Skip to main content

Cennik szkoleń EduAkcji

Szkolenia dla nauczycieli szkół

Cena szkolenia zależna jest od liczebności Rady Pedagogicznej. Zaznacz przedział, w którym mieści się liczba nauczycieli, a cena w tabeli zostanie zaktualizowana.

do 30 osób 31-60 osób 61-80 osób od 81 osób
Dostęp na 12 miesięcy
Rada
Pedagogiczna
Osoba
indywidualna
Nastolatek w kryzysie
Depresja, niska samoocena,
problemy z psychiką
2 980
498 zł
Przemoc i cyberprzemoc rówieśnicza
2 980
498 zł
Wprowadzenie do neurodydaktyki
2 980
498 zł
Zachowania ryzykowne młodzieży
- alkohol i inne substancje psychoaktywne
2 980
498 zł
Bunt nastolatka.
Od konfliktu do akceptacji w perspektywie neurobiologii
2 980
498 zł
Motywacja i inspiracja.
Najważniejsze narzędzia nauczyciela
2 980
498 zł
Dobrostan nauczyciela.
O trudnościach, potrzebach i dbaniu o siebie
2 980
498 zł
Nastolatek w kryzysie.
Depresja, niska samoocena,
problemy z psychiką
Rada
Pedagogiczna
Osoba
indywidualna
2 980
dostęp na 12 miesięcy
498 zł
dostęp na 12 miesięcy
Przemoc i cyberprzemoc rówieśnicza
Rada
Pedagogiczna
Osoba
indywidualna
2 980
dostęp na 12 miesięcy
498 zł
dostęp na 12 miesięcy
Wprowadzenie do neurodydaktyki
Rada
Pedagogiczna
Osoba
indywidualna
2 980
dostęp na 12 miesięcy
498 zł
dostęp na 12 miesięcy
Zachowania ryzykowne młodzieży
- alkohol i inne substancje psychoaktywne
Rada
Pedagogiczna
Osoba
indywidualna
2 980
dostęp na 12 miesięcy
498 zł
dostęp na 12 miesięcy
Bunt nastolatka.
Od konfliktu do akceptacji w perspektywie neurobiologii
Rada
Pedagogiczna
Osoba
indywidualna
2 980
dostęp na 12 miesięcy
498 zł
dostęp na 12 miesięcy
Motywacja i inspiracja.
Najważniejsze narzędzia nauczyciela
Rada
Pedagogiczna
Osoba
indywidualna
2 980
dostęp na 12 miesięcy
498 zł
dostęp na 12 miesięcy
Dobrostan nauczyciela.
O trudnościach, potrzebach i dbaniu o siebie
Rada
Pedagogiczna
Osoba
indywidualna
2 980
dostęp na 12 miesięcy
498 zł
dostęp na 12 miesięcy

Szkolenia dla nauczycieli przedszkoli

Cena szkolenia zależna jest od liczebności Rady Pedagogicznej. Zaznacz przedział, w którym mieści się liczba nauczycieli, a cena w tabeli zostanie zaktualizowana.

do 10 osób 11-15 osób 16-20 osób od 21 osób
Dostęp na 12 miesięcy
Rada
Pedagogiczna
Osoba
indywidualna
Platforma szkoleń online dla nauczycieli przedszkola
1 480
648 zł
Platforma szkoleń online
dla nauczycieli przedszkola
Rada
Pedagogiczna
Osoba
indywidualna
1 480
dostęp na 12 miesięcy
648 zł
dostęp na 12 miesięcy

Zasady dostępu dla placówek

dostęp przez cały rok 24 h/7

możliwość powrotu do treści szkolenia dowolną ilość razy w ciągu 12 miesięcy

udział całej Rady Pedagogicznej

możliwość udziału całej kadry placówki zgodnie z podanym w cenniku limitem

elastyczne zarządzanie listą uczestników

możliwość zgłaszania nowych uczestników do wyczerpania opłaconego limitu