Skip to main content

Artykuły EduAkcji

Dla nauczycieli i rodziców - przedszkolaków i nastolatków

Dzieci przedszkolneDzieci szkolne

Dzieci przedszkolne

Artykuły

Kreatywne myślenie w zawodzie nauczyciela

Szukając inspiracji do pracy własnej i nowych strategii odziaływania, wielu nauczycieli regularnie uczestniczy w szkoleniach…
Artykuły

Zabawy paluszkowe a rozwój mowy dziecka

Zabawy paluszkowe mają tę właściwość, że rosną razem z dzieckiem. Dla przedszkolaka są doskonałym ćwiczeniem…
Artykuły

Wiosenne zabawy na świeżym powietrzu bez scenariusza

Ruch w naturze, swobodna zabawa na świeżym powietrzu to ważna forma aktywności fizycznej i poznawczej…
Artykuły
Współpraca z rodzicami – jak budować relacje ze środowiskiem rodzinnym
Artykuły
Kodowanie na dywanie a kompetencje kluczowe. Przedszkolaki mają lepiej!
Artykuły
Pierwsza zasada pracy logopedy? Pytania i odpowiedzi
Artykuły

Motywacja wewnętrzna uczniów – czy dobrze rozumiemy, o co chodzi

Wszyscy pragną motywacji wewnętrznej, przeciwstawiają ją motywacji zewnętrznej i stawiają ją jako cel dobrze prowadzonej…
Artykuły

Egzamin ósmoklasisty, czyli czas katastrofalnej wymiany emocji

Największym problemem jest dziś fakt, że źródłem stresu stało się to, co było dla nas…
Artykuły

Jak się uczyć, żeby się nauczyć – o tym, czy nasze mózgi są stworzone do zapamiętywania

Świadomość istnienia zagrożenia PTSD jest szczególnie istotna, ponieważ wrażliwość mózgu, jego skłonność do przebudowy, czyli…
Artykuły
Neuroplastyczność a zespół stresu pourazowego (PTSD)
Artykuły
Poważna przemoc rówieśnicza – kiedy trzeba interweniować
Artykuły
Zapobieganie przemocy rówieśniczej