Skip to main content
Miejskie Centrum Oświaty zaprosiło
na bezpłatną konferencję ONLINE pod honorowym patronatem
Zastępcy Prezydenta Miasta Tychy – Macieja Gramatyki:

Wydarzenie archiwalne

Neurobiologia wczesnego dzieciństwa

czyli dlaczego tak istotne są pierwsze lata edukacji?

Bezpłatna konferencja ONLINE dla nauczycieli i rodziców dzieci do 9 roku życia
ze żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych Miasta Tychy
 • Termin wydarzenia: 20 maja 2021 roku (czwartek)
 • Miejsce: konferencja online
 • Godzina: 18:00 – 20:30
 • Opłata: wydarzenie bezpłatne
 • Dla kogo: nauczycieli i rodziców dzieci do 9 roku życia z Miasta Tychy

Zapisy zostały zamknięte.
Dziękujemy za zainteresowanie!

Zaprosiliśmy Was do udziału w bezpłatnej, wyjątkowej konferencji online, przed własnym komputerem lub smartfonem w dowolnie wybranym miejscu, z dostępem do nagrania aż 30 dni po wydarzeniu. Podczas konferencji poruszyliśmy ważny temat, jak pracować z dzieckiem, aby uważnie budować jego rozwój oraz świadomie i odpowiedzialnie przygotować do wyzwań, jakie postawi przed nim przyszłość.

Dzięki uczestnictwu w konferencji można było dowiedzieć się między innymi:

 • Dlaczego warto opowiadać i czytać dzieciom, być z nimi w tym czasie w jednej przestrzeni i nie przestawać czytać nawet wtedy, gdy zasną.
 • Jak istotne są reakcje emocjonalne, na jakie pozwalamy sobie w towarzystwie dzieci i jak trwałe mogą mieć znaczenie.
 • Co mają wspólnego torby lęgowe kangurów z miłością rodzicielską u ludzi i dlaczego do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska.
 • Jakie jest znaczenie ruchu na wczesnym etapie dzieciństwa i co ma wspólnego sprawność ruchowa z potencjałem poznawczym i myśleniem symbolicznym.
 • Dlaczego tak istotne jest unikanie jednoznacznych ocen i dlaczego mózgi dzieci nie są w stanie odróżnić opinii dorosłych na swój temat od dotyczących ich faktów.
 • Gdzie leżą granice odpowiedzialności opiekunów, a gdzie zaczyna się sfera wpływu genów oraz w jakim stopniu możemy i powinniśmy te granice przekraczać.

Uczestnicy

naszej konferencji online:

Wzięli udział w wykładzie

prowadzonym przez znakomitego eksperta, neurodydaktyka: prof. Marka Kaczmarzyka

Zdobyli najważniejsze informacje

dotyczące neurobiologicznego rozwoju dzieci do 9 roku życia

Zadali nurtujące ich pytania

jako czynni uczestnicy czatu. Po wykładzie odbyła się półgodzinna sesja pytań i odpowiedzi, podczas której prof. Kaczmarzyk odpowiedział na najczęściej pojawiające się pytania

Zdobyli imienny certyfikat uczestnictwa

do pobrania w formacie PDF i wydrukowania

Otrzymali materiały dodatkowe

przygotowane przez eksperta jako uzupełnienie treści merytorycznych

Otrzymali 30-dniowy dostęp do nagrania konferencji

dzięki czemu mogli zaplanować czas na obejrzenie nagrania po wydarzeniu, w wybranym przez siebie dniu!

Zapisy zostały zamknięte.
Dziękujemy za zainteresowanie!

Tematyka konferencji

W efekcie nietypowego przebiegu ewolucji naszego gatunku wczesne dzieciństwo jest jednocześnie najbardziej ryzykownym i najistotniejszym etapem rozwoju mózgów. Niezwykle wrażliwa, będąca jeszcze w zasadzie w trakcie tworzenia sieć złożona z komórek nerwowych nigdy później nie będzie już tak plastyczna i zdolna do tak dużych zmian. Unikalny dla każdego dziecka rozwój jest wynikiem współpracy biologicznego programu i wpływu środowiska społecznego.

Na tym etapie powstaje fundament większości kompetencji poznawczych i społecznych. Jest to także okres adaptacji kolejnego pokolenia do nowych, nieznanych wcześniej zjawisk, wyzwań i możliwości – co wiąże się z odpowiedzialnością dorosłych decydujących o stopniu, w jakim pozwolą swoim podopiecznym na kontakt z nowym. Znajomość zmian, jakie zachodzą w mózgach dzieci, może być kluczem do zrozumienia tej odpowiedzialności.

Ekspert

prof. Marek Kaczmarzyk

Jestem biologiem, neurodydaktykiem i memetykiem, nauczycielem, wykładowcą, doktorem w zakresie nauk biologicznych, profesorem Uniwersytetu Śląskiego, autorem artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia, podręczników i programów szkolnych oraz niestrudzonym popularyzatorem nauki. Specjalizuję się w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania. Podczas szkoleń i wykładów, które przeprowadziłem, udział brało już kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli i wychowawców. Ponad 20 lat kierowałem Pracownią Dydaktyki Biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

W wieku sześciu lat mózg człowieka uzyskuje około 90 procent swojej ostatecznej wielkości. Już samo to zwraca uwagę na znaczenie wczesnych etapów jego rozwoju i chociaż okazało się, że i później dzieją się w nim rzeczy bardzo istotne, bez wątpienia wczesne lata życia decydują o fundamencie, na którym człowiek zbuduje swoje życie. To dlatego tak ważna jest jakość środowiska i świadomość jego znaczenia u ludzi, którzy je na tym etapie kształtują. Rodzice, wychowawcy i nauczyciele są – z neurorozwojowego punktu widzenia – praktycznie twórcami światów swoich podopiecznych. Procesy neuroplastyczne, czyli zmiany, jakie zachodzą w mózgu pod wpływem środowiska, są nieodwracalne i zawsze mają, większy lub mniejszy wpływ na to, w jaki sposób dziecko będzie reagowało na wszystko, z czym zetknie się później.

Na tym właśnie bardzo wczesnym etapie stare i nowe struktury mózgu, które w większości występują także u innych organizmów, wiążą się ze sobą w wyjątkowy dla człowieka sposób. Właśnie ta unikalność owych połączeń czyni z nas ludzi. Proces ten nie zachodzi jednak jedynie pod wpływem specyficznych dla nas genów. Przeciwnie, wymaga silnego wpływu środowiska społecznego. Wymaga obecności świadomych swojej roli dorosłych. Dotyczy to wielu obszarów naszego życia, takich jak kompetencje językowe, adekwatne reakcje emocjonalne czy związek między sprawnością fizyczną a zdolnością do myślenia abstrakcyjnego.

Do zobaczenia!
prof. Marek Kaczmarzyk

Konferencja w liczbach

876

liczba uczestników konferencji "Neurobiologia wczesnego dzieciństwa"

93

uczestników oceniło konferencję bardzo dobrze

89

uczestników zdecydowanie poleciłoby udział w naszej konferencji

Poznaj wybrane anonimowe opinie

uczestników naszej konferencji

Konferencja była przygotowana bardzo profesjonalnie pod względem merytorycznym. Wiele kwestii związanych z rozwojem intelektualnym dziecka było opisanych w sposób bardzo precyzyjny.

Wszystko przekazane we właściwym czasie, bezproblemowa rejestracja, dobry odbiór wydarzenia, wszystko super.

Dowiedziałam się o wielu nieznanych mi dotąd zagadnieniach. Rozbudziło to we mnie chęć zainteresowania się neurobiologią.

Bardzo ciekawa konferencja. Jeszcze ciekawsze spotkanie z pytaniami. Częściej powinno się organizować takie konferencje z takimi osobowościami jak Pan profesor.

Wszystko na wysokim poziomie! Bardzo chętnie wezmę udział w kolejnych konferencjach na podobne tematy.

Bardzo wiele cennych informacji, do wykorzystania w życiu codziennym. Okazja do refleksji, zastanowienia się nad własnym postępowaniem i innym spojrzeniem na proces wychowania i nauczania.

Mnóstwo wiedzy i doświadczenia ze strony prowadzącego. Wiadomości nie tylko naukowe lecz również poparte życiem codziennym.

Organizator:
Partner organizacyjny i merytoryczny: