Skip to main content

Interwencja Kryzysowa w Szkole

Co robić w sytuacji
zagrożenia życia i zdrowia uczniów

szkolenie online Tomasza Bilickiego

wsparcie interwenta kryzysowego

Kup dostęp do programu!Zgłoś interwencję!

Program skierowany jest do:

 • nauczycieli, wychowawców i pedagogów pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 • wychowawców pracujących w bursach i internatach oraz szkołach przyszpitalnych
 • nauczycieli i wychowawców młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych

Liczba miejsc ograniczona!

Pobierz opis szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli szkółProgram Interwencja kryzysowa w szkole

Interwencja Kryzysowa w Szkole to program dla kadry placówek oświatowych składający się ze szkolenia online oraz możliwości zdalnej konsultacji z interwentem kryzysowym w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia osób ze społeczności placówki.

Uczymy udzielać pomocy, bo interwencja kryzysowa to jak pierwsza pomoc przedmedyczna. Nie trzeba być specjalistą, aby jej udzielić, choć wiedza i doświadczenie działają na korzyść.

Oferujemy doświadczenie eksperta Tomasza Bilickiego, który w naszym programie ma szansę podzielić się doświadczeniem z bardzo szerokim gronem pedagogicznym.

Proponujemy spojrzenie z zewnątrz, o pomoc łatwiej, gdy na pewne sprawy patrzy osoba z zewnątrz, bezstronna, nieoceniająca, nieobwiniająca.

Niesiemy pomoc „szytą na miarę”, dopasowaną do specyfiki placówki i sytuacji kryzysowej. Nie ma gotowych rozwiązań, skutecznych zawsze i wszędzie.

Oferujemy szybkie wsparcie interwenta kryzysowego. Dzięki temu, że działamy online, możemy służyć pomocą na terenie całej Polski i szybko odpowiadać na Wasze potrzeby.

Zwiększamy dobrostan kadry pedagogicznej, bo zdrowie psychiczne nauczycieli i wychowawców jest fundamentalne dla zdrowia dzieci i młodzieży, za których dobro odpowiadają.

Mam nadzieję, że dzięki temu programowi uda się poprawić jakość wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w kryzysie oraz że uda się podnieść poczucie bezpieczeństwa kadry pedagogicznej podejmującej działania interwencyjne i wsparcie na terenie swoich placówek. Komfort pracy nauczycieli, psychologów, pedagogów i dyrektorów jest jednym z ważniejszych priorytetów tego programu.

Tomasz Bilicki, interwent kryzysowy

Kup dostęp do programu!

Placówka edukacyjna nie jest ośrodkiem interwencji kryzysowej, ale na co dzień kadra pedagogiczna spotyka się z kryzysami uczniów, pracowników i rodziców.

Z racji profilaktyczno-wychowawczej funkcji placówek oświatowych oraz obowiązujących przepisów, m.in. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – nauczyciele podejmują interwencje i udzielają wsparcia. Dodatkowo edukacja włączająca stawia przed nimi poważne wyzwania. Szkoły, bursy, internaty i inne placówki borykają się z trudnościami, które często przerastają ich możliwości. Brakuje im wsparcia ze strony specjalistów.

EduAkcja zaprasza do udziału w programie Interwencja Kryzysowa w Szkole – jedynym takim w Polsce!

Szkolenie „Interwencja kryzysowa w szkole.
Co robić w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia uczniów”

Zdobądź wiedzę, jak działać!

Dowiedz się więcej

Zgłoś problem! Oddzwonimy lub umówimy
spotkanie online z interwentem kryzysowym.

Pierwsza pomoc interwenta w sytuacji kryzysowej.

Dowiedz się więcej

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce

5.7

przejawia tendencje samobójcze*

14

wymaga interwencji związanej z funkcjonowaniem psychicznym*

1493

próby samobójcze
w 2021 roku*

* Dzieci się liczą 2022. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, https://fdds.pl.

Szkolenie online

„Interwencja kryzysowa w szkole. Co robić w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia uczniów"

Część dla kadry placówki edukacyjnej

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu nauczyciele:

 • Dowiedzą się, jak odróżniać typowe kryzysy od problemów wychowawczych, opiekuńczych, chorób i zaburzeń psychicznych.
 • Poznają specyfikę typowych poważnych sytuacji kryzysowych: samobójstwo, samouszkadzanie, śmierć, przemoc domowa.
 • Pogłębią umiejętności prowadzenia profilaktyki poważnych sytuacji kryzysowych.
 • Nauczą się, jak wprowadzić w placówce rówieśniczą interwencję kryzysową.
 • Poznają zasady postępowania placówki po zamachu samobójczym lub śmierci.
 • Zadbają o swój dobrostan jako osoby udzielającej wsparcia i interwencji.
 • Dowiedzą się, jak korzystać z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Nauczycieli EduAkcja

Część dla rodziców

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu rodzice:

 • Dowiedzą się, jak odróżniać typowe kryzysy od problemów wychowawczych, opiekuńczych, chorób i zaburzeń psychicznych.
 • Poznają specyfikę typowych poważnych sytuacji kryzysowych: samobójstwo, samouszkadzanie, śmierć, przemoc domowa.
 • Pogłębią swoją wiedzę o zapobieganiu sytuacjom kryzysowym w domu oraz o wsparciu dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym.

Najważniejszym środowiskiem życia dzieci i młodzieży jest środowisko rodzinne. Dlatego tak ważne jest pogłębianie przez rodziców wiedzy na temat zdrowia psychicznego i umiejętności w zakresie reagowania na poważne kryzysy dzieci i młodzieży.

Ekspert i interwent kryzysowy

Tomasz Bilicki

ekspert EduAkcji

Tomasz Bilicki to doświadczony interwent kryzysowy. Odwiedził setki placówek w Polsce. Na co dzień pracuje w szkole. W naszym Programie ma szansę podzielić się doświadczeniem z jeszcze większym gronem pedagogicznym. Odpowiada także za merytorykę działania naszego Ośrodka i superwizje pracujących w nim interwentów kryzysowych.

Pedagog, psychoterapeuta (1. poziom referencyjny), psychotraumatolog, interwent kryzysowy oraz nauczyciel. Ukończył studia podyplomowe m.in. z psychologii motywacji (Uniwersytet SWPS) i psychotraumatologii (Uniwersytet Gdański) oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i na Harvardzie. Pracuje m.in. w punkcie interwencji kryzysowej i ośrodku opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej. Prowadzi psychoterapię głównie metodą koherencji, opartą na nurtach konstruktywistycznych, pod superwizją dra Michała Jasińskiego, licencjonowanego nauczyciela Coherence Psychology Institute. Uczy WOS-u i doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
i Wsparcia Nauczycieli EduAkcja

W Ośrodku pracują specjaliści i specjalistki z zakresu interwencji kryzysowej, którzy dobrze znają perspektywę placówek edukacyjnych. W czasie telefonicznej rozmowy lub podczas spotkania online można konsultować z nimi następujące sytuacje:

manifest, próba samobójcza, zamach samobójczy osoby ze społeczności placówki

samouszkadzanie (samookaleczanie) osoby ze społeczności placówki

śmierć osoby ze społeczności placówki

doświadczanie aktów przemocy przez osobę ze społeczności placówki

inny nagły i głęboki kryzys dotykający osobę ze społeczności placówki

Ośrodek działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Nasi interwenci kryzysowi

Beata Brudak

Socjoterapeutka, certyfikowana tutorka I stopnia, pedagożka z zakresu resocjalizacji, terapii pedagogicznej, rewalidacji, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, trenerka TUS 1 i 2 stopnia oraz regulacji emocji dzieci i dorosłych. Ukończyła wiele form doskonalenia min. z zakresu interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej rodzinie w kryzysie, rozpoznawania depresji, rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży, pracy z dzieckiem w spektrum autyzmu czy niepełnosprawnością intelektualną. Pracuje w charakterze interwentki kryzysowej w Pracowni Wsparcia Psychologicznego poMOC. Jest streetworkerem w strukturach MOPS. Przez 9 lat pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej. Obecnie jest dyrektorką Przedszkola Miejskiego nr 74 w Łodzi.

Krzysztof Durnaś

Pedagog, trener, konsultant. Ukończył studia podyplomowe z praktycznej psychologii motywacji na SWPS w Warszawie oraz studia podyplomowe z: Coachingu, Pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej oraz Psychotraumatologii. Międzynarodowy konsultant Mind Sonar Certyfication Training oraz International Values Consultant – Lambent Coaching. Licencjonowany konsultant badań odporności psychicznej MTQ 48. Trener Umiejętności Społecznych – współautor programu kakTUS i autor szkolenia Laboratorium emocji i innych szkoleń rozwojowych. W gabinecie pracuje z nastolatkami i młodymi dorosłymi metodami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz terapii akceptacji i zaangażowania.

Rafał Kamiński

Interwent kryzysowy, zafascynowany terapią koherencji, edukator Pozytywnej Dyscypliny, trener umiejętności społecznych oraz praktyk metody Kids' Skills i I'm Proud of You opartej na podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Polonista, anglista i pedagog z prawie dwudziestoletnim stażem, który wie, że do realizacji podstawy programowej niezbędne jest nawiązanie relacji z młodym człowiekiem. Ojciec trójki dzieci, wspólnie z żoną  rozwija projekt „Razem w wychowaniu” skupiający nauczycieli i rodziców wokół idei świadomego rodzicielstwa i nauczycielstwa. Wierzy (i wie), że dobrze zaopiekowany kryzys ma ogromny potencjał wzrostowy.

Aleksandra Miklaszewska

Psycholożka z uprawnieniami pedagogicznymi, seksuolożka, interwentka kryzysowa, instruktorka terapii uzależnień, mediatorka, terapeutaka rodzin i par, certyfikowana trenerka II stopnia (trener treningu interpersonalnego), certyfikowana doradczyni ds AIDS. Uczestniczka wielu szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu  zaburzeń osobowości, psychopatologii, nowoczesnych podejść terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi zarówno indywidualnie jak i grupowo. W pracy terapeutycznej stosuje podejście systemowe, osobiście interesuje się procesem grupowym oraz przekazami transgeneracyjnymi  w rodzinie.

Katarzyna Topolska

Psycholożka i psychotraumatolożka. Od 2015 roku współpracowała z wieloma instytucjami o charakterze edukacyjno-pomocowym (szkoły, przedszkola, poradnie) z dziećmi i młodzieżą, ich rodzicami i nauczycielami. W latach 2017-2023 była psycholożką szkolną oraz pracowała jako psycholożka w gabinetach prywatnych (Fundacja Innopolis, Pracownia Wsparcia Psychologicznego PoMoc). Ma dwa lata doświadczenia w pracy interwentki kryzysowej w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Wykłada w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tishnera w Krakowie na kierunku Interwencja Kryzysowa. Obecnie jest Koordynatorką ds. Zdrowia Psychicznego w Międzynarodowej Organizacji Humanitarnej HIAS.

Jak uzyskać pomoc interwenta kryzysowego?

WYPEŁNIENIE FORMULARZA

Wypełnij formularz kontaktu do Ośrodka na naszej stronie internetowej, opisując problem.

WERYFIKACJA PROBLEMU

Nasz konsultant zadzwoni, aby wstępnie omówić problem w celu zakwalifikowania do udzielenia wsparcia przez interwenta kryzysowego.

WSPARCIE INTERWENTA

Otrzymasz wsparcie interwenta drogą telefoniczną lub online – w zależności od Twoich potrzeb.

Program Interwencja Kryzysowa w Szkole ma nie tylko charakter edukacyjny, ale także profilaktyczny i może być finansowany ze środków przeznaczonych na profilaktykę zdrowia psychicznego i uzależnień. Poradzenie sobie z kryzysem jest bardzo ważne dla dalszego funkcjonowania w zdrowiu.

Trudna sytuacja skłania nas do poszukiwania „dróg na skróty” – szukania ulgi w alkoholu, używkach i innych zachowaniach ryzykownych. Właściwie udzielona pomoc w czasie przeżywania kryzysu kładzie podwaliny pod zdrowie psychiczne i fizyczne. Jest działaniem o charakterze profilaktycznym.

Program składa się z dwóch elementów:

szkolenia online oraz wsparcia interwenta kryzysowego!

KROK 1:
Wybierz liczbę osób w Radzie Pedagogicznej Twojej placówki

do 30 osób

$ 2 980 zł

za 12 miesięcy
 • Szkolenie dla nauczycieli
 • Platforma dla wszystkich rodziców

31-60 osób

$ 3 680 zł

na 12 miesięcy
 • Szkolenie dla nauczycieli
 • Platforma dla wszystkich rodziców

61-80 osób

$ 3 980 zł

na 12 miesięcy
 • Szkolenie dla nauczycieli
 • Platforma dla wszystkich rodziców

od 81 osóbBEZ LIMITU OSÓB

$ 4 380 zł

na 12 miesięcy
 • Szkolenie dla nauczycieli
 • Platforma dla wszystkich rodziców

KROK 2:
Dobierz pakiet interwencji

Czym jest jedna interwencja?

Jedna interwencja kryzysowa w naszym Ośrodku nie jest równa jednej rozmowie, ale koncentruje się na jednej sytuacji kryzysowej. Podjęcie działań interwencyjnych zależy od specyfiki każdej trudnej sytuacji. Interwencja może ograniczyć się do jednej rozmowy, a może składać się z kilku zdalnych konsultacji. Celem interwencji jest wsparcie społeczności placówki oświatowej w ustaleniu drogi do osiągnięcia równowagi. Interwencja kończy sie wówczas, gdy przedstawiciele placówki – zgłaszającej problem – mają jasny plan działania i są gotowi go wdrożyć.

1 interwencja

$ 980 zł

na 12 miesięcy
 • 980 zł za interwencję

2 interwencje

$ 1 380 zł

na 12 miesięcy
 • 690 zł za interwencję
WYBIERZ PAKIET

3 interwencje

$ 1 980 zł

na 12 miesięcy
 • 660 zł za interwencję
WYBIERZ PAKIET

4 interwencje

$ 2 480 zł

na 12 miesięcy
 • 620 zł za interwencję
WYBIERZ PAKIET

Po wybraniu odpowiedniej ceny za szkolenie online oraz pakietu wsparcia interwenta, poznasz całkowity koszt udziału w Programie dla Twojej placówki.