Skip to main content

Wydarzenie archiwalne

Rozwinąć skrzydła

Najlepsze praktyki wzmacniania rozwoju dziecka
- w domu, przedszkolu i szkole

 • Termin wydarzenia: 17 czerwca 2020 roku (środa)
 • Miejsce: wydarzenie ONLINE
 • Godzina: 18:00 – 20:15
 • Dla kogo: dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Zapisy zostały zamknięte.
Dziękujemy za zainteresowanie!

Co to jest konferencja online? To konferencja internetowa, w trakcie której każdy uczestnik siedzi wygodnie, przed własnym komputerem (lub smartfonem) w dowolnie wybranym miejscu i ogląda merytoryczne wykłady na żywo, a za pomocą dostępnego czatu, ma kontakt z innymi uczestnikami – może dyskutować, rozmawiać, a także zadawać pytania ekspertom.

Dziecko zdobywa różne umiejętności, wiedzę, kształtuje odporność emocjonalną i rozwija postawy społeczne poprzez działanie. Codzienne, systematycznie podejmowane przez dziecko czynności wpływają na rozwój jego sprawności motorycznej. Ruch jest kluczem do prawidłowego rozwoju, a na przekór temu – dziecko wykonuje coraz mniej tych codziennych czynności, które doskonale rozwijają jego sprawność motoryczną i manualną. 

Codzienność dziecka jest pełna bodźców stymulujących jego rozwój, pobudzających ciekawość i zachęcających do odkrywania świata. Każda roślina napotkana podczas spaceru, członek rodziny, a nawet element garderoby mogą wnieść znaczący wkład w rozwój dziecka. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, by edukacja była spójnym, naturalnie zachodzącym procesem, przygodą towarzyszącą dziecku na każdym kroku.

Jak zatem wspierać rozwój dziecka? Podczas konferencji poznasz  zabawy ruchowe wzmacniające mięśnie ręki, dłoni i paluszków z wykorzystaniem różnych  przedmiotów, a także upewnisz się, że rytm, rym i melodia są skutecznymi sposobami  wspierającym rozwój dziecka. Co więcej, dowiesz się jak w pełni wykorzystać swoje lokalne środowisko do kształtowania kompetencji XXI wieku, a także przyswoisz proste sposoby na skuteczną komunikację i organizację pracy z dzieckiem.

Uczestnicy

naszej konferencji online:

Wzięli układ w wykładach

prowadzonych przez znakomitych praktyków: Małgorzatę Koc i Agnieszkę Kuźbę

Zdobyli imienne zaświadczenia

jako uczestnicy naszej konferencji online otrzymaliście imienne zaświadczenia uczestnictwa

Otrzymali materiały dodatkowe

przygotowane przez ekspertów, pełne praktycznych wskazówek i narzędzi

Otrzymali dostęp do nagrania

osoby, które nie mogły wziąć udział w wydarzeniu na żywo, miały możliwość zaplanować czas na obejrzenie nagrania w wybranym przez siebie dniu!

Zapisy zostały zamknięte.
Dziękujemy za zainteresowanie!

Zaproszone ekspertki

Małgorzata Koc

Jestem nauczycielką przedszkola, doradcą metodycznym w zakresie wychowania przedszkolnego, wykładowcą, autorką licznych materiałów metodycznych dla nauczycieli uwzględniających wszechstronny rozwój dziecka w oparciu o efektywnie dobrane metody pracy. Prowadzę autorskie warsztaty z zakresu zabaw twórczych inspirowanych ruchem, muzyką, wierszem i obrazem, a także warsztaty z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego zwłaszcza zajęć umuzykalniających w przedszkolu. Ostatnio zafascynowana jestem zabawami słowno-ruchowymi, które stały się inspiracją do napisania innowacji pedagogicznej pt. „Pokazywane wierszyki jako narzędzie pracy nauczyciela”.

Agnieszka Kuźba

Agnieszka Kuźba z dumą podkreśla, że jest nauczycielką przedszkola i edukacyjnym podróżnikiem. Pracuje z różnymi grupami wiekowymi dzieci i dorosłych. Ukończyła pedagogikę ze specjalnością wychowanie przedszkolne oraz studia podyplomowe dające jej uprawnienia animatora i edukatora sztuki ( muzyka, plastyka, taniec) oraz przyrody i zajęć outdoor, oraz m.in. trenera Szkół dla Rodziców Mazlish – Faber, komunikacji interpersonalnej Gordona. Aktywny członek Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP oraz Children&Nature Network. Pisze bajki, wiersze, eseje i publikuje w periodykach dla rodziców i nauczycieli oraz na fanpage Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest. Podejmuje tematykę dotyczącą świadomej, troskliwej edukacji i rodzicielstwa zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Jedna z polskich prekursorów idei przedszkolnej i szkolnej edukacji naturalnej w publicznym systemie oświatowym.Szacunek i poczucie humoru uważa za postawę relacji z drugim człowiekiem , niezależnie od jego wieku.

Wystąpienia

Jak rozwijać mowę i małą motorykę dziecka?

Małgorzata Koc

Rozwój sprawności motorycznej i manualnej uzależniony jest od systematycznie podejmowanych przez dziecko różnorodnych form aktywności. Poprzez działanie dziecko zdobywa różne umiejętności, wiedzę, kształtuje odporność emocjonalną i rozwija postawy społeczne. Ruch jest kluczem do prawidłowego rozwoju a na przekór tej prawdy dziecko wykonuje coraz mniej codziennych czynności, które doskonale rozwijają jego sprawność motoryczną i manualną.

Zabawy rozwijające sprawność ruchową i manualną powinny pojawiać się w domu i w przedszkolu każdego dnia. Systematyczny trening paluszków powiązany z ruchem całego ciała to sprawdzony sposób na dobre przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

W jaki sposób poprzez zabawę wzmocnić mięśnie obręczy barkowej, przedramienia, dłoni i palców? Jak rozwijać ruchomość nadgarstka, rozdzielność pracy  palców ? Jak rozwijać współpracę obu rąk i ćwiczyć umiejętność chwytania, dowiesz się w trakcie tej konferencji.

Program wykładu

 • Znaczenie ruchu w rozwoju dziecka – krótkie wprowadzenie.
 • Zabawy manipulacyjne różnymi przedmiotami. Dlaczego tak?
 • Pokazywanie wierszyków – sposobem na szybkie zapamiętywanie i małej motoryki rozwijanie. Propozycje zabaw.
 • Melorecytacje grane na sobie i prostych instrumentach perkusyjnych – przykłady zabaw.
 • Korowód Pokazywanych Wierszyków – jak tworzyć, wizualizować i wykorzystywać w pracy z dziećmi w przedszkolu.

Podczas tego wystąpienia:

 • dowiedzieliśmy się jakie  znaczenie ma  ruch w rozwoju sprawności manualnej dziecka
 • poznaliśmy zabawy ruchowe wzmacniające mięśnie ręki, dłoni i paluszków z wykorzystaniem różnych  przedmiotów
 • przyswoiliśmy proste wierszyki do wspólnej melorecytacji i krótkie piosenki do wspólnego śpiewania
 • wykorzystaliśmy perkusje swojego ciała i proste instrumenty do melorecytacji
 • nauczyliśmy się, jak ułożyć swój Korowód Pokazywanych Wierszyków

Podczas konferencji:

 • upewniliśmy się , że rytm, rym i melodia są skutecznymi sposobami  wspierającym rozwój dziecka

Reggio Emilia - jak zwykłą zabawę zmienić
w skuteczne narzędzie edukacji w domu, przedszkolu i szkole

Agnieszka Kuźba

Edukacja nie powinna być oddzielnym doświadczeniem człowieka, a raczej naturalnie i harmonijnie zachodzącym procesem. Filozofia Reggio Emilia traktuje zarówno rodziców jak i środowisko dziecka jak równorzędnych nauczycieli. Każde krzesło w sali, klasie szkolnej i każda roślina za oknem, czy rodziny naszych wychowanków, mogą wnieść znaczący wkład w rozwój całej grupy. Czegoś uczą.

Takie podejście zachęca dzieci do uczenia się z najbliższego otoczenia – od relacji z rodzicami, poprzez korzystanie z sali lekcyjnej po swobodną zabawę na zewnątrz. Pomaga zastosować naukę do rzeczywistych sytuacji i potrzeb wychowanków oraz nawiązać kontakty, które mają znaczenie dla powodzenia harmonijnego rozwoju dziecka – ucznia.

Takie podejście jest bardziej praktyczne od obecnego, ponieważ życie codzienne zapewnia niekończącą się stymulację dla dzieci, podsycając ich ciekawość i zachęcając do eksploracji świata. Uczenie się przez lokalne środowisko, poprzez lokalny kontekst, powinno być przygodą, a w idei Reggio Emilia tak właśnie jest.

Program wykładu

 • Fascynująca historia idei Reggio Emilia.
 • Trzy założenia idei Reggio Emilia.
 • Wytrychy do skutecznej komunikacji z dzieckiem i rodzicem – słuchanie i rozumienie “100 języków dziecka”
 • Organizacja sali dydaktycznej i wykorzystanie przestrzeni zewnętrznej – łatwe przykłady do szybkiego wykorzystania.
 • Partycypacja Rodziców – groźne brzmienie łatwe wprowadzenie.
 • Jak pedagogia Reggio Emilia pomaga w kształtowaniu kompetencji XXI wieku.

Podczas tego wystąpienia:

 • poznaliśmy główne założenia pedagogiki Reggio Emilia
 • przyswoiliśmy proste sposoby na skuteczną komunikację, organizację i dokumentację pracy z dzieckiem
 • rozpoznaliśmy liczne możliwości swojej placówki, grupy przedszkolnej czy klasy szkolnej w tworzeniu inspirujących przestrzeni edukacyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych) zgodnie z ideą Reggio Emilia
 • dowiedzieliśmy się jak 70 lat temu kobiety – matki wymyśliły nową edukację dla swoich dzieci.

Podczas konferencji:

 • dowiedzieliśmy się jak w pełni wykorzystać swoje lokalne środowisko do kształtowania u wychowanków kompetencji XXI wieku