Skip to main content

Wydarzenie archiwalne

Inny w klasie,

czyli jak budować relacje rówieśnicze w sytuacji zmiany

Ogólnopolska konferencja online dla placówek oświatowych

Termin wydarzenia: 13 maja 2022 roku (piątek)

Cena: udział w konferencji jest bezpłatny

Miejsce: konferencja online

Godzina: 9:00 – 16:30
+ dostęp do nagrania na 60 dni

Zapisy zostały zamknięte.
Dziękujemy za zainteresowanie!

Wydarzenie archiwalne

Inny w klasie,

czyli jak budować relacje rówieśnicze w sytuacji zmiany

Ogólnopolska konferencja online dla placówek oświatowych

Termin wydarzenia: 13 maja 2022 roku (piątek)

Cena: udział w konferencji jest bezpłatny

Miejsce: konferencja online

Godzina: 9:00 – 16:30
+ dostęp do nagrania na 60 dni

Zapisy zostały zamknięte.
Dziękujemy za zainteresowanie!

Inny, obcy… za każdym z tych określeń kryje się ból psychiczny równoważny z bólem fizycznym. My, dorośli to wiemy. Wszyscy kiedyś gdzieś byliśmy obcy. Ale, co mają zrobić dzieci, gdy tu i teraz postrzegane są jako inne? Odpowiedzialność za dobrostan “nowych” i zarazem dobrostan całych zespołów klasowych spoczywa na nas, dorosłych. Jak zatem pracować w sytuacji zmiany? Jak ograniczać ból jej towarzyszący oraz przemoc rówieśniczą? Jak tworzyć miejsca, w których inność będzie stymulować rozwój?

To wymagające i pilne zadanie. Do polskich klas trafia coraz więcej nastolatków mierzących się z problemami psychicznymi. Z kolei w ostatnich tygodniach wszyscy mierzymy się z integracją ukraińskich dzieci. Nie zapominajmy również o rozwarstwieniu społecznym, które pogłębia zastane różnice.

Stąd potrzeba tej konferencji!

Wierzymy, że wydarzenie, na które zaprosiliśmy, podsunęło nam wszystkim narzędzia i pomysły pomagające oswajać inność. Dla dzieci, ich przyszłości i samych siebie. Na konferencję zaprosiliśmy znanych i cenionych ekspertów. Każdy z nich wygłosił wykłady osadzone w obecnej sytuacji. Dlatego zaprosiliśmy Was – nauczycieli i dyrektorów szkół. Macie największą moc sprawczą, by zmniejszać ból inności.

Konferencja odpowiadała nowym kierunkom polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, a w szczególności doskonaleniu kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym […]

W czym pomogła nam konferencja?

 • W zrozumieniu problemów, z jakimi mierzą się nowi uczniowie.
 • W obserwacjach i kształtowaniu tworzących się relacji w klasie.
 • W poszerzeniu wiedzy na temat optymalnych narzędzi budowania zgranych zespołów klasowych.
 • W zrozumieniu samych siebie – nas, dorosłych, którzy każdy szkolny konflikt przeżywają nie mniej niż dzieci. Czy wiemy, dlaczego tak się dzieje?
 • W tworzeniu zdrowych relacji z otoczeniem: z wychowankami, rodzicami i z innymi nauczycielami.

Uczestnicy

naszej konferencji

Wzięli udział w 4 wykładach

prowadzonych przez znakomitych naukowców i praktyków: prof. Marka Kaczmarzyka, prof. Jacka Pyżalskiego.

Zadali nurtujące ich pytania

w trakcie podsumowujących rozmów ekspertów wraz z sesją pytań i odpowiedzi prelegenci odnieśli się do najczęściej pojawiających się pytań.

Zdobyli imienne zaświadczenia

zarówno uczestnicy transmisji na żywo, jak i widzowie zapisu wideo z wydarzenia otrzymali imienne zaświadczenie uczestnictwa.

Otrzymali materiały dodatkowe

kilkanaście stron materiałów, przygotowanych przez ekspertów, pełne praktycznych wskazówek i narzędzi stanowiących doskonałe uzupełnienie treści wystąpień.

Otrzymali 60-dniowy dostęp do nagrania konferencji

osoby, które nie mogły wziąć udział w wydarzeniu na żywo, miały możliwość zaplanować czas na obejrzenie nagrania w wybranym przez siebie dniu!

Zapisy zostały zamknięte.
Dziękujemy za zainteresowanie!

Biuro Obsługi Konferencji
od poniedziałku do piątku
od godz. 9:00 do 17:00
konferencje@edu-akcja.pl
tel. 505 601 019

Prelegenci konferencji

prof. UŚ Marek Kaczmarzyk

ekspert EduAkcji

Neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, doktor w zakresie nauk biologicznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego, ekspert w programie EduAkcja. Popularyzator nauki, autor podręczników i programów szkolnych oraz licznych artykułów i książek. Najważniejsze z nich to „Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu”, „Unikat. Biologia wyjątkowości” oraz „Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej”. Specjalizuje się w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania. W jego szkoleniach i wykładach wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli i wychowawców.

Neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, doktor w zakresie nauk biologicznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego, ekspert w programie EduAkcja. Popularyzator nauki, autor podręczników i programów szkolnych oraz licznych artykułów i książek.

dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski

ekspert EduAkcji

Pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel i wychowawca z wieloletnim doświadczeniem, ekspert w programie EduAkcja. Specjalizuje się między innymi w tematyce motywacji. Uczestnik i koordynator około 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących funkcjonowania młodzieży (w tym uczenia się i zaangażowania społecznego, także w okresie edukacji zdalnej), zaangażowania online młodych ludzi i ich kompetencji cyfrowych (w tym koordynacja polskiej części badań EU Kids Online oraz badania ySkills) oraz kondycji psychicznej nauczycieli i ich kompetencji wychowawczych. Autor pierwszych na rynku polskim publikacji dotyczących agresji elektronicznej. Pomysłodawca i redaktor podręcznika “Edukacja w czasach pandemii COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele.”

Pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel i wychowawca z wieloletnim doświadczeniem, ekspert w programie EduAkcja. Specjalizuje się między innymi w tematyce motywacji.

Wystąpienia

Ten obcy, czyli o biologii grupy rówieśniczej, adaptacji i odrzuceniu

prof. Marek Kaczmarzyk

Społeczny charakter naszego gatunku, nasza wrodzona „grupolubność”, to nasz ogromny atut. Dzięki temu zyskaliśmy ogromną przewagę przystosowawczą. Nagła zmiana otoczenia społecznego, szczególnie w sytuacji zagrożenia jest jednak w naszej neurofizjologii oznaczona szczególnie jaskrawoczerwonym kolorem.

Wszelkie zaburzenia związane z pozycją socjometryczną w grupie były w naszej przeszłości ewolucyjnej ryzykowne, a porażki w zakresie wykluczenia lub trudności z akceptacją miały wymiar ostateczny. We współczesnym świecie, który nie wymaga już tak skrajnych reakcji, mechanizmy te zachowały jednak swoją moc. Wywołuje je silny stres, poczucie zagrożenia oraz cały szereg reakcji obronnych, które mogą potęgować i tak już trudne zmiany, zachodzące w życiu młodzieży.

W czasie wykładu postarałem się pokazać, jak naturalnie sprzyjające przetrwaniu mechanizmy mogą być niebezpieczne w dzisiejszym świecie i w jaki sposób ograniczać ich siłę.

W czasie wykładu uczestnicy:

 • Zrozumieli, dlaczego zmiana środowiska społecznego, szczególnie bez możliwości wyboru, jest trudna dla ludzi bez względu na wiek i poziom wsparcia z zewnątrz.

 • Dowiedzieli się, dlaczego tak silny jest u ludzi ból związany z odrzuceniem i utratą znanego otoczenia społecznego.

 • Zrozumieli, dlaczego przychylne reakcje nowego otoczenia mogą być odbierane jako zagrożenie tylko dlatego, że różnią się od dotąd znanych.
 • Dowiedzieli się, w jaki sposób ograniczać wpływ biologicznego podłoża i minimalizować intensywność naturalnych reakcji.

Nowe dziecko w zgranej klasie – jak je wspierać, żeby wszystko się udało. Część I i II

prof. Jacek Pyżalski

Przyczyny pojawienia się nowego dziecka w klasie są bardzo różne – rozstanie rodziców, przeprowadzka, problemy w szkole, do której wcześniej uczęszczało dziecko itd. Obecnie dochodzi na masową skalę kwestia migracji dzieci z Ukrainy, związana z kryzysem wojennym.

Bez względu na przyczynę, dołączenie do nowej klasy jest dla młodego człowieka sytuacją trudną, wiąże się bowiem z wieloma silnymi emocjami i może się nie udać.

Warto zatem zastanowić się nad tym, co możemy zrobić jako nauczyciele i wychowawcy, zarówno przed dołączeniem nowych dzieci do grupy, jak i już po ich dołączeniu – tak, aby zwiększyć szanse na to, że inne dzieci dobrze przyjmą nowe osoby i się z nimi zaprzyjaźnią. Jednocześnie działania te powinny zredukować ryzyko, że nowe osoby staną się ofiarami bullyingu (przemocy rówieśniczej). Część rozwiązań, które omówiliśmy, dotyczyła całego zespołu klasowego, a część objęła pojedynczych uczniów. Wszystkie jednak służyły jednemu, przywołanemu wcześniej, celowi.

Szczegółowo zajęliśmy się takimi kwestiami, jak:

 • Co warto zrobić, kiedy wiemy, że za jakiś czas do zespołu klasowego dołączy nowa osoba?
 • Jak zaangażować uczniów w bycie dobrymi gospodarzami w klasie?
 • Jak sprawić, żeby pomiędzy nowym dzieckiem i „starymi” uczniami zaszło jak najwięcej interakcji, a z czasem powstały przyjacielskie relacje?
 • Jakie są „znaki ostrzegawcze”, że relacje z nowym dzieckiem idą w złym kierunku?

Dlaczego zawód nauczyciela jest niebezpieczny.
O dobrym i niebezpiecznym obliczu zdolności do empatii

prof. Marek Kaczmarzyk

Jakość edukacji w znaczącym stopniu zależy od tego, czy nauczyciel zdolny jest do tworzenia właściwych relacji z uczniem. Z punktu widzenia neurobiologii sprawność mózgu społecznego, czyli struktur ośrodkowego układu nerwowego, które odpowiadają za jakość relacji, musi być u nauczyciela bardzo wysoka. To z kolei powoduje, że zawód nauczyciela jest nie tylko wymagający, ale także niebezpieczny.

Empatia, zwłaszcza w jej afektywnym aspekcie, zdolność do zrozumienia emocji i trudności podopiecznych, to cechy kluczowe w naszym zawodzie. Związana z nimi wrażliwość określonych obwodów neuronalnych, powoduje często przeciążenie mózgu społecznego, czego skutkiem może być cały szereg mechanizmów obronnych. W wielu przypadkach wynikiem jest powstanie negatywnych schematów relacyjnych, które nauczyciel stosuje wobec siebie i swoich podopiecznych. Świadomość, że tego typu reakcje nie są konsekwencją braku kompetencji, a przeciwnie, wynikiem długotrwałego, silnego zaangażowania emocjonalnego, pozwala zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne nauczyciela, co może pozwolić unikać poważnych trudności a nawet choroby.

Podczas tego wystąpienia:

 • Zastanowiliśmy się, dlaczego kompetencje związane z empatią są tak istotne w zawodzie nauczyciela;
 • Dowiedzieliśmy się, dlaczego nauczyciele są grupą zawodową o wysokiej sprawności mózgu społecznego i co z tego wynika dla praktyki szkolnej;
 • Zastanowiliśmy się, dlaczego cenne w zawodzie nauczyciela cechy mogą być jednocześnie źródłem zagrożenia;
 • Dowiedzieliśmy się w jaki sposób zarządzać emocjami w relacjach zawodowych, aby ograniczać wpływ ich przeciążenia na własne zdrowie psychiczne.

Konferencja w liczbach

13907

tylu było uczestników konferencji "Inny w klasie, czyli jak budować relacje rówieśnicze w sytuacji zmiany".

93

uczestników oceniło nasze konferencje bardzo dobrze

94

uczestników zdecydowanie poleciłoby nasze konferencje

Poznaj wybrane anonimowe opinie

uczestników naszej konferencji

Bardzo ważne informacje na temat istoty relacji i tego jak umiejętnie je budować oraz na co zwracać uwagę, aby im nie zaszkodzić. Dużo odwołań do praktyki.

Byłoby fantastycznie, gdybyśmy mogli my, nauczyciele, częściej uczestniczyć w konferencjach dających nam narzędzia do reagowania w trudnych sytuacjach życia szkolnego, o których mówił prof. Pyżalski.

Konkretne przykłady, rady, sposoby na wprowadzenie nowego ucznia do klasy. Świetny sposób podawania informacji. Bardzo dziękuję.

Bardzo ciekawe propozycje pracy z trudnymi zachowaniami uczniów w obliczu na przykład przemocy rówieśniczej.

Poczułam się lżej, znalazłam w wykładzie prof. Kaczmarzyka odpowiedzi na moje wątpliwości, uczucia, wyrzuty sumienia dotyczące wielu sytuacji ze szkolnych korytarzy. Teraz już rozumiem przyczyny swojego przeciążenia. Utożsamiałam się z wieloma fragmentami wykładu i bardzo za niego dziękuję. Dałabym 6 gwiazdek - ale nie ma na skali 🙂

Bezcenna pomoc w zrozumieniu procesów, którym podlega nauczyciel oraz sposobów dróg radzenia sobie z kryzysem.