Skip to main content

Karolina Zakrzewska

pedagog wczesnej edukacji, terapeuta pedagogiczny

O ekspertce:

Jestem pedagogiem wczesnej edukacji, terapeutą pedagogicznym, pedagogiem specjalnym oraz specjalistą pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Od 6 lat pracuję z dziećmi objętymi kształceniem specjalnym i ich rodzicami. Pracowałam jako nauczyciel wspomagający dziecka ze spektrum autyzmu, byłam pedagogiem specjalnym w placówce integracyjnej oraz prowadziłam terapię pedagogiczną i dokonywałam diagnozy rozwoju psychoruchowego KORP. Byłam koordynatorką terapii i odpowiadałam za kompleksową opiekę terapeutyczną podopiecznych w Centrum Terapii Autyzmu. Obecnie pracuję w Szkole w Chmurze jako Indywidualny Opiekun Edukacyjny oraz prowadzę warsztaty dla rodziców uczniów ze spektrum autyzmu. W wolnych chwilach czytam książki oraz planuję dalekie wycieczki rowerowe.

Dziecko w spektrum autyzmu
w grupie przedszkolnej

O tym, jak pracować z dziećmi przedszkolnymi ze spektrum autyzmu

Poznaj szkolenie