Skip to main content

Dobrostan nauczyciela.

O trudnościach, potrzebach i dbaniu o siebie

Szkolenie online prof. Marka Kaczmarzyka

Kup dostęp do szkolenia!

Szkolenie online z dostępem dla całej Rady Pedagogicznej lub indywidualnie!

O zagrożeniach, jakie niesie ze sobą zawód nauczyciela, i o tym, jak im zapobiegać

Dobrostan nauczyciela.

O trudnościach, potrzebach i dbaniu o siebie

Szkolenie online prof. Marka Kaczmarzyka

Kup dostęp do szkolenia!

Szkolenie online z dostępem dla całej Rady Pedagogicznej lub indywidualnie!

O zagrożeniach, jakie niesie ze sobą zawód nauczyciela, i o tym, jak im zapobiegać

Intensywny dialog, jaki od kilku lat toczy się na temat kryzysu szkoły, dotyczy niemal wyłącznie potrzeb i kondycji ucznia. Tymczasem edukacja jest procesem opartym na relacji. A to oznacza, że jej jakość możemy poprawić, tylko jeśli obu uczestniczącym w tym procesie stronom poświęcimy podobną część uwagi.

Współpracuję z nauczycielami od wielu lat i niestety nawet w nich samych zauważam obawę przed myśleniem o sobie. O swoich potrzebach, motywacji, sukcesach, porażkach czy frustracji. A przecież wszystko to ma poważny wpływ na jakość i skuteczność edukacji. Jeżeli chcemy zmienić szkołę, powinniśmy zmienić między innymi podejście nauczycieli do własnych potrzeb. To tym bardziej istotne, że pod względem obciążeń psychicznych zawód nauczyciela jest szczególnie niebezpieczny.

Prezentowane szkolenie pozwoli Ci pomyśleć o swoim zawodzie, swojej zawodowej roli – w nowy, nieoczywisty sposób.

Jeśli jesteś dobrym nauczycielem, oddanym uczniom i cenionym przez współpracowników, prawdopodobnie brak Ci czasu, żeby wystarczająco zadbać o siebie i utrzymać ten stan rzeczy na dłużej. Twoje relacje z uczniem, a także z jego otoczeniem społecznym, przede wszystkim z rodzicami, to jedno z największych wyzwań. Prezentowane szkolenie pozwoli Ci pomyśleć o swoim zawodzie, swojej zawodowej roli – w nowy, nieoczywisty sposób.

prof. Marek Kaczmarzyk

PODCZAS SZKOLENIA ONLINE:

 • Dowiesz się, w jaki sposób mistrz zbieraczy i łowców sprzed tysięcy lat stał się dzisiejszym nauczycielem.
 • Poznasz kluczowe (także w trybie edukacji zdalnej) cechy dobrego nauczyciela oraz pozytywne i negatywne strony ich posiadania.
 • Zyskasz wiedzę o tym, w jakim stopniu psychofizyczny stan nauczyciela wpływa na skuteczność i jakość jego pracy, szczególnie w sytuacji edukacji zdalnej i zapośredniczonego kontaktu z wychowankiem.
 • Uświadomisz sobie, dlaczego Twój zawód uprawiany bez wsparcia może być dla Ciebie niebezpieczny.
 • Odkryjesz niespodziewane źródła satysfakcji i motywacji oraz narzędzia służące do ich wzmocnienia.
 • Zrozumiesz prawdziwe znaczenie nauczyciela-wychowawcy dla rozwoju społeczeństw.

nieograniczony dostęp 24/7
przez 12 miesięcy

imienne zaświadczenie
po każdym module

dodatkowe spotkania na żywo
online w ramach szkolenia

możliwość przesłania do eksperta
studium przypadku

o dobrostanie z perspektywy
psychiatry, psychologa i socjologa

rozmowy o kondycji psychicznej
z nauczycielami i pedagogiem

Szkolenie „Dobrostan nauczyciela” to wyjątkowy zestaw wiedzy i narzędzi dla każdego, komu bliski jest temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą wymagający zawód nauczyciela. Prezentujemy pełen przekrój informacji, od teorii, po rozwiązania praktyczne, które pokażą, w jaki sposób uczynić pracę nauczyciela bezpieczniejszą i mniej ryzykowną. Zapraszamy do wykupienia dostępu indywidualnego lub dla całej placówki!

Spotkania z ekspertem

Już ponad 1800 uczestników wzięło udział w spotkaniach!

Dodatkowe spotkania online w ramach szkolenia poszerzą perspektywę dbania o swój dobrostan. Mamy nadzieję, że rozmowy prof. Marka Kaczmarzyka z zaproszonymi gośćmi pozwolą Ci przyjrzeć się swojej kondycji psychicznej i szczególnie pochylić się nad znalezieniem równowagi w niełatwym zawodzie nauczyciela. Ponadto możliwość przesłania anonimowo studium przypadku, będzie okazją do omówienia przez eksperta Twojego problemu. Podczas spotkań wymienisz się spostrzeżeniami z innymi uczestnikami na czacie i zadasz ekspertowi uzupełniające pytania.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

10h dydaktycznych

ponad 10 godzin dydaktycznych lekcji wideo, zrealizowanych w wysokiej jakości

spotkania z ekspertem

trzy grupowe spotkania online z prof. Markiem Kaczmarzykiem

dostęp 24/7

dostęp dowolną liczbę razy, 24 godziny na dobę przez okres 12 miesięcy

zaświadczenia

po każdym module imienne zaświadczenie uczestnictwa do pobrania i wydrukowania

goście specjalni

cenne spojrzenia na dobrostan nauczyciela z wielu perspektyw

praktyczne wskazówki

możliwość skorzystania z praktycznych wskazówek, sprawdzonych w setkach szkół

Eksperci

Ekspert prowadzący

dr prof. UŚ Marek Kaczmarzyk

ekspert EduAkcji

Neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, doktor w zakresie nauk biologicznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego, ekspert EduAkcji. Popularyzator nauki, autor podręczników i programów szkolnych oraz licznych artykułów i książek. Najważniejsze z nich to: „Strefa napięć. Historia naturalna konfliktu z nastolatkiem”, „Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu”, „Unikat. Biologia wyjątkowości” oraz „Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej”. Specjalizuje się w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania. W jego szkoleniach i wykładach wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli i wychowawców.

Eksperci gościnnie:

Maurycy Araszkiewicz
psychiatra

Aneta Kaniewska
psycholog

Marcin Zaród
Nauczyciel Roku 2013

Dominika Walczak
socjolog

Monika Staszewicz
pedagog

Brygida Szymańska-Osik
dyrektor szkoły

Agnieszka Olejniczak
nauczyciel

Greta Haraś
psycholog szkolny

Grażyna Skoczek
rodzic

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia! Oferujemy dostęp dla osób indywidualnych oraz placówek, w wyjątkowej cenie, z dostępem do szkolenia przez pełne 12 miesięcy, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu!

Opis szkolenia

MODUŁ I

Od plemiennego mistrza do nauczyciela kształcącego na odległość

Moduł pierwszy wyjaśni, skąd się bierze potrzeba istnienia nauczycieli, dlaczego są oni niezbędni z perspektywy procesu ewolucji genetyczno-kulturowej. Przyjrzymy się zjawiskom związanym z budowaniem autorytetu nauczyciela oraz rzeczywistym potrzebom i możliwościom w tym zakresie.

Poznamy narzędzia, dzięki którym można określić zarówno siłę własnego wpływu na ucznia, jak i granice swojej odpowiedzialności za wynik. Opiszemy także miejsce i znaczenie procesu edukacji w kontekście ewolucyjnego sukcesu naszego gatunku. Wyjaśnimy, dlaczego nauczyciel ma prawo oczekiwać wsparcia w przestrzeni społecznej i o jakie wsparcie chodzi.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, jakie jest i było zawsze miejsce nauczycieli-wychowawców w ludzkich społecznościach, a także jak w ten odwieczny kontekst wpisują się najnowsze wyzwania związane ze zdalną edukacją.
 • Przyjrzysz się, jaką rolę odgrywa nauczyciel-wychowawca w ewolucji kultury.
 • Uświadomisz sobie związek pomiędzy jakością procesu edukacji a możliwościami i kierunkami rozwoju społeczeństw.
 • Zrozumiesz źródła potrzeb nauczycieli w zakresie wsparcia psychologicznego. Dowiesz się, jak i kiedy takiego wsparcia szukać.
 • Poznasz źródła nauczycielskiego autorytetu oraz jego cechy i trwałość. Dowiesz się, jak można go wykorzystać dla rozwoju ucznia i w jaki sposób reagować, kiedy go tracimy.

MODUŁ II

Kim jesteśmy – nauczyciel pod lupą

W module drugim skupimy się na osobie nauczyciela. Opiszemy cechy, jakie ma dobry nauczyciel, i dowiemy się, dlaczego empatia emocjonalna i empatia poznawcza oraz wyrozumiałość, które są niezbędne w naszym zawodzie, mogą jednocześnie stanowić źródło zagrożeń dla kondycji psychicznej. Wyjaśnimy, dlaczego długotrwałe towarzystwo młodych ludzi (szczególnie nastolatków) stawia przed nami wymagania w naturalny sposób przekraczające możliwości dorosłego mózgu społecznego i jakie mogą być tego konsekwencje. Przekonamy się, że mózg nauczyciela-wychowawcy wiele zadań realizuje inaczej niż mózg jego ucznia, i zaobserwujemy, jaki to ma wpływ na postrzeganie siebie jako dorosłego.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, jakie trzeba mieć cechy, żeby być dobrym nauczycielem.
 • Zrozumiesz, dlaczego cechy te są w naszym zawodzie jednocześnie niezbędne i niebezpieczne. Zaznajomisz się z metodami diagnozowania poziomu owej sprzeczności w samym sobie.
 • Zdobędziesz wiedzę o tym, w jaki sposób i w jakim stopniu stałe towarzystwo ludzi młodych wpływa na nasze własne postrzeganie rzeczywistości. Zaznajomisz się z konsekwencjami tego wpływu i metodami jego ograniczania.
 • Poznasz mechanizmy, jakie pozwalają na głęboki emocjonalny kontakt nauczyciela z jego wychowankiem.
 • Uświadomisz sobie przyczyny nieporozumień związanych z odmiennymi strategiami rozwiązywania problemów, planowania i wartościowania.

MODUŁ III

Nauczyciel w systemie czy systemowy nauczyciel?

Moduł trzeci poświęcimy roli nauczycieli w procesach samoregulacji systemów społecznych. Każde kolejne pokolenie, realizując biologiczny program rozwoju, jest niczym wyzwanie dla stabilności systemów społecznych – powoduje zagrożenie dla ich równowagi. Nauczyciele-wychowawcy odgrywają w takich systemach jedną z kluczowych ról, jeśli chodzi o działanie mechanizmów służących zapewnianiu bezpieczeństwa. Wiąże się to dla nich z wieloma, nie zawsze przyjemnymi i bezpiecznymi konsekwencjami.

Konsekwencje te dotyczą ich rodzin, relacji ze znajomymi, a także z rodzicami wychowanków. Ostatni moduł szkolenia poświęcimy opisowi metod rozpoznawania i neutralizowania takich zagrożeń. Poznamy też sposoby radzenia sobie z konsekwencjami pełnienia funkcji nauczyciela w strukturze systemów społecznych.

PODCZAS MODUŁU:

 • Poznasz ogólną charakterystykę systemów ze szczególnym uwzględnieniem systemów społecznych.
 • Zrozumiesz, dlaczego kolejne pokolenia są jednocześnie szansą i wyzwaniem oraz dlaczego problemy narastają w warunkach szczególnie nagłych zmian, takich jak konieczność zdalnego nauczania.
 • Dowiesz się, jaka jest rola nauczycieli-wychowawców w ograniczaniu zagrożeń wynikających ze zmiany struktury systemów.
 • Poznasz aktywność zawodową nauczycieli jako mechanizm pozwalający na utrzymanie dynamicznej równowagi systemów społecznych.
 • Zaznajomisz się ze sposobami rozpoznawania zagrożeń związanych z rolą nauczyciela-wychowawcy oraz metodami minimalizowania niekorzystnych następstw odgrywania tej roli w systemach społecznych.

Poznaj opinie uczestników szkolenia

Nie umiem oderwać się od wykładów. Widzę jak ważne jest pokazanie nauczycielom, że nie należy obawiać się prosić o pomoc. Rozmowa z psychologiem i psychiatrą to strzał w 10! A zrozumienie, że nawet Nauczyciel Roku może mieć problemy, to bezcenna wartość.

Annauczestniczka szkolenia

Należę do tych nauczycieli, w których słowo „dobrostan” wywołuje sprzeciw, jest wytrychem, które usprawiedliwia niepowodzenia wynikające z braku działań. Jest w moim odczuciu rozumiane płytko i nadużywane, zarówno w kontekście ucznia, jak i nauczyciela. (…) Wiele myśli, które się tu pojawiły, wydaje mi się koniecznych do rozpropagowania w środowisku nauczycielskim.

Magdalenauczestniczka szkolenia

Spodziewałam się interesujących treści, ale to co usłyszałam, przeszło moje oczekiwania. Nie miałam poczucia uczestniczenia w szkoleniu, lecz doświadczenie słuchania niezwykle ciekawej audycji popularno-naukowej. Pochłonęłam całość w ciągu długiego spaceru po polach, co pozwoliło mi spokojnie kontemplować treści.

Justynauczestniczka szkolenia

Bardzo ciekawe i wartościowe szkolenie, pozwala odczarować wizyty u psychiatry jako coś niewłaściwego i wstydliwego. Do takich rozmów powinno się wracać co jakiś czas, aby nie zapomnieć, jak ważne jest nasze zdrowie psychiczne.

Beatauczestniczka szkolenia

Wykłady prowadzone są w taki sposób, że nie mogłam się od nich oderwać. Po każdym dziale czułam, że chcę dowiedzieć się więcej. Wydawało mi się, że będę potrzebowała mnóstwa czasu, aby zakończyć I moduł a ukończyłam go za jednym podejściem…

Annauczestniczka szkolenia

Bardzo ciekawe dzielenie się wiedzą. Obrazowe przedstawienie problemu i prowadzenie do wyciągania własnych wniosków.

Joannauczestniczka szkolenia

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty!

Poniższy cennik dotyczy dostępu dla jednej placówki.
Wybierz liczbę osób w Radzie Pedagogicznej:

do 30 osób

$ 2 980 zł

za 12 miesięcy
 • Spotkania online z ekspertem
 • Goście specjalni
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

31-60 osób

$ 3 680 zł

za 12 miesięcy
 • Spotkania online z ekspertem
 • Goście specjalni
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

61-80 osób

$ 3 980 zł

za 12 miesięcy
 • Spotkania online z ekspertem
 • Goście specjalni
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

od 81 osóbBEZ LIMITU OSÓB

$ 4 380 zł

za 12 miesięcy
 • Spotkania online z ekspertem
 • Goście specjalni
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

Dostęp
indywidualny

dostęp na 12 miesięcy

tylko 398 498 zł *
za dostęp dla jednej osoby
* najniższa cena z 30 dni sprzed promocji: 498 zł

Chcesz zamówić przez telefon
dostęp do naszego szkolenia

albo uzyskać więcej informacji?

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 069 419

Inne szkolenia dla nauczycieli szkół