do metody? Wykład.
Organizacja pracy metodą (cz.1). Wykład.
Organizacja pracy metodą (cz.2). Wykład.
Jak organizować sesje? Zajęcia z dziećmi.
Etap I nauki: ustalenie wyrazów. Wykład.
Etap I nauki: kolejność prezentacji. Wykład.
Zabawy z kartami – części ciała. Zajęcia z dziećmi.
Zabawy z kartami – części ciała. Zajęcia z dziećmi.
Zabawy ruchowe. Zajęcia z dziećmi.
Etapy: II, III, IV nauki czytania. Wykłady.
Etap V: książki do nauki czytania. Wykłady.
Wspólne przygotowanie książeczki. Zajęcia z dziećmi.
Budowanie harmonogramów. Wykład.
Metoda globalnego czytania G.Domana, a inne metody. Wykład.
Test zaliczeniowy
Nasza oferta
  • Dostęp do platformy z rosnącą bazą szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego przez rok
  • Gwarantowane 9 szkoleń
  • Każde ze szkoleń udokumentowane zaświadczeniem
  • Pakiet dodatkowych korzyści!

Reprezentujesz placówkę?
Kup dostęp grupowy do całej platformy:

Kup dostęp indywidualny do całej platformy:

498.00 Kup teraz

Prowadząca

Karolina Pol
Karolina Pol
Karolina Pol
Metoda Globalnego Czytania Glenna Domana w edukacji przedszkolnej

Jako właścicielka firmy edukacyjnej EduKaPol Szkolenia pomagam nauczycielom z całej Polski poznawać i stosować innowacyjne metody edukacyjne. Podpowiadam jak zaplanować i zorganizować pracę określonymi metodami tak, aby prowadzone przez nauczycieli zajęcia były atrakcyjne, a ich efekty miały wpływ na zintegrowany i efektywny rozwój uczniów i wychowanków. W czasie prowadzonych szkoleń najważniejszą dla mnie wartością są ludzie i budowane przestrzeni do działań edukacyjnych opartych na relacjach. Moim zdaniem tak, jak człowiek jest istotą społeczną, tak edukacja również ma charakter społeczny, ponieważ każda osoba, którą spotykamy na swojej drodze ma wpływ na to, czego się uczymy, jak się uczymy i jaką mamy motywację do uczenia się.

Szkolenie: dostępne na platformie
Czas szkolenia: 3 godziny dydaktyczne
Zaświadczenie: dostępne po szkoleniu

Przyłącz się do społeczności 5000 nauczycieli korzystających z programu EduAkcja!