Skip to main content

Podcasty EduAkcji

Dla nauczycieli i rodziców - przedszkolaków i nastolatków

Dzieci przedszkolneDzieci szkolne

Dzieci przedszkolne

Dzieci przedszkolne

Współpraca z rodzicami dziecka autystycznego

O najlepszych rozwiązaniach w komunikacji i współpracy z rodzicami dziecka ze spektrum autyzmu rozmawiają autorki…
Dzieci przedszkolne

Wielki wybuch emocji. Dzieci wysoko wrażliwe

Funkcjonowanie dzieci wysoko wrażliwych może różnić się od innych dzieci, a ich doświadczenia mogą być…
Dzieci przedszkolne

Dziecko autystyczne i integracja sensoryczna

Jakie najczęściej zaburzenia integracji sensorycznej doświadczają dzieci ze spektrum autyzmu? Jak reagować na występujące objawy?
Dzieci przedszkolne
Rozwój emocji dziecka
Dzieci przedszkolne
Urządzenia cyfrowe hamują rozwój mowy
Dzieci przedszkolne
Zachowania trudne dzieci autystycznych

Dzieci szkolne

Dzieci szkolne

Nauczyciel – najważniejszy w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej

Co może zrobić nauczyciel, aby przeciwdziałać przemocy rówieśniczej w klasie?
Dzieci szkolne

Uczeń świadkiem przemocy rówieśniczej

Przemoc rówieśnicza najczęściej nie odbywa się bez świadków. Jaką rolę w procesie mogą odegrać obserwatorzy?
Dzieci szkolne

Nie męcz mózgu bez sensu, czyli…

O neuroplastyczności mózgu, jej mechanizmach i tym, jak pracować z własnym mózgiem opowiada prof. Marek…
Dzieci szkolne
Uczeń krzywdzi ucznia – co go motywuje?
Dzieci szkolne
Memy w szkole? Z memetyką!
Dzieci szkolne
Uczeń doświadcza przemocy rówieśniczej – co czuje?