Skip to main content

Interwencja kryzysowa w szkole

Co robić w sytuacji
zagrożenia życia i zdrowia uczniów

szkolenie online Tomasza Bilickiego

Kup dostęp do szkolenia!

Z racji profilaktyczno-wychowawczej funkcji placówek oświatowych oraz obowiązujących przepisów, m.in. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – nauczyciele podejmują interwencje i udzielają wsparcia. Dodatkowo edukacja włączająca stawia przed nimi poważne wyzwania. Szkoły, bursy, internaty i inne placówki borykają się z trudnościami, które często przerastają ich możliwości.

Przedstawiamy szkolenie skierowane specjalnie do kadry pedagogicznej, którego celem jest wyposażenie nauczycieli w narzędzia i umiejętności niezbędne do skutecznego radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w szkole.

Dowiedz się, jak udzielić pierwszej pomocy psychologicznej osobom w kryzysie, ale tak, aby zadbać również o swój własny dobrostan psychiczny.

PODCZAS SZKOLENIA ONLINE:

 • Dowiesz się, jak odróżniać typowe kryzysy od problemów wychowawczych, opiekuńczych, chorób i zaburzeń psychicznych.
 • Poznasz specyfikę typowych poważnych sytuacji kryzysowych: samobójstwo, samouszkadzanie, śmierć, przemoc domowa.
 • Pogłębisz umiejętności prowadzenia profilaktyki poważnych sytuacji kryzysowych.
 • Nauczysz się, jak wprowadzić w placówce rówieśniczą interwencję kryzysową.
 • Poznasz zasady postępowania placówki po zamachu samobójczym lub śmierci.
 • Zadbasz o swój dobrostan jako osoby udzielającej wsparcia i interwencji.

Szkolenie realizuje 3. punkt podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025: Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Podnoszenie jakości edukacji włączającej i umiejętności pracy z zespołem zróżnicowanym.

Mam nadzieję, że dzięki temu szkoleniu uda się poprawić jakość wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w kryzysie oraz że uda się podnieść poczucie bezpieczeństwa kadry pedagogicznej podejmującej działania interwencyjne i wsparcie na terenie swoich placówek.

Tomasz Bilicki, interwent kryzysowy

Kup dostęp do szkolenia!

nieograniczony dostęp 24/7
przez 12 miesięcy

imienne zaświadczenie
po ukończeniu szkolenia

dodatkowe spotkania na żywo
online w ramach szkolenia

możliwość przesłania do eksperta
studium przypadku

kompendium wiedzy na temat
poważnych kryzysów dzieci i młodzieży

bezpłatna platforma dla rodziców
przy dostępie dla placówek

Spotkania z ekspertem

Pierwsza pomoc psychologiczna

W czasie spotkań online na żywo z ekspertem jeszcze bardziej przyjrzysz się zasadom udzielania pierwszej pomocy psychologicznej na podstawie najczęściej występujących sytuacji oraz przesłanych Tomaszowi Bilickiemu anonimowo studiów przypadku. Podczas spotkań wymienisz się także spostrzeżeniami z innymi uczestnikami na czacie i zadasz ekspertowi nurtujące Cię pytania.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

4 h dydaktyczne

około 4 godzin dydaktycznych lekcji wideo, zrealizowanych w wysokiej jakości

spotkania z ekspertem

trzy grupowe spotkania online z Tomaszem Bilickim

dostęp 24/7

dostęp dowolną liczbę razy, 24 godziny na dobę przez okres 12 miesięcy

zaświadczenie

po zakończeniu szkolenia otrzymasz imienne zaświadczenie uczestnictwa do pobrania

moduł dla rodziców

specjalne szkolenie, które pomoże rodzicom w zrozumieniu kryzysów nastolatków

praktyczne wskazówki

możliwość skorzystania ze wskazówek dotyczących wspierania nastolatków

Ekspert

Ekspert prowadzący

Tomasz Bilicki

ekspert EduAkcji

pedagog, absolwent kilkuset godzin szkoleń w zakresie leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego. Interwencji kryzysowej uczył się na Florydzie w International Critical Incident Stress Foundation a egzamin certyfikacyjny zdał na Uniwersytecie Maryland. Ukończył również studia podyplomowe m.in. z psychologii motywacji (Uniwersytet SWPS) i psychotraumatologii (Uniwersytet Gdański). Uczył się także na Uniwersytetach: Stanforda, w Utrechcie, Medycznym Harvarda. Pracuje z nastolatkami. Prowadził interwencję kryzysową oraz psychoterapię w Punkcie Interwencji Kryzysowej Fundacji Innopolis, Pracowni Wsparcia Psychologicznego PoMoc, Centrum Medycznym „Szpital św. Rodziny” (kontrakt z NFZ – 1. poziom referencyjny), Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.

Opis szkolenia online

MODUŁ DLA NAUCZYCIELI

Placówka edukacyjna nie jest ośrodkiem interwencji kryzysowej, ale na co dzień kadra pedagogiczna spotyka się z kryzysami uczniów, pracowników i rodziców. Poszerzenie wiedzy jak działać sprawi, że skutecznie udzielimy pomocy potrzebującemu, ograniczając zły wpływ na własny dobrostan psychiczny.

Ten moduł szkolenia stworzyliśmy z myślą o nauczycielach, aby przygotować ich do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie za sobą praca w środowisku szkolnym pełnym niespodziewanych sytuacji. Uczymy w nim, jak rozpoznawać i reagować na różnorodne sytuacje kryzysowe – od tych dotyczących problemów emocjonalnych uczniów, po bardziej poważne zdarzenia, takie jak przemoc czy zagrożenia zdrowotne. Podkreślamy wagę opieki nad własnym dobrostanem, dając narzędzia do budowania bezpiecznej i wspierającej atmosfery w szkole, zapobiegając przyszłym kryzysom, budując silną i odporną społeczność szkolną.

TEMATY PORUSZONE W MODULE:

 • Kryzys a problemy wychowawcze, opiekuńcze, choroby i zaburzenia psychiczne
 • Nietypowe skutki typowych sytuacji kryzysowych
 • Motywy zamachów samobójczych
 • Ocena gotowości suicydalnej
 • Motywy samouszkodzeń
 • Charakterystyka przemocy domowej
 • Rozpoznawanie i interwencja kryzysowa w sytuacji poważnych kryzysów w placówkach edukacyjnych
 • Przykłady interwencji kryzysowych w szkole
 • Rówieśnicza interwencja kryzysowa jako metoda przeciwdziałania samobójstwom i samouszkodzeniom
 • Postępowanie placówki edukacyjnej po zamachu samobójczym lub śmierci
 • Dobrostan osoby udzielającej wsparcia i interwencji
 • Profilaktyka poważnych sytuacji kryzysowych w placówce

MODUŁ DLA RODZICÓW

Najważniejszym środowiskiem życia dzieci i młodzieży jest środowisko rodzinne. Dlatego tak ważne jest pogłębianie przez rodziców wiedzy na temat zdrowia psychicznego i umiejętności w zakresie reagowania na poważne kryzysy dzieci i młodzieży.

W module dla rodziców skupiamy się na wsparciu ich w rozpoznawaniu i reagowaniu na sytuacje kryzysowe u dzieci. Podkreślamy znaczenie współpracy z profesjonalistami i szkołą w celu zapewnienia skutecznej pomocy. Uczymy, jak budować odporność emocjonalną u dzieci i jak radzić sobie ze stresem związanym z kryzysami, zarówno u siebie, jak i u dzieci. Moduł oferuje praktyczne narzędzia do komunikacji i wsparcia w trudnych sytuacjach, promując zdrowe relacje rodzinne i emocjonalne bezpieczeństwo dzieci.

TEMATY PORUSZONE W MODULE:

 • Kryzys a problemy wychowawcze, opiekuńcze, choroby i zaburzenia psychiczne
 • Typowe poważne sytuacje kryzysowe
 • Motywy zamachów samobójczych i samouszkodzeń
 • Charakterystyka przemocy domowej
 • Profilaktyka poważnych sytuacji kryzysowych w domu
 • Rozpoznawanie i wsparcie w sytuacji poważnych kryzysów w domu

Moduł dla rodziców

Bezpłatna platforma dla rodziców przy dostępie dla placówek!

Szkolenie online jest wzbogacone o dodatkowy moduł dla rodziców i opiekunów dzieci. To specjalnie przygotowane szkolenie wideo zawiera wiedzę na temat poważnych kryzysów dzieci i młodzieży oraz podnosi umiejętności rodziców w zakresie wspierania swoich dzieci. Dostęp na 12 miesięcy do bezpłatnej platformy dla rodziców jest możliwy tylko przy zakupie szkolenia dla całej Rady Pedagogicznej.

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty!

Poniższy cennik dotyczy dostępu dla jednej placówki.
Wybierz liczbę osób w Radzie Pedagogicznej:

do 30 osób

$ 2 980 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

31-60 osób

$ 3 680 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

61-80 osób

$ 3 980 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

od 81 osóbBEZ LIMITU OSÓB

$ 4 380 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

Dostęp
indywidualny

dostęp na 12 miesięcy

tylko 398 498 zł *
za dostęp dla jednej osoby
* najniższa cena z 30 dni sprzed promocji: 498 zł

Chcesz zamówić przez telefon
dostęp do naszego szkolenia

albo uzyskać więcej informacji?

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 069 419

Inne szkolenia dla nauczycieli szkół