Skip to main content

Wydarzenie archiwalne

Dziecko-rodzic-nauczyciel:
jak wspierać się w kryzysie?

Kreatywność jako sposób na nowe wyzwania

 • Termin wydarzenia: 9 maja 2020 roku (sobota)
 • Miejsce: wydarzenie ONLINE
 • Godzina: 10:00 – 15:15
 • Dla kogo: dla nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Zapisy zostały zamknięte.
Dziękujemy za zainteresowanie!

Izolacja społeczna wywróciła edukacyjną rzeczywistość do góry nogami. Wszyscy próbujemy odnaleźć się w nowych, niekiedy absurdalnych i niezrozumiałych  realiach współczesnego świata. Jako pedagodzy i rodzice wrażliwi i czuli na dziecko i jego rozwój, błądzimy po omacku szukając sposobów na wspieranie dzieci i siebie samych w sytuacji kryzysowej. Nie musi tak być! Złapmy dystans, uśmiechnijmy się do wyzwań, spójrzmy na rzeczywistość z humorem i optymizmem. Przyjmijmy, że być może antidotum na to, co trudne emocjonalnie, jest pobudzenie kreatywności i twórczego potencjału każdego z nas – bez względu na wiek, płeć i pełnioną rolę czy też funkcję.

Podczas konferencji poruszyliśmy trzy tematy związane ze wspieraniem nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w trudnej sytuacji izolacji społecznej. Odnieśliśmy się do działań ukierunkowanych na twórczy rozwój człowieka oraz wspieranie postaw kreatywnych w zróżnicowanych dziedzinach aktywności pedagogicznych zgodnych z zasadami psychopedagogiki twórczości.

Było to spojrzenie  na  postawę twórczą dzieci i dorosłych oraz na sposoby jej wzmacniania (pół żartem i pół serio), widziane okiem pedagoga dziecięcego i  trenera twórczego myślenia – Moniki Just.  Dzięki wiedzy terapeutycznej i bogatemu doświadczeniu edukatorki  Doroty Kuleszy-Tałan dowiedzieliśmy się w jaki sposób wzmacniać samoregulację i uważność dziecka. Dopełnieniem wypowiedzi było bardzo praktyczne wystąpienie Ewy Bodnar – pedagoga, diagnosty i terapeuty, która zwróciła uwagę na dzieci i uczniów z trudnościami w uczeniu się, proponując konkretne narzędzia stymulujące ich rozwój, do wykorzystania „na już”.

Uczestnicy

naszej konferencji online:

Wzięli układ w wykładach

prowadzonych przez znakomitych praktyków: Monikę Just, Dorotę Kuleszę-Tałan i Ewę Bodnar

Zadali nurtujące ich pytania

podczas sesji pytań i odpowiedzi, w których ekspertki odpowiadały na najczęściej pojawiające się kwestie

Zdobyli imienne zaświadczenia

jako uczestnicy naszej konferencji online otrzymaliście imienne zaświadczenia uczestnictwa

Zapisy zostały zamknięte.
Dziękujemy za zainteresowanie!

Zaproszone ekspertki

dr Monika Just

Just4Creativity, dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki twórczości, pedagog dziecięcy, trenerka twórczego myślenia i rozwoju zdolności poznawczych, licencjonowana superwizorka treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, wykładowczyni i edukatorka. Realizatorka treningów twórczego myślenia oraz szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji miękkich, nauczania twórczości, stymulowania kreatywności, myślenia wizualnego (Visual Thinking) i myślenia projektowego (Design Thinking) dla oświaty i edukacji. Popularyzatorka psychopedagogiki twórczości i zdolności, propagatorka nowatorskich, praktycznych i innowacyjnych rozwiązań w edukacji. Partnerka merytoryczna – konsultantka, recenzentka, autorka i trenerka – Wyd. WSiP, Teatru PINOKIO w Łodzi, Szkoły Umiejętności Miękkich PASJA i Fundacji Kolorowo. Współautorka podręcznika dla nauczycieli „Metoda i Wyobraźnia. Lekcje twórczości” cz.1-3 (2010, 2019). Współtwórczyni programu Twórczego Rozwiązywania Problemów (TRP) w praktyce w ramach projektu Lepsza edukacja – nowe strategie kształcenia – programu wpisanego w strategię edukacyjną miasta Wrocław.

Dorota Kulesza-Tałan

Polonistka i pedagożka twórczości, terapeutką osób ze spektrum autyzmu, obecnie właścicielka „Przestrzeni Wolności” prowadzi gabinetowo terapię w modalności Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Edukatorsko współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, jako dydaktyk prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zarządzania oświatą, przywództwa edukacyjnego i terapii pedagogicznych. Wykorzystuje swoje 20-letnie doświadczenie bycia dyrektorką gimnazjum, a także ekspertką i trenerką w projektach „Przywództwo edukacyjne”, „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” czy „Szkoła kompetencji”. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii pozytywnej i jej zastosowania w edukacji, wyzwalania aktywności twórczej uczniów, budowania klimatu dla rozwoju kreatywności, wpływu biografii na kształtowanie postawy twórczej, twórczości codziennej. Prowadzi treningi twórczości i szczęścia dla uczniów i dorosłych, będąc licencjonowanym superwizorem treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, którego jest członkinią Zarządu. W 2015 roku uhonorowana medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi na rzecz rozwoju oświaty w Polsce.

Ewa Bodnar

Pedagog-terapeuta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stargardzie. Koordynatorka sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pt. „Kreatywność w nauczaniu” oraz „Rozwijanie kompetencji matematycznych metodami twórczego myślenia”. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na wydziale Pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Psychopedagogika Kreatywności. Szkoleniowiec i trener w firmie ORKE. Realizatorka treningów twórczego myślenia dla uczniów w szkołach i na terenie poradni. Autorka i realizatorka programu „Techniki skutecznego uczenia się”. Licencjonowany superwizor Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.

Wystąpienia

Postawa twórcza pomysłem na działania wspierające rozwój dziecka mimo ograniczeń

dr Monika Just

Zamknięte przedszkola i szkoły to ogromne wyzwanie dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Czynników oddziaływujących w czasie pandemii na postawy i wpisane w nie emocje nas wszystkich jest wiele. Warto zwrócić uwagę na postawę twórczą – najcenniejszą i najważniejszą cechę osobowości, postawę otwartą i przyjaźnie nastawioną do życia, w które wpisana jest zdolność do zmiany.

Zmiana nie musi kojarzyć się z czymś negatywnym. Może  łączyć się, z pozytywnym ruchem myśli, uczuć , emocji i skojarzeń. W dużej mierze zależny od otoczenia zewnętrznego, od oddziaływań pedagogicznych (szczególnie tych, które ją wyzwalają) oraz od siły i plastyczności Twojej wyobraźni. Rozwój dziecka i nas samych pomimo ograniczeń nieustannie trwa. Zadbajmy o niego i zarażajmy się przykładami dobrych praktyk.

Podczas tego wystąpienia:

 • dowiedzieliśmy się czym jest postawa twórcza oraz jakie czynniki sprzyjają jej aktywizowaniu lub hamowaniu w przypadku pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym
 • dowiedzieliśmy się w jaki sposób wzmacniać i pobudzać postawę twórczą dziecka w czasie izolacji społecznej
 • poznaliśmy sposoby wzmacniania postawy twórczej w procesie doświadczanej zmiany

Czasami najtrudniejsze historie potrzebują najmniej słów
Karen Thompson Walker

Jak wzmacniać samoregulację i uważność w sytuacji kryzysowej?

Dorota Kulesza-Tałan

Sytuacja izolacji społecznej stanie się z pewnością jednym z najważniejszych doświadczeń nas wszystkich – jest to kryzys, który powszechnie dociera w głąb naszego kraju. Dociera również, jako indywidualne doświadczenie w głąb każdego z nas, niezależnie od wieku i pozycji społecznej.

Jak możemy sobie radzić, będąc „uwięzionymi” w domu, często na małej powierzchni, w kontekście własnej pracy zawodowej, a często i edukacji zdalnej naszych dzieci. Co się dzieje z emocjami domowników? Na ile potrafimy nimi zarządzać w sposób najlepszy dla naszego funkcjonowania? Samoregulacja to najogólniej mówiąc zdolność optymalnego reagowania na stres i bodźce nas otaczające, regulowanie poziomu naszej energii tak, by być w dobrym „balansie”. Trochę jak metafora dziecka na równoważni, sprawdzające, które miejsce jest najlepsze, by zachować równowagę…

Jednym ze sposobów osiągania wewnętrznej równowagi może być trening uważności. Próba zatrzymania się, spojrzenia w spokoju i zaufaniu na siebie i świat nas otaczający. Być może jest to odpowiedź na dzisiejszy, niełatwy dla nas czas.

Podczas tego wystąpienia:

 • dowiedzieliśmy się czym jest samoregulacja i dlaczego ważne jest przyjrzenie się tej zdolności w kontekście sytuacji kryzysowej
 • spojrzeliśmy na zdolność samoregulacji i jej wspieranie tak w sytuacjach domowych, jak i szkolnych
 • dowiedzieliśmy się, jak trening uważności może wspomóc dzieci i dorosłych w pracy nad zachowaniem równowagi wewnętrznej
 • dowiedzieliśmy się na czym polega trening uważności i dlaczego warto z niego skorzystać

Kiedy to wszystko minie, a minie tak czy inaczej, będziemy zadawać sobie pytanie: „Jak to było z tobą, kiedy byłeś w sytuacji nadzwyczajnej?”. O odpowiedź możemy zadbać już dzisiaj
prof. Bogdan de Barbaro

Wzmacnianie postawy twórczej w pracy z dziećmi z różnymi deficytami

Ewa Bodnar

W czasie nauki zdalnej, w izolacji społecznej, wyobraźnia i kreatywność są narzędziami dla współczesnej edukacji bezcennymi. Postawa twórcza umożliwia posługiwanie się nimi, by dbać o rozwój własny i podopiecznych. Edukacja, to dialog i współpraca społeczna, a celem tego dialogu jest kształcenie dzieci tak, aby rozwinęły cały potencjał i odniosły sukces w życiu. Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy, to wielka próba dla naszych umiejętności prowadzenia tego dialogu będąc w izolacji. Objęcie pomocą w sposób zdalny uczniów z trudnościami nie jest łatwe, ale ważne i konieczne. Te dzieci ponoszą największe straty będąc w izolacji, ponieważ dźwigają dodatkowy ciężar – swoje trudności.

Podczas wykładu skoncentruję się m.in. na tym jakie trudności mogą mieć dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (tj. dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), zaburzeniami zachowania (tj. ADHD, autyzm, asperger), obniżoną sprawnością intelektualną oraz strategiach niesienia pomocy drogą jaką mamy do dyspozycji. Na pomoc przychodzi nam kreatywność. To kreatywność daje nam narzędzia do akceptacji zmiany i osiągania korzyści dla rozwoju dzieci, jak i dorosłych. Zestawy ćwiczeń, to propozycja dla rodziców, nauczycieli przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli specjalistów i nauczycieli wspomagających.

Podczas tego wystąpienia:

 • dowiedzieliśmy się co kryje się pod słowem trudności
 • poznaliśmy zestaw ćwiczeń, zabaw i strategii pracy umysłowej w domu w czasie izolacji
 • dowiedzieliśmy się jakie są zasady współpracy w triadzie: nauczyciel/terapeuta-dziecko-rodzic w izolacji
 • poznaliśmy sposoby budowania współpracy

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza
Albert Einstein