Skip to main content

Siła różnorodności

VII Ogólnopolskie
Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

Zapraszamy do pobrania zbiorowej pracy
pod redakcją Marka Kaczmarzyka

Pobierz darmowego ebooka

Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, jest ekwiwalentem VII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki. Z pewnością nie zastąpi ona tego, czym jest dla uczestników bezpośrednie spotkanie. Z zeszłorocznych doświadczeń wynika, że nie jest tego w stanie dać także namiastka w postaci formy zdalnej. W tej edycji Sympozjum zdecydowaliśmy się na taką formę intelektualnego spotkania.

Neurodydaktyka jest użytecznym i cennym narzędziem interpretacji, nie jest jednak zbiorem gotowych rozwiązań. Wyjaśnia, dlaczego pewne zjawiska są takie a nie inne, wskazuje granice naszych możliwości i odpowiedzialności, ale nie jest sposobem na usprawiedliwienie wyborów, jakich dokonujemy.

Od swojej pierwszej edycji Sympozjum okazało się wyjątkowe właśnie z powodu atmosfery, jaka wyróżnia to wydarzenie. Różnorodność prezentowanej optyki i szczególna jakość relacji, dawały niepowtarzalny efekt, jakiego uzyskanie jest obecnie niemożliwe ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii. Właśnie dlatego w tym roku postanowiliśmy postawić na to, co w tych warunkach jest możliwe. Prelegentów, którzy brali udział w dotychczasowych edycjach Sympozjum, zaprosiliśmy do stworzenia publikacji, która prezentuje różnorodność podejść i sposobów widzenia miejsca neuronauk w dyskusji na temat edukacji.

Zapraszam do lektury!
dr Marek Kaczmarzyk, prof. UŚ

Pobierz

darmowego ebooka

Wybierz poniżej format, w którym chcesz pobrać ebooka, wpisz swój adres email i zaznacz obowiązkową zgodę. Link do pobrania pliku, ważny przez 24 godziny, zostanie wysłany na podany przez Ciebie adres!

  EduAkcja nie spamuje,
  przesyłamy tylko wartościowe treści!

  Organizator:

  Patron:

  Wydawca:

  Spis treści

  Wprowadzenie

  Marek Kaczmarzyk

  Memetyka w dydaktyce ewolucyjnej

  Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

  Neurobiologiczne podstawy uczenia się

  Adriana Kloskowska

  Zmierzch cywilizacji ludzi posiadających umiejętność tradycyjnego – odręcznego pisania tekstu

  Tomasz Huk

  Test obrazkowy – alternatywne narzędzie do diagnozy profilu dominacji

  Violetta Florkiewicz

  Wsparcie dziecka jąkającego się w środowisku edukacyjnym

  Katarzyna Węsierska, Aleksandra Krawczyk

  Językowy kontekst mechanizmów lustrzanych. Nie tylko o tym, dlaczego warto czytać i opowiadać dzieciom

  Marek Kaczmarzyk

  Od neuronauki do neurodydaktyki. Interdyscyplinarne bariery adaptacyjne praktyki edukacyjnej

  Robert Bielecki

  Radzenie sobie z przemocą rówieśniczą – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy

  Jacek Pyżalski

  Czy i jak się udało nam aż tak spartolić. Nauki płynące z pandemii

  Piotr Łaszczyca

  Szkodliwość budowania wzorca męskości w systemie społecznym opartym na tłumieniu emocji

  Dawid Mędrala

  Wolna wola jako przejaw świadomości – perspektywa biologiczna

  Andrzej Kędziorski

  Podsumowanie

  Marek Kaczmarzyk

  Recenzja monografii Siła różnorodności. VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki pod redakcją Marka Kaczmarzyka

  Katarzyna Potyrała

  Autorzy

  Od początku istnienia Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki naszą intencją było zbliżenie do siebie praktyków edukacji z przedstawicielami tych dziedzin nauki, którzy proces ten widzą jako przedmiot swoich refleksji i badań. Nie chodziło jedynie o wymianę doświadczeń i wiedzy, ale o tworzenie przestrzeni wspólnego działania i wzajemnych inspiracji.

  Marek Kaczmarzyk

  Neurodydaktyk, memetyk, nauczyciel i wykładowca, doktor nauk biologicznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Popularyzator nauki, autor podręczników i programów szkolnych oraz licznych artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia. Najważniejsze z nich to Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu, Unikat. Biologia wyjątkowości oraz Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej. Propagator dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny zajmującej się wyodrębnianiem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i wychowania. Proponuje spojrzenie na proces edukacji przez pryzmat znaczenia biologicznego podłoża szczególnie najnowszych osiągnięć neurobiologii. Od ponad kilkunastu lat prowadzi wykłady i szkolenia na temat biologicznych i memetycznych podstaw edukacji, których odbiorcami są głównie nauczyciele, pracownicy uczelni, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych instytucji edukacyjnych. W latach 2000–2019 kierował Pracownią Dydaktyki Biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Jest pomysłodawcą i jednym z organizatorów, a także przewodniczącym Komitetu Naukowego Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki. Ekspert EduAkcji.

  Robert Bielecki

  Pedagog, dydaktyk, neurodydaktyk; nauczyciel i wykładowca akademicki. Właściciel firmy szkoleniowej Neurodydaktyczne Horyzonty. Autor artykułów z zakresu neurodydaktyki, pedagogiki i edukacji zdrowia. Członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Interesuje się rolą mechanizmów pracy mózgu w procesie edukacji, propaguje włączanie osiągnięć neuronauk do projektowania procesu uczenia się i nauczania.

  Violetta Florkiewicz

  Doktor nauk społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, logopeda, specjalista z zakresu terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog, konsultant Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu, wykładowca Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Terapeuta z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy na oddziale rehabilitacji i neurologii (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Autorka programów studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, logopedii szkolnej i przedszkolnej oraz ponad kilkudziesięciu projektów skupionych wokół problematyki edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Twórczyni innowacyjnej koncepcji diagnozy modelu lateralizacji opartej na obrazkowej formule nowatorskiego narzędzia. W centrum jej zainteresowań naukowych znajduje się neurodydaktyka, a poszukiwania badawcze koncentrują wokół zagadnień dotyczących wpływu asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych na proces uczenia się.

  Tomasz Huk

  Doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Pracuje w  Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadzi badania i zajęcia dla studentów z wykorzystania nowych mediów w edukacji oraz zajęcia z wykorzystania harcerskiej metody wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej. Problematyka prowadzonych przez niego badań dotyczy: wykorzystania mediów cyfrowych w wychowaniu szkolnym i pozaszkolnym, nowoczesnych metod nauczania z pomocą ICT, przekazów medialnych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych, negatywnych i pozytywnych skutków używania mediów, korzyści osiąganych przez człowieka w związku z użytkowanymi mediami online i offline, metody harcerskiej. Jest rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw podręczników z informatyki, członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, w której działa jedyne w Polsce Harcerskie Muzeum Etnograficzne.

  Andrzej Kędziorski

  Doktor nauk biologicznych, absolwent i długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego, od początku związany z Katedrą Fizjologii Zwierząt. Obecnie specjalista badawczo-techniczny w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochronie Środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Współautor wielu publikacji z zakresu fizjologii i toksykologii owadów. Jako dydaktyk prowadził zajęcia między innymi z zakresu fizjologii ogólnej i porównawczej człowieka oraz zwierząt, a także biologicznych i neurobiologicznych podstaw zachowania człowieka, jak również wykłady z tej tematyki dla różnych grup odbiorców. 

  Adriana Kloskowska

  Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany, polonista, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z uczniami z autyzmem, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, wykładowca akademicki, doradca zawodowy i coach kariery, dyrektor i szkoleniowiec w Impuls do Rozwoju Edukacji, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy w Impuls do Rozwoju Specjalistyczne Centrum Neurorozwojowe w Grudziądzu, mówca motywacyjny. Autorka materiałów i programów szkoleniowych dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych, projektów rozwojowych i artykułów, które publikuje między innymi w: „Charakterach', „Małych Charakterach', „Newsweek Psychologii', „Głosie Pedagogicznym', „Monitorze Dyrektora Szkoły', „Monitorze Dyrektora Przedszkola', Forum Placówek Niepublicznych, „Wczesnej Edukacji', „Życiu Szkoły', „TIK-u w Edukacji', „Polonistyce', „Terapii Specjalnej'. Redaktor naczelna Kwartalnika Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej „Integracja Sensoryczna', pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje edukację opartą na wiedzy z zakresu neurobiologii, prowadzi na Facebooku strony Impuls do Rozwoju Edukacji, Impuls do Rozwoju Specjalistyczne Centrum Neurorozwojowe oraz grupy Impuls dla nauczycieli, Impuls dla rodziców. Mama nastolatki.

  Aleksandra Krawczyk

  Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Centralnej Florydy w USA. W latach 2015–2016 była stypendystką programu Fulbrighta w Polsce. Pracuje jako logopeda szkolny oraz adiunkt na Uniwersytecie Centralnej Florydy. Jest absolwentką programu Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy (cykl 2020–2021). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z wielojęzycznością oraz zaburzeniami płynności mowy.

  Piotr Łaszczyca

  Doktor habilitowany, emeryt, pracownik Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, popularyzator nauki, specjalista fizjologii zwierząt i ekotoksykologii. Prowadził badania w zakresie neurobiologii, fizjologii pracy, ekotoksykologii, zarządzania środowiskiem przyrodniczym. Wykładowca przedmiotów: biologiczne podstawy zachowania człowieka i zwierząt, biologiczne podstawy rozwoju i wychowania, ekologia człowieka, fizjologia pracy, zarys neurokognitywistyki. Autor artykułów (m.in.): Dziedzictwo i świadomość (2021), Śmierć wstydu (2019), Inteligencja, jej memy oraz fizyka i mechanika (2018), Człowiek i jego maszyny. Operatorzy i protezy (2017), Memy w pamięci: jak wyśledzić memy w mózgu (2017), Mózg w drodze do dojrzałości (2016), Kuna w kurniku i biologia nauczania (2016), Zaśmiecony umysł (2003). Wielokrotnie uczestniczył jako prelegent w Sympozjach Neurodydaktyki.

  Dawid Mędrala

  Doktorant prof. Katarzyny Potyrały z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Negocjator kryzysowy i mediator, specjalista z zakresu komunikacji promocyjnej i kryzysowej. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Kobieta bezpieczna'. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych, szkoleniowiec,popularyzator nauki. Asystent i współpracownik prof. Marka Kaczmarzyka. Zainteresowania naukowe: psychologia społeczna, psychologia kliniczna, psychologia kryzysu, andragogika, neurodydaktyka, psychologiczne aspekty bezpieczeństwa.

  Jacek Pyżalski

  Pedagog specjalny, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestnik i koordynator około sześćdziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy), zaangażowania online młodych ludzi (w tym koordynacja polskiej części badań EU Kids Online) oraz kondycji psychicznej nauczycieli i ich kompetencji wychowawczych. Autor pierwszych na rynku polskim publikacji dotyczących agresji elektronicznej Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży (Sopot 2011), Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży (Kraków 2012) oraz publikacji dotyczących konstruktywnego zaangażowania młodych ludzi w funkcjonowanie online: Pozytywny internet i jego młodzi twórcy (Warszawa 2019). Pomysłodawca i redaktor podręcznika Edukacja w czasach pandemii COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (Warszawa 2020). Ekspert EduAkcji.

  Katarzyna Węsierska

  Doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Śląskiego, logopeda, pedagog, trener emisji głosu. W pracy naukowej i praktyce logopedycznej zajmuje się zaburzeniami płynności mowy – jąkaniem i giełkotem. Jest także wykładowcą Europejskiej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy. Współpracuje z polskimi i międzynarodowymi instytucjami akademickimi i badawczymi. W roku 2017 w Oksfordzie została uhonorowana nagrodą im. Dave'a Rowleya – za podejmowanie międzynarodowych inicjatyw w dziedzinie jąkania.

  Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

  Doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Śląskiego, pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze UŚ; kulturoznawca, folkloroznawca, antropolog kultury. Autorka wielu monografii autorskich i współautorskich, m.in.: Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII–XX wieku, Wrocław 1991; Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Katowice 2008; Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, Katowice 2009; Humanistyczne konteksty technopolu, Katowice 2011; Ukąszenia, wirusy, memy. Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych, Katowice 2013; Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii, Katowice 2014, Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej, Katowice 2016. Redaktor naczelna czasopisma „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny', redaktor serii naukowej „Studia o Kulturze' Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, przewodnicząca Komitetu Naukowego i współzałożycielka czasopisma „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies'. W badaniach skupiona na analizie ekosystemowych relacji człowieka ze światem natury i humanistyce nieantropocentrycznej.

  ORCID 0000-0001-8423-9198

  Fragment recenzji

  „Wszystkie poruszane w publikacji zagadnienia wpisują się w zainteresowania badaczy na całym świecie w związku z wpływem technologii i zmiany społecznej na transformację szkoły oraz zmianę perspektywy: z nauczyciela na ucznia, z nauczania – na uczenie się, a także perspektywy poznawczej – na metapoznawczą. (…)
  Wielkim atutem opracowania jest otwarta perspektywa badawcza, wynikająca z innowacyjnego podejścia autorów poszczególnych rozdziałów monografii do podejmowanej problematyki – wiele pytań pozostaje otwartych, stwarzając możliwość debaty, wiele kwestii nierozwiązanych – autorzy nie aspirują do miana ekspertów, dobrze wiedząc, jak tajemniczą i skomplikowaną strukturą jest ludzki mózg.”

  dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP w Krakowie

  Spotkania z ekspertami

  Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów w ramach VII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki. Zaproszonymi przez prof. Marka Kaczmarzyka gośćmi są eksperci, którzy niebywale wzbogacają dyskusję na temat neurodydaktyki w edukacji i stanowią znakomite uzupełnienie wydanej publikacji. Spotkania odbywają się w formie „na żywo” dzięki czemu w czasie ich trwania uczestnicy mogą zadawać pytania. Zachęcamy do oglądania!

  Spotkanie z dnia 30 marca 2022 r.
  Nastolatek na zimno i na gorąco
  Rozmowa z Robertem Rejniakiem

  Spotkanie z dnia 20 kwietnia 2022 r.
  Młodzież kontra prawo. Co jest możliwe mimo trudnego startu?
  Rozmowa z Leszkiem Chołką