Skip to main content

ABC nauczyciela
wychowania przedszkolnego

Pigułka metodyczna w praktyce

szkolenie online Małgorzaty Koc

Kup dostęp do szkolenia!

Metodyka - największy sprzymierzeniec nauczyciela

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. Nauczyciel, dobierając odpowiednie formy i metody pracy, uwzględniać powinien właściwości i potrzeby rozwojowe dziecka. W całym procesie edukacyjnym nauczycielowi najbardziej pomaga świadomość podejmowanego celu. Gdy nauczyciel wie, w jaką wiedzę chce dziecko wyposażyć, jakie rozwinąć umiejętności i jakie ukształtować postawy – szuka sposobu, jak to skutecznie zrobić. Organizuje zajęcia, stwarza okazje edukacyjne, wykorzystuje sytuacje okolicznościowe, nie zapominając o najważniejszej formie aktywności dziecka, jaką jest zabawa. Jak zatem przygotować przestrzeń edukacyjną w przedszkolu? W co wyposażyć kąciki zainteresowań? Jak zaplanować zajęcia dydaktyczne zgodnie z metodyką pracy? Które z metod są najbardziej efektywne i dlaczego?

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu:

  • Poznasz sposoby i warunki realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  • Zaplanujesz okazję edukacyjną i wykorzystasz sytuację okolicznościową do realizacji programu wychowania w przedszkolu.
  • Przygotujesz własny plan pracy w oparciu o wybrany program.
  • Zaprojektujesz zgodnie z metodyką przebieg różnych typów zajęć dydaktycznych.
  • Przeprowadzisz obserwacje pedagogiczne i określisz wnioski do dalszej pracy z dzieckiem.
  • Dowiesz się, które autorskie metody i koncepcje pracy sprzyjają rozwojowi dziecka.

Podczas szkolenia upewnisz się, że znajomość metodyki wychowania przedszkolnego efektywnie sprzyja skutecznemu wspieraniu rozwoju dziecka.

Przykładowy wykład:

Formy pracy z dziećmi

dostęp dla wszystkich
nauczycieli i wychowawców
22 szkolenia
 na 12 miesięcy

tylko 1880 zł
za całą Radę Pedagogiczną

Kup dostęp!

dostęp indywidualny
dla jednej osoby

22 szkolenia na 12 miesięcy

tylko 498 zł
za dostęp dla jednej osoby

Kup dostęp!

dostęp do tego szkolenia
dla jednej osoby

1 szkolenie na 12 miesięcy

tylko 128 zł
za dostęp do jednego szkolenia

Kup dostęp!

dostęp do tego szkolenia
dla jednej osoby

1 szkolenie na 12 miesięcy

tylko 128 zł
za dostęp do jednego szkolenia

Kup dostęp!

dostęp indywidualny
dla jednej osoby

22 szkolenia na 12 miesięcy

tylko 498 zł
za dostęp dla jednej osoby

Kup dostęp!

dostęp dla wszystkich
nauczycieli i wychowawców
22 szkolenia
 na 12 miesięcy

tylko 1880 zł
za całą Radę Pedagogiczną

Kup dostęp!

Dokładny program szkolenia

Podstawa programowa w przedszkolu
Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej
Formy pracy z dziećmi
Przestrzeń edukacyjna: organizacja kącików
Kąciki zainteresowań w przedszkolu: propozycje zabaw
Zasady, formy i metody pracy
Zajęcia dydaktyczne oraz metody edukacji językowej
Metody edukacji muzycznej
Przykład zajęcia umuzykalniającego
Metody edukacji plastyczno-technicznej
Metody edukacji matematycznej
Metody edukacji zdrowotnej
Zestawy ćwiczeń gimnastycznych
Metody o ustalonych tokach: omówienie metody projektu
Obserwacje pedagogiczne
Obowiązująca dokumentacja
Podziękowanie za udział w szkoleniu

Poznaj eksperta

Małgorzata Koc

Jestem nauczycielką przedszkola, doradcą metodycznym w zakresie wychowania przedszkolnego, wykładowcą, autorką licznych materiałów metodycznych dla nauczycieli uwzględniających wszechstronny rozwój dziecka w oparciu o efektywnie dobrane metody pracy. Prowadzę autorskie warsztaty z zakresu zabaw twórczych inspirowanych ruchem, muzyką, wierszem i obrazem, a także warsztaty z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego zwłaszcza zajęć umuzykalniających w przedszkolu. Ostatnio zafascynowana jestem zabawami słowno-ruchowymi, które stały się inspiracją do napisania innowacji pedagogicznej pt. „Pokazywane wierszyki jako narzędzie pracy nauczyciela”.

OPINIE

uczestników szkolenia

Świetne szkolenie szczególnie dla młodych nauczycieli. Rozwiązania metodyczne przedstawione jasno, konkretnie i rzeczowo. Dziękuję.

Bożenauczestniczka szkolenia

Bardzo kompetentna i przyjemna w odbiorze prowadząca. Dobre podsumowanie ważnych zagadnień z pracy nauczyciela.

Zofiauczestniczka szkolenia

Wspaniałe szkolenie. Dla początkujących nauczycieli bardzo wiele przydatnych, uporządkowanych informacji. Przekazanych w bardzo przejrzysty sposób, popartych przykładami. Rewelacja!

Ewelinauczestniczka szkolenia

Kurs świetny, bardzo dziękuję. 5 gwiazdek.

Bożenauczestniczka szkolenia

Dziękuję za bardzo merytoryczną, przejrzystą i inspirującą pigułkę wiadomości. Dobrze było odświeżyć sobie podstawy, a także zainspirować się pewnymi podpowiedziami Pani Małgosi.

Anetauczestniczka szkolenia

Inne szkolenia dla nauczycieli przedszkoli