Skip to main content

Program profilaktyczny

do realizacji w grupie przedszkolnej
przez nauczycieli wychowania przedszkolnego

Rozpoznawanie emocji, regulowanie i wyrażanie ich w konstruktywny sposób to PODSTAWA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH.

Zaproś swoje przedszkolaki do świata emocji.
Pomoże Ci w tym sympatyczny niedźwiadek Luba!

Program profilaktyczny

do realizacji
w grupie przedszkolnej
przez nauczycieli
wychowania przedszkolnego

Rozpoznawanie emocji, regulowanie i wyrażanie ich w konstruktywny sposób to PODSTAWA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH.

Zaproś swoje przedszkolaki do świata emocji.
Pomoże Ci w tym sympatyczny niedźwiadek Luba!

Samoregulacja emocji to umiejętność przydatna na całe życie. Potrzebę jej rozwijania widzą bardzo wyraźnie nauczyciele wychowania przedszkolnego, którzy spędzają codziennie kilka godzin ze swoimi przedszkolakami.

Postać niedźwiadka Luby powstała, by pomóc dzieciom poznać świat emocji. Miś, podobnie jak one, zaczyna życie w grupie, chodzi do przedszkola, poznaje nowych przyjaciół, doświadcza trudności i wyzwań. Kiedy o nich opowiada, dzieci utożsamiają się z nim przez podobieństwo przeżyć, pomagają mu w rozumieniu siebie i dzięki temu same stają się ekspertami od emocji.

Zajęcia z niedźwiadkiem Lubą to ciekawa, angażująca zabawa, dzięki której dzieci uczą się regulowania emocji i zachowań.

Niedźwiadka Lubę poznały już dzieci z Wolnej szkoły i przedszkola „Cała wioska” w gminie Żarki. Gościł on również w kilku krakowskich i częstochowskich przedszkolach oraz w gminie Kleosin w województwie podlaskim. Luba chętnie odwiedzi także Twoje przedszkolaki!

Już ponad 680 dzieci przeżywało emocje z Lubą i pomagało mu je zrozumieć. Pytają, kiedy znowu do nich przyjdzie! Na podstawie tych doświadczeń możemy z absolutną pewnością powiedzieć, że dzieci kochają Lubę. Poniżej kilka laurek dla niedźwiadka.

Twoje przedszkolaki pokochają Lubę. Ty z pewnością także. Nauczyciele, którzy już poznali program profilaktyczny „Luba czuje”, byli nim zachwyceni!

Realizacja programu szła płynnie, ze względu na to, że wszystko do zajęć było w zasięgu ręki.

Paulagrupa Biedronek

Dzieci miały możliwość zobaczyć siebie w przygodach misia Luby, nazywając swoje odczucia, używając bogatszego słownictwa. Program umożliwił przyjrzenie się komuś, a o kimś łatwiej się mówi.

Irenagrupa 4-latków

Dzieci rozpoznawały i nazywały złożone uczucia. Korzystaliśmy z kart z emocjami.

Annagrupa 3-4-latków

Program „Luba czuje” to 24 gotowe scenariusze zajęć do przeprowadzenia w grupie przedszkolnej, dostosowane do wieku Twoich przedszkolaków, a także propozycja planu spotkania z rodzicami, których koniecznie trzeba zaprosić do świata Luby. Im więcej dorosłych pomoże rozumieć dzieciom emocje, tym będą bardziej odporne psychicznie.

Profilaktyka

Podczas przygód z Lubą dzieci uczą się, jak radzić sobie z emocjami. To wzmacnia ich relacje z rówieśnikami i dorosłymi. Buduje fundament na całe życie.

Integracja dzieci

Dzieci razem – w grupie przedszkolnej – przeżywają wspólnie przygody, co buduje poczucie wspólnoty. Poznają swoje mocne strony, ustalają wspólne zasady.

Rozwój nauczycieli

Program przygotowuje Cię do lepszego rozumienia swoich emocji oraz zdobycia umiejętności, które pozwolą Ci wspierać przedszkolaki w rozwijaniu świadomości emocjonalnej.

Zaangażowanie rodziców

Korzystając z propozycji scenariusza spotkania, włączasz rodziców w świat emocji Luby. Po spotkaniu wysyłasz im także specjalnie  przygotowany dla nich ebook. Ułatwiasz im w ten sposób rozmowę o emocjach i budowanie relacji ze swoimi dziećmi.

Program da Ci możliwość zanurzenia się w świat fikcji dzięki dramie stosowanej. W trakcie 20 godzin szkolenia poznasz techniczne szczegóły i możliwości wykorzystania dramy podczas prowadzenia programu.

Na początku programu weźmiesz udział w 20 godzinach zegarowych szkolenia. Spotkania odbywają się w formie stacjonarnej i online. Poznasz świat niedźwiadka Luby i jego przyjaciół. Dowiesz się, jak wprowadzić w ten świat swoje przedszkolaki i dzięki temu nauczyć ich pracy ze swoimi emocjami.

Staramy się, aby cztery spotkania wchodzące w skład szkolenia zamknąć w ramach jednego, maksymalnie dwóch tygodni. Po zakończeniu uczestnictwa w cyklu spotkań, otrzymasz zaświadczenie uczestniczenia w szkoleniu dotyczącym programu profilaktycznego „Luba czuje”.

Szkolenie podzielone jest na cztery spotkania:

stacjonarne w sobotę
(6 godzin)

online w niedzielę
(8 godzin)

online we wtorek
(3 godziny)

online w czwartek
(3 godziny)

Bardzo ważne!

Udział w szkoleniach i superwizjach online możliwy jest tylko przy włączonej kamerce. Jeśli nie chcesz jej włączać, nie decyduj się na udział w programie!

Po odbyciu szkolenia zrealizujesz w swojej grupie przedszkolnej 24 zajęcia. To od Ciebie zależy, jak często Luba będzie gościć w Twojej grupie. My rekomendujemy spotkania raz w tygodniu. Zatem cały program możesz zrealizować w około 6 miesięcy.

W trakcie realizacji zajęć z dziećmi weźmiesz udział w trzech spotkaniach superwizyjnych, w czasie których otrzymasz wsparcie odpowiednie do wyzwań podczas pracy z programem, porozmawiasz z trenerem i innymi uczestnikami na temat swoich wątpliwości, rozwiążesz ewentualne problemy. Superwizje odbywają się online, także z obowiązkiem włączenia kamerki.

W czasie realizacji zajęć z dziećmi zaprosisz na spotkanie rodziców, którym też przedstawisz świat Luby. Otrzymasz w tym celu od nas propozycję agendy tego spotkania, która może być punktem wyjścia dla Twojego własnego pomysłu. Po spotkaniu możesz wysłać otrzymany od nas ebook specjalnie przygotowany dla rodziców.

Po zrealizowaniu 24 scenariuszy wyślesz swojemu trenerowi arkusze ewaluacyjne z minimum 20 zajęć z dziećmi. Możesz je również wysyłać na bieżąco – to będzie dla Ciebie korzystniejsze, gdyż od razu możesz otrzymać informację zwrotną na temat realizacji zajęć. Ostateczny termin wysłania wszystkich obowiązkowych 20 ankiet wyznaczy trener prowadzący szkolenie.

Na koniec otrzymasz certyfikat realizatora programu profilaktycznego „Luba czuje”. Certyfikat upoważni Cię do realizacji programu w Twoich kolejnych grupach przedszkolnych.

Otrzymasz certyfikat, gdy:

weźmiesz aktywny udział
w min. 90% czasu szkolenia

weźmiesz aktywny udział
w min. 2 superwizjach

przeprowadzisz
24 zajęcia z dziećmi

zorganizujesz
spotkanie z rodzicami

wyślesz minimum
20 ankiet ewaluacyjnych

Pomysł na program „Luba czuje” zrodził się z potrzeby nauczycielek do samodzielnego wspierania rozwoju emocji dzieci przy pomocy skutecznych metod. Przygotowałyśmy bogaty zestaw narzędzi, mających pomóc nauczycielom  w tworzeniu atmosfery zrozumienia i empatii w przedszkolu. Mocno wierzymy, że dzięki wspólnej pracy, uczestnicy i uczestniczki  programu „Luba czuje” dowiedzą się, jak jeszcze lepiej zrozumieć emocjonalne potrzeby swoich podopiecznych i wspierać ich w zrozumieniu ich własnych emocji i budowaniu satysfakcjonujących relacji.

Maria Maruszczyk, Wioletta Szuba

Maria i Wiola są także autorkami bardzo znanego i lubianego w Polsce rekomendowanego programu profilaktycznego „Poruszające Bajki o Emocjach”. Jedynie w roku szkolnym 2022/2023 wzięło udział w tym programie ponad 12.500 dzieci z całej Polski.  Program ten realizowany jest przez zewnętrznych realizatorów. Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w realizacji programu (bajki powstawały od 2015 roku) i dzięki rozmowom z nauczycielami zaczął rodzić się pomysł programu dla nich, do samodzielnego realizowania w grupie przedszkolnej. Tak powstał świat niedźwiadka Luby.

Autorki programu „Luba czuje"

Maria Maruszczyk

Jest psycholożką i trenerką umiejętności miękkich. Absolwentka Szkoły Dramy Stosowanej oraz rocznego szkolenia z podstaw pomagania w podejściu Gestalt. Od ponad 10 lat prowadzi warsztaty i treningi dla dzieci, rodziców, a także nauczycieli. W jej pracy w centrum stoi dziecko i jego umiejętności emocjonalno-społeczne. Jest założycielką Gruntowni, twórczynią i wydawczynią materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, psychologów, terapeutów. Szczególnie bliska jej jest bajkoterapia, dlatego też materiały, które tworzy, często sięgają do tej metody. Współautorka rekomendowanegoi programu profilaktycznego „Poruszające Bajki o Emocjach”.

Wioletta Szuba

Certyfikowana trenerka i superwizorka metody dramy, arteterapeutka, pedagożka. Absolwentka polonistyki i kulturoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studium Terapii przez Sztukę przy Teatrze Ludowym w Krakowie, Studiów podyplomowych z Arteterapii na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Szkoły Trenerów Dramy Drama Way, Kursu Teatru Forum, Kursu Teatru ze Społecznością – również w Fundacji Drama Way.

Założycielka i członkini zarządu Fundacji Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek, w której tworzy i realizuje projekty związane z tematyką rozwoju psychospołecznego, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami, a także w obszarze integracji międzykulturowej i wzmacniania społeczności lokalnych. W pracy projektowej wykorzystuje metodę Teatru Zaangażowanego Społecznie, realizując spektakle Teatru ze Społecznością oraz spektakle Teatru Forum. Cyklicznie prowadzi Kurs Dramy: Słowo Ruch Obraz.

Właścicielka firmy edukacyjnej Karimba Teatr Drama Arteterapia, w której tworzy i prowadzi autorskie warsztaty z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Współautorka programu rekomendowanego „Poruszające Bajki o Emocjach”.

Pakiet materiałów, które będą Ci potrzebne do realizacji zajęć, otrzymasz częściowo drogą elektroniczną, ale znaczną część fizycznie.

Materiały otrzymane fizycznie

24 scenariusze zajęć
w grupie przedszkolnej

74 strony materiałów
do realizacji programu

25 map-kolorowanek
dla dzieci i ich rodziców

bajka o Lubie w formie
kart do opowiadania

plakat informacyjny
o spotkaniu dla rodziców

pacynka towarzysząca
dzieciom w zajęciach

Materiały wysłane online

propozycja przebiegu
spotkania z rodzicami

obszerny ebook
dla rodziców

Program profilaktyczny „Luba czuje” powstał w celu wspierania rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci w wieku przedszkolnym, które pomagają w:

radzeniu sobie
z trudnymi sytuacjami

komunikowaniu swoich
potrzeb i odczuć

nawiązywaniu i utrzymywaniu
zdrowych relacji

Celem programu jest wzmacnianie umiejętności rozpoznawania emocji u siebie i innych, wyrażania ich w konstruktywny sposób i regulowania ich natężenia. Tak ukształtowane i wzmocnione na wczesnych etapach życia umiejętności emocjonalne mogą przyczynić się do dobrostanu psychicznego, lepszego rozumienia siebie i lepszego budowania relacji z innymi ludźmi. Ma to kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu zachowań problemowych i ryzykownych.

Możemy pozyskać środki na Twój udział w programie „Luba czuje”, wtedy szkolenie i materiały będą dla Ciebie bezpłatne. Jeśli jesteś tym zainteresowana/y, wypełnij poniższy formularz.

Od 2016 roku realizujemy szkolenia online dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. W naszym programie uczestniczyło na przestrzeni tych kilku lat kilkaset przedszkoli i kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli wychowania przedszkolnego.

To dlatego Maria Maruszczyk i Wioletta Szuba zaprosiły nas do realizacji programu profilaktycznego „Luba czuje”. Wiedziały, że wspólnie możemy zaprosić do świata emocji Luby i jego przyjaciół duże grono nauczycieli, przedszkolaków oraz ich rodziców. Dzięki temu niedźwiadek Luba dotrze do wielu przedszkoli w naszym kraju.

Jedynie w 2024 roku w programie szkoleń przedszkolnych EduAkcji bierze udział ponad 7000 nauczycieli wychowania przedszkolnego z niemal 450 przedszkoli z całej Polski.