Formy i metody aktywności ruchowej w przedszkolu

Szkolenie dostępne w roku
przedszkolnym 2021/2022

Trening dziecięcych mięśni, umysłu i psychiki

Aktywność ruchowa to podstawa rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Ruch jest stymulatorem rozwoju. Każdy dzień w przedszkolu powinien być przepełniony różnymi formami ruchu. Prawidłowo przygotowane i przeprowadzone zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne i inne zestawy ćwiczeń to sposób na kształtowanie dobrej kondycji fizycznej dziecka. Także pobyt na świeżym powietrzu warto zagospodarować ciekawymi formami aktywności ruchowej.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dowiesz się:

  • Jak organizować i realizować edukację zdrowotną przez ruch?
  • Jak zbudowana jest piramida aktywności fizycznej przedszkolaka?
  • Jakie są podstawowe formy aktywności ruchowej w przedszkolu?
  • Jakie zabawy ruchowe można organizować w pracy z małym dzieckiem?
  • Jak prowadzić ćwiczenia poranne i zajęcia ruchowe?
  • Jak wykorzystać nietypowe przybory podczas zabaw i zajęć ruchowych?
  • Jak pomóc dziecku rozładować nadmiar energii?
  • Jak wzmacniać kondycję fizyczną i równowagę emocjonalną?
  • Jak pomóc dzieciom, które unikają aktywności ruchowej?

Poprzez systematycznie i prawidłowo prowadzone zabawy oraz ćwiczenia ruchowe uczymy nawyków i wzorców ruchowych. Pomagamy poznawać dziecku możliwości jego ciała. Pamiętamy, że ruch trenuje nie tylko mięśnie, lecz również umysł i psychikę.