Jak skorzystać z programu EduAkcja?

KROK 1

Uzupełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej

KROK 2

Otrzymasz potwierdzenie na podany przez siebie adres mailowy

KROK 3

Po dokonaniu zgłoszenia prześlemy fakturę i przekażemy dostęp do platformy

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych *

Dane placówki:


Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie szkoleń:

Z wyznaczoną osobą będziemy kontaktować się w sprawach związanych z uczestnictwem placówki w programie. Na wskazany poniżej adres e-mailowy prześlemy również fakturę oraz listę haseł i loginów dostępu do platformy ze szkoleniami.

Dane osoby kierującej placówką:

Osoby zgłaszane do udziału w kursach:

W tej części można podać nieograniczoną liczbę nauczycieli pracujących w Państwa placówce. Poniżej proszę wpisać imiona i nazwiska nauczycieli wraz z ich adresami e-mail oraz numerami telefonów. Dane nauczycieli proszę wpisywać w następujący sposób:
Anna Kowalska, akowalska@kowalska.pl, 000 000 000

Dane do faktury:

Wprowadź dane, które mają się pojawić na fakturze razem.

Na fakturze pojawią się także dane odbiorcy, czyli placówki.

Dodatkowe informacje, które chcesz przekazać Organizatorowi

Oświadczenia

Po kliknięciu w przycisk "Wyślij" prosimy poczekać kilka sekund do wyświetlenia komunikatu o potwierdzeniu zgłoszenia.