Skip to main content

dr Agnieszka Gąstoł

psychoterapeutka, psycholog, pedagog specjalny

O ekspertce:

Jestem psychoterapeutką, psychologiem i pedagogiem specjalnym. Pracuję w Zakładzie Pedagogiki Małego Dziecka Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prowadzę też własny gabinet psychoterapeutyczny. Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z młodymi ludźmi doświadczającymi trudności w wyrażaniu emocji i mającymi problemy w relacjach rówieśniczych. Jestem autorką książek, artykułów oraz programów dotyczących sposobów wspierania dzieci w radzeniu sobie ze smutkiem, złością i wstydem. Za cel mojej pracy w roli nauczyciela i terapeuty postawiłam sobie zmianę na lepsze dziecięcych losów, co staram się czynić każdego dnia jeszcze skuteczniej.

Dzieci z niepowodzeniami
edukacyjnymi w przedszkolu

O dostosowaniu procesu i warunków uczenia się do specjalnych potrzeb przedszkolaka

Poznaj szkolenie