Jak skorzystać z programu EduAkcja?

KROK 1

Uzupełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej

KROK 2

Otrzymasz potwierdzenie na podany przez siebie adres mailowy

KROK 3

Po dokonaniu zgłoszenia prześlemy fakturę i przekażemy dostęp do platformy

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych *

Dane placówki:


Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie szkoleń:

Z wyznaczoną osobą będziemy kontaktować się w sprawach związanych z uczestnictwem placówki w programie. Na wskazany poniżej adres e-mailowy prześlemy również fakturę oraz listę haseł i loginów dostępu do platformy ze szkoleniami.

Dane osoby kierującej placówką:

Osoby zgłaszane do udziału w kursach:

W tej części można podać nieograniczoną liczbę nauczycieli pracujących w Państwa placówce. Poniżej proszę wpisać imiona i nazwiska nauczycieli wraz z ich adresami e-mail oraz numerami telefonów. Dane nauczycieli proszę wpisywać w następujący sposób:
Anna Kowalska, akowalska@kowalska.pl, 000 000 000

Dane do faktury:

Wprowadź dane, które mają się pojawić na fakturze.

Fakturę prześlemy w przeciągu 21 dni roboczych z 14-dniowym terminem płatności. Jeśli chcesz, aby faktura została wystawiona w innym terminie, prosimy 
o wpisanie tej informacji poniżej, w polu „dodatkowe informacje”.

Dodatkowe informacje, które chcesz przekazać Organizatorowi

Oświadczenia

Moje dane osobowe oraz dane osobowe zgłoszonych przeze mnie osób będą przechowywane i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przez The New Answer Piotr Sobolewski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bertolta Brechta 12/126, 03-473 Warszawa, w celu realizacji działań wynikających z uczestnictwa w kursach e-learningowych w ramach programu edukacyjnego Eduakcja. Zamawiającemu oraz zgłoszonym przez niego uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania.*

Oświadczam, że w imieniu własnym oraz zgłoszonych przeze mnie uczestników zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem programu edukacyjnego Eduakcja - platformy z kursami e-learningowymi. Regulamin dostępny jest: TUTAJ.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących programu edukacyjnego Eduakcja oraz kursów e-learningowych realizowanych w jego ramach drogą elektroniczną na podany/podane przeze mnie adres/adresy e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.*

Oświadczam, iż zgłoszeni przeze mnie uczestnicy kursów e-learningowowych na platformie Eduakcja wyrazili pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z uczestnictwem w ww. kursach.*

Po kliknięciu w przycisk "Wyślij" prosimy poczekać kilka sekund do wyświetlenia komunikatu o potwierdzeniu zgłoszenia.