Skip to main content

 SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

Dziecko w spektrum autyzmu
w grupie przedszkolnej

szkolenie online Marty Chojki-Pawliny i Karoliny Zakrzewskiej

Dostępne tylko w programie szkoleń przedszkolnych!

Kup dostęp do szkolenia!

 SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

Dziecko w spektrum autyzmu
w grupie przedszkolnej

szkolenie online Marty Chojki-Pawliny i Karoliny Zakrzewskiej

Dostępne tylko w programie szkoleń przedszkolnych!

Kup dostęp do szkolenia!

Dziecko w spektrum autyzmu w grupie przedszkolnej

Obecnie coraz częściej spotykamy dzieci z diagnozą spektrum autyzmu w grupach przedszkolnych. Mimo to wiele dzieci nadal jest niezdiagnozowanych, choć przejawiają cechy spektrum. Nauczyciel przedszkola jako pierwszy ma możliwość obserwacji dziecka i jego funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Odgrywa on ogromną rolę, w procesie rozwoju swoich podopiecznych. Odpowiednie reagowanie na trudne i specyficzne zachowania dzieci ze spektrum autyzmu jest niełatwym zadaniem, co może powodować w nauczycielach narastanie stresu i frustracji, a to utrudnia efektywną pracę z dzieckiem.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu:

  • Dowiesz się, czym jest autyzm oraz jakie cechy są charakterystyczne dla dzieci w spektrum autyzmu.
  • Dowiesz się, jakie trudne zachowania przejawiają dzieci w spektrum autyzmu i jakie mogą być przyczyny tych zachowań.
  • Poznasz sposoby na radzenie sobie w trudnych sytuacjach „tu i teraz”.
  • Poznasz sposoby zapobiegania takim sytuacjom.
  • Nauczysz się prowadzić dziennik obserwacji.
  • Poznasz sposoby skutecznej i efektywnej współpracy z rodzicami.
  • Dowiesz się, jak rozmawiać z grupą przedszkolną o zachowaniach osób w spektrum autyzmu (otrzymasz gotowy scenariusz zajęć).
  • Wzbogacisz swój warsztat pracy o nowe pomoce dydaktyczne.

Dziecko w spektrum autyzmu nie zawsze jest świadome trudności, z którymi się mierzy oraz możliwości, jakie posiada. Nauczyciel, który potrafi je dostrzec oraz adekwatnie zareagować, staje się kluczem do wspierania ich optymalnego rozwoju.

Przykładowe odcinki szkolenia:

Sztywne wzorce aktywności i zainteresowań

Wybiórczość pokarmowa

dostęp dla wszystkich
nauczycieli i wychowawców
22 szkolenia na 12 miesięcy

tylko 1880 zł
za całą Radę Pedagogiczną

Kup dostęp!

dostęp indywidualny
dla jednej osoby

22 szkolenia na 12 miesięcy

tylko 498 zł
za dostęp dla jednej osoby

Kup dostęp!

Dokładny program szkolenia

Autyzm – wprowadzenie
Autyzm – fakty i mity
Obserwacja zachowań trudnych
Komunikowanie potrzeb
Sztywne wzorce aktywności i zainteresowań
Reakcje na zmiany
Zaburzenia integracji sensorycznej
Reakcje na sytuacje trudne
Przeciążenie sensoryczne
Pudełko SOS
Wybiórczość pokarmowa
Trudności w korzystaniu z toalety
Interpretacja zachowań społecznych
Jak rozmawiać z grupą?
Jak rozmawiać z rodzicami?
Podziękowanie za udział w szkoleniu

Poznaj ekspertki

Marta Chojka-Pawlina

Jestem pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem, terapeutą AAC i terapeutą Integracji Sensorycznej. Pracowałam w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju, gdzie prowadziłam diagnozę i terapię SI. Kilka lat byłam terapeutą AAC w Klinice „Budzik”, gdzie szukałam sposobów komunikacji z dziećmi w śpiączce. Od 11 lat pracuję w Szkole Podstawowej Specjalnej jako pedagog specjalny w klasach 1-3. Jestem Indywidualnym Opiekunem Edukacyjnym w Szkole w Chmurze i prowadzę tam warsztaty dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu. W swojej pracy codziennie spotykam dzieci i młodzież z różnymi rodzajami niepełnosprawności i zaburzeniami. Prywatnie uwielbiam dalekie podróże w ciepłe kraje i dobrą kawę.

Karolina Zakrzewska

Jestem pedagogiem wczesnej edukacji, terapeutą pedagogicznym, pedagogiem specjalnym oraz specjalistą pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Od 6 lat pracuję z dziećmi objętymi kształceniem specjalnym i ich rodzicami. Pracowałam jako nauczyciel wspomagający dziecka ze spektrum autyzmu, byłam pedagogiem specjalnym w placówce integracyjnej oraz prowadziłam terapię pedagogiczną i dokonywałam diagnozy rozwoju psychoruchowego KORP. Byłam koordynatorką terapii i odpowiadałam za kompleksową opiekę terapeutyczną podopiecznych w Centrum Terapii Autyzmu. Obecnie pracuję w Szkole w Chmurze jako Indywidualny Opiekun Edukacyjny oraz prowadzę warsztaty dla rodziców uczniów ze spektrum autyzmu. W wolnych chwilach czytam książki oraz planuję dalekie wycieczki rowerowe.

Inne szkolenia dla nauczycieli przedszkoli