Skip to main content

Logowanie do platform

Platformy dla nauczycieli przedszkolnych

Zaloguj się do platformy szkoleń przedszkolnych, jeśli masz do niej wykupiony dostęp - indywidualnie lub przez placówkę.

EduAkcja dla przedszkoli

Program szkoleń dla nauczycieli, wychowawców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym.

Zaloguj do platformy

Platformy dla nauczycieli szkolnych

Wybierz jedną z naszych platform, jeśli masz do nich wykupiony dostęp - indywidualnie lub przez placówkę.

Interwencja kryzysowa w szkole

Co robić w sytuacji zagrożenia
życia i zdrowia uczniów

Zaloguj do platformy

Nastolatek w kryzysie

Depresja, niska samoocena,
problemy z psychiką

Zaloguj do platformy

Przemoc i cyberprzemoc rówieśnicza

Co robić, żeby młodzi ludzie
nie krzywdzili siebie nawzajem

Zaloguj do platformy

Wprowadzenie do neurodydaktyki

Szkolenie mówiące o tym, jak poznanie neurodydaktyki pozwala uczyć efektywnie i przyjemnie

Zaloguj do platformy

Zachowania ryzykowne młodzieży – alkohol i inne substancje psychoaktywne

Pierwszy tak interdyscyplinarny program szkoleniowy online dla osób i instytucji pracujących z młodzieżą!

Zaloguj do platformy

Bunt nastolatka. Od konfliktu do akceptacji w perspektywie neurobiologii

Spojrzenie na młodego człowieka od strony, od której go wcześniej nie znaliśmy

Zaloguj do platformy

Dobrostan nauczyciela. O trudnościach, potrzebach i dbaniu o siebie

Szkolenie, które pozwoli nauczycielom pomyśleć o swoim zawodzie w nowy sposób.

Zaloguj do platformy

Motywacja i inspiracja. Najważniejsze narzędzia nauczyciela

Szkolenie dla nauczycieli i wychowawców dzieci od 4. klasy szkoły podstawowej.

Zaloguj do platformy

Strony szkoleń pojedynczych

Wybierz jedno z naszych szkoleń pojedynczych, jeśli masz do nich wykupiony dostęp indywidualny.

Aleksandra Tabaczyńska

Edukacja matematyczna
w przedszkolu cz. 2

Małgorzata Koc

Metoda Batii Strauss.
Inspiracje do zabaw i zajęć w przedszkolu

Aleksandra Tabaczyńska

Edukacja matematyczna
w przedszkolu

Małgorzata Koc

Aktywne słuchanie muzyki
w koncepcji Batii Strauss

Dagmara Śmiałkowska

Jak uczyć dziecko mówić.
Praca z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy

Marzenna Kłos

Formy i metody aktywności
ruchowej w przedszkolu

Anna Świć

Kodowanie na dywanie.
Elementy kodowania i programowania w przedszkolu

Beata Smykiewicz-Różycka

Pomówmy o mówieniu.
Słów kilka na temat językowego rozwoju dziecka

Ludmiła Fabiszewska

Wychowanie muzyczne w przedszkolu.
Jak aktywnie i twórczo bawić się muzyką

Agnieszka Kuźba

Dzieci jako bohaterowie własnego rozwoju.
Podejście Reggio Emilia

Małgorzata Koc

ABC nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Pigułka metodyczna w praktyce

Małgorzata Koc

Zabawy paluszkowe stymulujące pamięć,
mowę i sprawność manualną dziecka

Dorota Pąk

Zmysły a odbiór świata.
Integracja Sensoryczna przedszkolaka

Karolina Pol

Metoda Globalnego Czytania Glenna Domana
w edukacji przedszkolnej

Monika Just

O znaczeniu wyobraźni twórczej
w rozwoju dzieci

Maria Maruszczyk

Drama jako metoda skutecznego wspomagania
rozwoju dzieci w przedszkolu

Izabela Lebuda

Budowanie koalicji na rzecz rozwoju dzieci.
Współpraca i komunikacja z rodzicami

Justyna Sobolewska

Eksperymenty na każdą okazję, czyli sposoby
i pomysły na wzbogacenie wydarzeń

Justyna Sobolewska

Przestrzeń odkrywcy w przedszkolu –
doświadczenia i eksperymenty uwalniające...

Platformy szkoleniowe

Wybierz jedną z naszych platform, jeśli masz do nich wykupiony dostęp - indywidualnie lub przez placówkę.

Interwencja kryzysowa w szkole

Co robić w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia uczniów

Nastolatek w kryzysie

Depresja, niska samoocena, problemy z psychiką

Przemoc i cyberprzemoc
rówieśnicza

Co robić, żeby młodzi ludzie nie krzywdzili siebie nawzajem

Wprowadzenie
do neurodydaktyki

Szkolenie mówiące o tym, jak poznanie neurodydaktyki pozwala uczyć efektywnie i przyjemnie

Zachowania ryzykowne młodzieży
– alkohol i inne substancje psychoaktywne

Pierwszy tak interdyscyplinarny program szkoleniowy online dla osób i instytucji pracujących z młodzieżą!

Bunt nastolatka.
Od konfliktu do akceptacji w perspektywie neurobiologii

Spojrzenie na młodego człowieka od strony, od której go wcześniej nie znaliśmy.

Motywacja i inspiracja.
Najważniejsze narzędzia nauczyciela

Szkolenie dla nauczycieli i wychowawców dzieci od 4. klasy szkoły podstawowej.

Dobrostan nauczyciela. O trudnościach,
potrzebach i dbaniu o siebie

Szkolenie, które pozwoli nauczycielom pomyśleć o swoim zawodzie w nowy sposób.

EduAkcja dla przedszkoli

Program szkoleń dla nauczycieli, wychowawców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym.

Strony szkoleń pojedynczych

Wybierz jedno z naszych szkoleń pojedynczych, jeśli masz do nich wykupiony dostęp indywidualny.

Aleksandra Tabaczyńska

Edukacja matematyczna
w przedszkolu cz. 2

Małgorzata Koc

Metoda Batii Strauss.
Inspiracje do zabaw i zajęć w przedszkolu

Aleksandra Tabaczyńska

Edukacja matematyczna
w przedszkolu

Małgorzata Koc

Aktywne słuchanie muzyki
w koncepcji Batii Strauss

Dagmara Śmiałkowska

Jak uczyć dziecko mówić.
Praca z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy

Marzenna Kłos

Formy i metody aktywności
ruchowej w przedszkolu

Anna Świć

Kodowanie na dywanie.
Elementy kodowania i programowania w przedszkolu

Beata Smykiewicz-Różycka

Pomówmy o mówieniu.
Słów kilka na temat językowego rozwoju dziecka

Ludmiła Fabiszewska

Wychowanie muzyczne w przedszkolu.
Jak aktywnie i twórczo bawić się muzyką

Agnieszka Kuźba

Dzieci jako bohaterowie własnego rozwoju.
Podejście Reggio Emilia

Małgorzata Koc

ABC nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Pigułka metodyczna w praktyce

Małgorzata Koc

Zabawy paluszkowe stymulujące pamięć,
mowę i sprawność manualną dziecka

Dorota Pąk

Zmysły a odbiór świata.
Integracja Sensoryczna przedszkolaka

Karolina Pol

Metoda Globalnego Czytania Glenna Domana
w edukacji przedszkolnej

Monika Just

O znaczeniu wyobraźni twórczej
w rozwoju dzieci

Maria Maruszczyk

Drama jako metoda skutecznego wspomagania
rozwoju dzieci w przedszkolu

Izabela Lebuda

Budowanie koalicji na rzecz rozwoju dzieci.
Współpraca i komunikacja z rodzicami

Justyna Sobolewska

Eksperymenty na każdą okazję, czyli sposoby
i pomysły na wzbogacenie wydarzeń

Justyna Sobolewska

Przestrzeń odkrywcy w przedszkolu –
doświadczenia i eksperymenty uwalniające...