Skip to main content

Bezpłatne nagranie webinarium i wzorcowe materiały

Jak przygotować i wdrożyć standardy ochrony małoletnich w placówce edukacyjnej?

Dostęp do nagrania do 31 sierpnia 2024 r.

Zapisy trwają do 15 sierpnia 2024 r.
Liczba miejsc ograniczona!

Bezpłatne nagranie webinarium i wzorcowe materiały

Jak przygotować i wdrożyć standardy ochrony małoletnich w placówce edukacyjnej?

Dostęp do nagrania do 31 sierpnia 2024 r.

Zapisz swoją placówkę!

Zapisy trwają do 15 sierpnia 2024 r.
Liczba miejsc ograniczona!

Masz dostęp do nagrania? Kliknij tutaj!

Uczestnicy webinarium oraz osoby z dostępem do nagrania, mają możliwość pobrania wzorcowych materiałów oraz zaświadczenia uczestnictwa na stronie nagrania.

Standardy ochrony małoletnich to zestaw zasad i procedur, które mają chronić dzieci i młodzież w placówkach oświatowych przed wszelkimi sytuacjami, w których mogliby zostać skrzywdzeni. Zgodnie z ustawą, standardy muszą zostać opracowane i wdrożone przez każdą placówkę oświatową, w sposób dostosowany do jej charakteru i rodzaju. W praktyce oznacza to, na przykład, dokładne sprawdzanie przeszłości pracowników przed zatrudnieniem, określenie zasad bezpiecznych interakcji między personelem a uczniami, a także wypracowanie procedur reagowania w sytuacjach, gdy dziecko może być krzywdzone. To ważny krok w kierunku stworzenia bezpiecznego i opiekuńczego środowiska dla dzieci.

Podstawą prawną standardów jest ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa o ochronie małoletnich). Standardy powinny zawierać politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem, aspekty związane z personelem mającym kontakt z dziećmi, procedury postępowania oraz monitoringu.

Ustawa nakładająca wprowadzenie standardów wchodzi w życie 15 lutego 2024 roku. Podmioty objęte tym obowiązkiem mają 6 miesięcy na dostosowanie się do pełnej regulacji, co oznacza że placówka oświatowa powinna wdrożyć standardy ochrony małoletnich do 15 sierpnia br.

Uczestnicy webinarium otrzymają wzorcowe materiały ze standardami ochrony małoletnich dla placówek oświatowych. Materiały zostały zweryfikowane przez prawnika. Trzeba jednak pamiętać, że będą one potrzebowały dostosowania – podczas pracy nad wdrażaniem standardów ochrony małoletnich ważne jest przygotowanie planu z jasno określonymi priorytetami i harmonogramem, które będą najlepszym rozwiązaniem dla konkretnej placówki.

Twoja placówka nie uczestniczyła w webinarium?
Zgłoś ją do bezpłatnego dostępu do nagrania!

Z nagrania webinarium

dowiesz się:

Czym są standardy ochrony małoletnich i jakie organizacje są zobowiązane do ich wdrożenia?

W jaki sposób standardy ochrony małoletnich są związane z innymi procedurami, w tym interwencji kryzysowej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Niebieskiej Karty?

Jaki zakres powinny obejmować standardy ochrony małoletnich?

Jak tworzyć standardy ochrony małoletnich dla konkretnej placówki (ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania materiałów)?

Jak wdrożyć i monitorować w placówce oświatowej standardy ochrony małoletnich?

Zapisy trwają do 15 sierpnia 2024 r.!

Kontakt w sprawie wydarzenia:
konferencje@edu-akcja.pl
tel. 505 069 419

Wzorcowe materiały

dla wszystkich uczestników webinarium

Uczestnicy naszego wydarzenia otrzymają wyjątkowe, wzorcowe materiały, będące nieocenioną pomocą przy wdrażaniu programu standardu ochrony małoletnich w placówce oświatowej. Materiały dostępne są w postaci plików PDF, które można używać na dowolnym urządzeniu lub wydrukować.

Zapisy trwają do 15 sierpnia 2024 r.!

Nasi eksperci:

Tomasz Bilicki

Pedagog, psychoterapeuta (1. poziom referencyjny), psychotraumatolog, interwent kryzysowy, nauczyciel i ekspert EduAkcji

Weronika Potaczek

psycholog, psychoterapeuta, diagnosta, koordynatorka jedynego w Małopolsce Centrum Pomocy Dzieciom

Anna Grabarczyk

pracownik socjalny, psychotraumatolog, dyplomowany interwent kryzysowy, wieloletni koordynator procedury „Niebieskiej Karty”