Skip to main content

Formy i metody aktywności
ruchowej w przedszkolu

szkolenie online Marzenny Kłos

Kup dostęp do szkolenia!

Trening dziecięcych mięśni, umysłu i psychiki

Aktywność ruchowa to podstawa rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Ruch jest stymulatorem rozwoju. Każdy dzień w przedszkolu powinien być przepełniony różnymi formami ruchu. Prawidłowo przygotowane i przeprowadzone zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne oraz zestawy ćwiczeń to sposób na kształtowanie dobrej kondycji fizycznej dziecka. Także pobyt na świeżym powietrzu warto zagospodarować ciekawymi formami aktywności ruchowej.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dowiesz się:

 • Jakie są różnice w rozwoju fizycznym i motorycznym dziecka 3 i 5 letniego.
 • Utrwalisz rodzaje zabaw i ćwiczeń ruchowych w przedszkolu.
 • Jakie formy ustawień wprowadzać w przedszkolu.
 • Na co zwracać uwagę przy nauce pozycji wyjściowych do ćwiczeń.
 • Jakie są obowiązkowe formy aktywności ruchowej w przedszkolu.
 • Jak planować i prowadzić ćwiczenia poranne i zestawy ćwiczeń gimnastycznych.
 • Jak przygotować warsztat pracy nauczyciela.
 • Jak wykorzystać nietypowe przybory podczas zabaw i zajęć ruchowych.
 • Jakie są metody zajęć ruchowych i które z nich są najbardziej efektywne.
 • Jak planować i dokumentować zajęcia ruchowe.
 • Jak organizować i realizować edukację zdrowotną przez ruch.
 • Jak pomóc dziecku rozładować nadmiar energii.
 • Dlaczego warto prowadzić zajęcia ruchowe w przedszkolu.
 • Jak pomóc dzieciom, które unikają aktywności ruchowej.

Poprzez systematycznie i prawidłowo prowadzone zabawy oraz ćwiczenia ruchowe uczymy nawyków i wzorców ruchowych. Pomagamy poznawać dziecku możliwości jego ciała. Pamiętajmy, że ruch trenuje nie tylko mięśnie, lecz również umysł i psychikę. Doskonali umiejętności społeczne, hartuje emocje, uczy radzić sobie z porażką i z sukcesem.

Przykładowe odcinki szkolenia

Wady postawy
Wykład

Zabawy i ćwiczenia poranne
Zajęcia praktyczne

Pobierz bezpłatne materiały do pracy z dziećmi, zawierające opisy zabaw ruchowych. Więcej ćwiczeń zobaczysz w naszym nowym szkoleniu.

dostęp dla wszystkich
nauczycieli i wychowawców
22 szkolenia na 12 miesięcy

tylko 1880 zł
za całą Radę Pedagogiczną

Kup dostęp!

dostęp indywidualny
dla jednej osoby

22 szkolenia na 12 miesięcy

tylko 498 zł
za dostęp dla jednej osoby

Kup dostęp!

dostęp do tego szkolenia
dla jednej osoby

1 szkolenie na 12 miesięcy

tylko 128 zł
za dostęp do jednego szkolenia

Kup dostęp!

dostęp do tego szkolenia
dla jednej osoby

1 szkolenie na 12 miesięcy

tylko 128 zł
za dostęp do jednego szkolenia

Kup dostęp!

dostęp indywidualny
dla jednej osoby

22 szkolenia na 12 miesięcy

tylko 498 zł
za dostęp dla jednej osoby

Kup dostęp!

dostęp dla wszystkich
nauczycieli i wychowawców
22 szkolenia na 12 miesięcy

tylko 1880 zł
za całą Radę Pedagogiczną

Kup dostęp!

Dokładny program szkolenia

Wykłady
Wstęp do wykładów
Przedszkole pełne ruchu
Co mówią dzieci o ruchu?
Prawo
Rozwój dzieci
Wady postawy
Planowe formy aktywności ruchowej
Zabawy orientacyjno-porządkowe
Zabawy i ćwiczenia użytkowe
Zabawy i ćwiczenia użytkowe – ciąg dalszy
Zabawy i ćwiczenia kształtujące
Pozycje wyjściowe
Zabawy ruchowe
Zabawy i ćwiczenia poranne
Zestaw zabaw ruchowych lub ćwiczeń gimnastycznych
Metody zajęć ruchowych
Warunki organizacji zajęć ruchowych
Planowanie zajęć ruchowych oraz wydarzenia sportowe w przedszkolu
Rozmowa z nauczycielami wychowania fizycznego
Zajęcia z dziećmi
Wstęp do zajęć z dziećmi
Zabawy orientacyjno-porządkowe
Zabawy i ćwiczenia kształtujące – wprowadzenie
Zabawy i ćwiczenia kształtujące
Zabawy i ćwiczenia poranne
Zestaw ćwiczeń porannych
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z przyborem typowym
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z przyborem nietypowym
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą stacyjną
Nauka przewrotu w przód
Podziękowanie za udział w szkoleniu

Poznaj eksperta

Marzenna Kłos

Jestem nauczycielką i dyrektorką przedszkola oraz wykładowcą metodyki wychowania przedszkolnego. Prowadzę też firmę edukacyjną. Współorganizowałam kilka edycji Forum Inicjatyw Ekologicznych oraz Wojewódzkich Targów Edukacyjnych. Od wielu lat współorganizuję Mistrzostwa Tańca Towarzyskiego Przedszkolaków. W prowadzonym przeze mnie przedszkolu wdrażamy nowatorskie programy i metody pracy. Preferujemy m.in. metodą zadaniową, „Klucz do uczenia się”, Metodę Dobrego Startu czy Plan Daltoński. Trenowałam akrobatykę sportową i różne rodzaje tańca. Do dziś amatorsko uprawiam kilka dyscyplin sportu. Poznałam smak sportowego zwycięstwa i porażki. Może – dzięki tym moim doświadczeniom – moja córka ukończyła AWF…?

Inne szkolenia dla nauczycieli przedszkoli