Skip to main content

Program profilaktyczny

do realizacji w grupie przedszkolnej
przez nauczycieli wychowania przedszkolnego

ROZWAŻAM PRZEPROWADZENIE PROGRAMU „LUBA CZUJE”
W MOJEJ GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ

*) wszystkie pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Program profilaktyczny

do realizacji
w grupie przedszkolnej
przez nauczycieli
wychowania przedszkolnego

ROZWAŻAM PRZEPROWADZENIE PROGRAMU „LUBA CZUJE”
W MOJEJ GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ

*) wszystkie pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Cieszymy się, że myślisz o zaproszeniu swoich przedszkolaków do świata emocji niedźwiadka Luby i w związku z tym chcesz, abyśmy zwrócili się z prośbą do odpowiedniej instytucji o sfinasowanie Twojego udziału w programie profilaktycznym „Luba czuje”.

  Programy profilaktyczne mogą być finansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży alkoholu na terenie każdej gminy/miasta. Środki te przeznaczane są na cele związane z profilaktyką, w tym także na programy realizowane na terenie placówek oświatowych. Twój udział w programie "Luba czuje" także może być finansowany z tych funduszy. Jeśli Twoje zgłoszenie do programu "Luba czuje" wymaga zgody dyrektora placówki, w której pracujesz, uzgodnij to z nim i dopiero wtedy wyślij zgłoszenie.


  Zanim podasz nam kilka podstawowych informacji, potwierdź poniższe stwierdzenia, które dotyczą udziału w programie „Luba czuje”.

  Ważne wybrane informacje o szkoleniu:

  • stacjonarna w sobotę (6 h)

  • online w niedzielę (8 h)

  • online we wtorek (3 h)

  • online w czwartek (3 h)


  Informacje o mnie:

  Informacje o przedszkolu, w którym pracuję:


  Moje doświadczenie w realizacji projektów finansowanych np. z funduszy gminnych:

  Czy masz doświadczenie w swojej pracy nauczycielskiej w realizacji projektów finansowanych przez urząd miasta/gminy? *

  Czy wiesz, do kogo miałabyś/miałbyś się zwrócić z prośbą o dofinansowanie projektów z zakresu promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień oraz programów profilaktyki innych zachowań problemowych dzieci i młodzieży? *


  Preferencje dotyczące szkolenia:

  W którym z wybranych miast wojewódzkich chciałabyś/chciałbyś uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym?
  Wybierz maksymalnie trzy miasta.


  Dodatkowe uwagi lub informacje

  Wpisz dodatkowe informacje, które chcesz przekazać EduAkcji


  Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ona niezbędna w celu umożliwienia Administratorowi przesyłania mi informacji o programie Luba czuje, kontaktu w sprawie udziału w programie Luba czuje oraz udziału w ankiecie, której celem jest badanie zainteresowania tym programem.