Skip to main content

Dołącz do unikatowego w Polsce, kompleksowego programu wsparcia dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców i psychologów, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą. Specjalistyczny Program Doskonalenia Nauczycieli (SPDN) stworzyliśmy z myślą o Waszych codziennych wyzwaniach zawodowych i osobistych. W ramach programu skorzystacie z indywidualnych konsultacji ze specjalistami, wsparcia interwenta kryzysowego oraz praktycznych szkoleń online.
Program skierowany jest do wszystkich rodzajów placówek oświatowych.

Nauczyciele potrzebują systemowego wsparcia. Kiedyś na uczelniach były poradnie zdrowia psychicznego dla nauczycieli akademickich i studentów – takiej oferty dla nauczycieli nie ma. Wsparcie nauczycieli w pomocy swoim uczniom jest ważne, ponieważ są obciążeni odpowiedzialnością za dzieci i ich życie.

Na podstawie Raportu Rozmawiaj z klasą, Fundacja Szkoła z Klasą

Nauczyciel i wychowawca to jedne z najbardziej wymagających zawodów. To praca na relacjach, związana z ciągłymi interakcjami społecznymi. Jest nieustannie obserwowana i oceniana. Nauczyciele często stoją na pierwszej linii wsparcia, pomagając swoim uczennicom i uczniom w ich kryzysach. Nakładają się na to rozmaite problemy wychowawcze i nie zawsze łatwe relacje z rodzicami podopiecznych. Wszystko to jest źródłem stresu, który prowadzi do znacznego obniżenia nastroju, wypalenia zawodowego, a nawet może przyczynić się do problemów zdrowotnych.

Nauczyciele najczęściej próbują rozwiązać problemy samodzielnie lub sięgają po wsparcie koleżanek i kolegów. Warto jednak również skonsultować je z zewnętrznym specjalistą. Zaś, gdy sytuacja zagraża życiu  podopiecznego i silnie wpływa na dobrostan samych nauczycieli – potrzebne jest szybkie wsparcie ze strony interwenta kryzysowego.

Dlatego przygotowaliśmy dla Was:

konsultacje ze specjalistami,

 pomoc interwenta kryzysowego,

szkolenia online na żywo.

W programie oferujemy wsparcie:

 • psychologów
 • psychoterapeutów
 • pedagogów
 • seksuologów
 • trenerów umiejętności społecznych
 • interwentów kryzysowych
 • prawników (od września 2024 roku)
Pobierz opis programu

Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
(poza dniami wolnymi od pracy oraz okresem wakacyjnym)
Zapewniamy anonimowość.

Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą są szczególnie narażone na stres, wypalenie zawodowe, niepowodzenia i frustracje. Zbyt łatwo zapominają o własnym bezpieczeństwie i konieczności zadbania o swój dobrostan. Nasz program oferuje niezbędne wsparcie, aby praca z młodymi ludźmi była źródłem radości, a nie wyczerpania. Specjaliści pomogą Ci odnaleźć równowagę między zawodowymi wyzwaniami, a zdrowiem psychicznym i własnym dobrostanem.

Nasi specjaliści są do dyspozycji, aby wesprzeć Cię zarówno w tematach zawodowych, jak i osobistych. Pomożemy w przypadku nieudanej współpracy z tzw. trudnym uczniem lub gdy będziesz potrzebować wsparcia w kłopotliwej sytuacji z jego rodzicami. Podpowiemy, jaką obrać drogę postępowania, gdy dostrzeżesz, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej, jak również porozmawiamy o dowolnym Twoim zawodowym lub osobistym problemie – nie oceniając i zachowując bezstronność. Dołącz do programu, aby uzyskać profesjonalne wsparcie!

Przykładowy zakres wsparcia

 • problemy wychowawcze
 • jak rozmawiać z rodzicem o trudnościach dziecka
 • przemoc rówieśnicza
 • agresja uczniów
 • problemy na tle seksualnym
 • uzależnienie od substancji psychoaktywnych
 • uzależnienie od gier i nowych technologii
 • problemy psychiczne uczniów
 • przemoc w domu ucznia
 • osobiste problemy i kryzysy zawodowe nauczycieli
 • motywowanie uczniów
 • integrowanie grupy
 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • współpraca z rodzicami
 • Pozytywna Dyscyplina
 • dylematy dyrektora placówki oświatowej
 • zarządzanie zespołem
 • integrowanie kadry, ustalanie wspólnych celów

Zespół specjalistów

Beata Brudak

Socjoterapeutka, certyfikowana tutorka I stopnia, pedagożka z zakresu resocjalizacji, terapii pedagogicznej, rewalidacji, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, trenerka TUS 1 i 2 stopnia oraz regulacji emocji dzieci i dorosłych. Ukończyła wiele form doskonalenia min. z zakresu interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej rodzinie w kryzysie, rozpoznawania depresji, rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży, pracy z dzieckiem w spektrum autyzmu czy niepełnosprawnością intelektualną. Pracuje w charakterze interwentki kryzysowej w Pracowni Wsparcia Psychologicznego poMOC. Jest streetworkerem w strukturach MOPS. Przez 9 lat pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej. Obecnie jest dyrektorką Przedszkola Miejskiego nr 74 w Łodzi.

Krzysztof Durnaś

Pedagog, trener, konsultant. Ukończył studia podyplomowe z praktycznej psychologii motywacji na SWPS w Warszawie oraz studia podyplomowe z: Coachingu, Pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej oraz Psychotraumatologii. Międzynarodowy konsultant Mind Sonar Certyfication Training oraz International Values Consultant – Lambent Coaching. Licencjonowany konsultant badań odporności psychicznej MTQ 48. Trener Umiejętności Społecznych – współautor programu kakTUS i autor szkolenia Laboratorium emocji i innych szkoleń rozwojowych. W gabinecie pracuje z nastolatkami i młodymi dorosłymi metodami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz terapii akceptacji i zaangażowania.

Rafał Kamiński

Interwent kryzysowy, zafascynowany terapią koherencji, edukator Pozytywnej Dyscypliny, trener umiejętności społecznych oraz praktyk metody Kids' Skills i I'm Proud of You opartej na podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Polonista, anglista i pedagog z prawie dwudziestoletnim stażem, który wie, że do realizacji podstawy programowej niezbędne jest nawiązanie relacji z młodym człowiekiem. Ojciec trójki dzieci, wspólnie z żoną  rozwija projekt „Razem w wychowaniu” skupiający nauczycieli i rodziców wokół idei świadomego rodzicielstwa i nauczycielstwa. Wierzy (i wie), że dobrze zaopiekowany kryzys ma ogromny potencjał wzrostowy.

Aleksandra Miklaszewska

Psycholożka z uprawnieniami pedagogicznymi, seksuolożka, interwentka kryzysowa, instruktorka terapii uzależnień, mediatorka, terapeutaka rodzin i par, certyfikowana trenerka II stopnia (trener treningu interpersonalnego), certyfikowana doradczyni ds AIDS. Uczestniczka wielu szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu  zaburzeń osobowości, psychopatologii, nowoczesnych podejść terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi zarówno indywidualnie jak i grupowo. W pracy terapeutycznej stosuje podejście systemowe, osobiście interesuje się procesem grupowym oraz przekazami transgeneracyjnymi  w rodzinie.

Katarzyna Topolska

Psycholożka i psychotraumatolożka. Od 2015 roku współpracowała z wieloma instytucjami o charakterze edukacyjno-pomocowym (szkoły, przedszkola, poradnie) z dziećmi i młodzieżą, ich rodzicami i nauczycielami. W latach 2017-2023 była psycholożką szkolną oraz pracowała jako psycholożka w gabinetach prywatnych (Fundacja Innopolis, Pracownia Wsparcia Psychologicznego PoMoc). Ukończyła trening interwencji kryzysowej w International Critical Incidents Stress Foundation (interwencja w modelu SAFER). Ma trzy lata doświadczenia w pracy interwentki kryzysowej w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Wykłada w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tishnera w Krakowie na kierunku Interwencja Kryzysowa. Obecnie jest Koordynatorką ds. Zdrowia Psychicznego w Międzynarodowej Organizacji Humanitarnej HIAS.

Jak skorzystać z konsultacji specjalistycznych?

Po wykupieniu przez placówkę udziału w programie każdy nauczyciel otrzymuje dostęp do platformy, za pomocą której może umówić się na rozmowę telefoniczną z konkretnym specjalistą lub specjalistką.

Zaloguj się na platformie SPDN. Wybierz specjalistę, z którym chcesz się skonsultować i podaj podstawowe informacje pozwalające na nawiązanie kontaktu.

Otrzymasz informację o dniu i godzinie konsultacji na wybrany przez Ciebie temat.

W dniu konsultacji oczekuj na telefon ze strony specjalisty, który udzieli Ci wsparcia.

Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
(poza dniami wolnymi od pracy oraz okresem wakacyjnym)

Mimo, że placówka oświatowa nie jest ośrodkiem interwencji kryzysowej, na co dzień kadra pedagogiczna spotyka się z kryzysami uczniów, pracowników i rodziców. W ramach swoich zadań wychowawczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nauczyciele często pełnią funkcje interwencyjne, zapewniając wsparcie potrzebującym. Przeprowadzimy Cię skutecznie i bezpiecznie przez interwencję kryzysową!

Jeżeli stoisz przed poważnym wyzwaniem, takim jak groźba samobójcza, problem przemocy domowej, czy inna sytuacja kryzysowa, i zastanawiasz się, jak zareagować, skontaktuj się z nami. Profesjonalne wsparcie naszych interwentów pomoże Ci bezpiecznie zarządzać kryzysami i wzmocnić psychicznie całą społeczność placówki. Interwenci czekają, aby pomóc w najtrudniejszych przypadkach!

Jak skorzystać z pomocy interwenta kryzysowego?

Jeśli potrzebujesz natychmiastowej interwencji, w ciągu  godziny otrzymasz telefoniczne wsparcie interwenta lub interwentki. Koniecznym warunkiem jest to, aby Twoja placówka uczestniczyła w naszym programie!

Zaloguj się na platformę SPDN. Wypełnij formularz online, podając podstawowe informacje pozwalające na nawiązanie kontaktu.

Interwent skontaktuje się z Tobą w przeciągu godziny, pomagając w podjęciu odpowiednich działań w konkretnej sytuacji kryzysowej.

Koordynator merytoryczny SPDN

Tomasz Bilicki

Pedagog, absolwent kilkuset godzin szkoleń w zakresie leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego. Interwencji kryzysowej uczył się na Florydzie w International Critical Incident Stress Foundation a egzamin certyfikacyjny zdał na Uniwersytecie Maryland. Ukończył również studia podyplomowe m.in. z psychologii motywacji (Uniwersytet SWPS) i psychotraumatologii (Uniwersytet Gdański). Uczył się także na Uniwersytetach: Stanforda, w Utrechcie, Medycznym Harvarda.

Pracuje z nastolatkami. Prowadził interwencję kryzysową oraz psychoterapię w Punkcie Interwencji Kryzysowej Fundacji Innopolis, Pracowni Wsparcia Psychologicznego PoMoc, Centrum Medycznym „Szpital św. Rodziny” (kontrakt z NFZ – 1. poziom referencyjny), Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Nauczyciel dyplomowany. Ekspert programu EduAkcja.

Tomasz Bilicki jest ekspertem EduAkcji oraz współtwórcą Specjalistycznego Programu Doskonalenia Nauczycieli. Jako nauczyciel, psychoterapeuta oraz interwent kryzysowy z wieloletnim doświadczeniem koordynuje pracą naszych specjalistów i interwentów, wspiera ich oraz superwizuje.

Placówki oświatowe tworzą społeczności, w których każda osoba ma swoją historię, doświadczać może chandry, kryzysu, niskiej samooceny, traumy, zaburzeń psychicznych. Nauczyciele często pozostają sami wobec skali trudnych sytuacji. Nie mogą liczyć na specjalistyczne konsultacje, pomoc w kryzysie, superwizje. Specjalistyczny Program Doskonalenia Nauczycieli wprowadza nową jakość. Nasi specjaliści i interwenci kryzysowi – wszyscy z doświadczeniem pracy w szkole – wspierają nauczycieli, minimalizując ryzyko błędów, podpowiadając rozwiązania. Celem programu jest wspieranie nauczycieli, aby pomagali efektywnie i bezpiecznie dla siebie. Od zawsze wydawało mi się, że to jest oczywista potrzeba pracowników edukacji i cieszę się, że EduAkcja – jako pierwsza i jedyna – podjęła się tego zadania. Życzę nauczycielom, aby zadbali o siebie.

Tomasz Bilicki

Nasze szkolenia online obejmują tematy związane z codziennym życiem placówki oświatowej. Prowadzą je osoby od lat związane z edukacją, znające od podszewki jej problemy. Uczyli lub uczą w szkole, byli lub są dyrektorami szkół i przedszkoli. Są również terapeutami, psychologami, seksuologami, pedagogami. Pracują z dziećmi i młodzieżą, prowadzą również szkolenia dla nauczycieli. To wszystko sprawia, że nasze szkolenia dają praktyczną i konkretną wiedzę.

Tematykę szkoleń skorelujemy z priorytetami polityki oświatowej na nadchodzący rok szkolny, w którym zorganizujemy 8 szkoleń online. Wszyscy uczestnicy programu – również osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniach na żywo – otrzymają dostęp do nagrania. Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w szkoleniach na żywo: oprócz części wykładowej udostępnimy czat, gdzie uczestnicy będą mogli zadawać pytania i wymieniać się doświadczeniami.

Przykładowe tematy szkoleń

 • budowanie współpracy i komunikacji z rodzicami
 • praca z agresją wśród uczniów
 • wypalenie zawodowe nauczycieli
 • Pozytywna Dyscyplina w pracy nauczyciela
 • adaptacja nowych uczniów w placówce oświatowej
 • określanie wspólnych celów rozwoju placówki
 • przeciwdziałanie przemocy seksualnej
 • praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych
 • ocena kształtująca

To tylko nasze propozycje. Tematów dotyczących edukacji jest znacznie więcej. Jesteśmy otwarci na propozycje. Podaj temat, który jest dla Ciebie ważny. Skorzystaj z naszego formularza. Weźmiemy Twoją sugestię pod uwagę, tworząc plan naszych kolejnych szkoleń!

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty!

Poniższy cennik dotyczy dostępu dla jednej placówki.

Wybierz liczbę osób w Radzie Pedagogicznej:

do 30 osób

$ 2 980 zł2 086 zł

za 12 miesięcy
 • Konsultacje ze specjalistami
  bez limitu
 • Pomoc interwentów kryzysowych
  bez limitu
 • Szkolenia online na żywo
  oraz dostęp do nagrań
KUP TERAZ

31-60 osób

$ 3 680 zł2 576 zł

za 12 miesięcy
 • Konsultacje ze specjalistami
  bez limitu
 • Pomoc interwentów kryzysowych
  bez limitu
 • Szkolenia online na żywo
  oraz dostęp do nagrań
KUP TERAZ

61-80 osób

$ 3 980 zł2 786 zł

za 12 miesięcy
 • Konsultacje ze specjalistami
  bez limitu
 • Pomoc interwentów kryzysowych
  bez limitu
 • Szkolenia online na żywo
  oraz dostęp do nagrań
KUP TERAZ

od 81 osóbBEZ LIMITU OSÓB

$ 4 380 zł3 066 zł

za 12 miesięcy
 • Konsultacje ze specjalistami
  bez limitu
 • Pomoc interwentów kryzysowych
  bez limitu
 • Szkolenia online na żywo
  oraz dostęp do nagrań
KUP TERAZ

Chcesz zamówić przez telefon
dostęp do naszych szkoleń

albo uzyskać więcej informacji?

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 069 419

Jeśli chcemy myśleć o nowoczesnej edukacji, kluczowym jest realne wsparcie Was – nauczycielek i nauczycieli. W końcu przez znaczny czas życia naszych dzieci kształtujecie ich postawy, wartości i wiedzę o otaczającym nas świecie. Codziennie staracie się pozytywnie wpływać na ich rozwój, a to niełatwa i kosztowna emocjonalnie rola.

Jako EduAkcja, od 2019 roku, wypełniamy swoją misję, tworząc dla Was szkolenia online z wybitnymi ekspertami. Wiemy jednak, że to niewystarczające. Wsłuchaliśmy się w Wasze potrzeby, w to co mówicie w kuluarach, a niekiedy głośno w przestrzeni Internetu. Wyszliśmy poza kanon, będziemy dla Was realnym wsparciem. Mamy świadomość, że Wasz dobrostan to również dobrostan naszych dzieci.

Dołączcie do SPDN!

Piotr Sobolewski
autor programu i prezes zarządu EduAkcji, pedagog, ojciec dwójki dzieci