prof. Marek Kaczmarzyk

Dobrostan nauczyciela.
O trudnościach, potrzebach
i dbaniu o siebie

Szkolenie online

Intensywny dialog, jaki od kilku lat toczy się na temat kryzysu szkoły, dotyczy niemal wyłącznie potrzeb i kondycji ucznia. Tymczasem edukacja jest procesem opartym na relacji. A to oznacza, że jej jakość możemy poprawić, tylko jeśli obu uczestniczącym w tym procesie stronom poświęcimy podobną część uwagi.

Współpracuję z nauczycielami od wielu lat i niestety nawet w nich samych zauważam obawę przed myśleniem o sobie. O swoich potrzebach, motywacji, sukcesach, porażkach czy frustracji. A przecież wszystko to ma poważny wpływ na jakość i skuteczność edukacji. Jeżeli chcemy zmienić szkołę, powinniśmy zmienić między innymi podejście nauczycieli do własnych potrzeb. To tym bardziej istotne, że pod względem obciążeń psychicznych zawód nauczyciela jest szczególnie niebezpieczny.

Prezentowane szkolenie pozwoli Ci pomyśleć o swoim zawodzie, swojej zawodowej roli – w nowy, nieoczywisty sposób.

Jeśli jesteś dobrym nauczycielem, oddanym uczniom i cenionym przez współpracowników, prawdopodobnie brak Ci czasu, żeby wystarczająco zadbać o siebie i utrzymać ten stan rzeczy na dłużej. Twoje relacje z uczniem, a także z jego otoczeniem społecznym, przede wszystkim z rodzicami, to jedno z największych wyzwań. Prezentowane szkolenie pozwoli Ci pomyśleć o swoim zawodzie, swojej zawodowej roli – w nowy, nieoczywisty sposób.

prof. Marek Kaczmarzyk

Podczas szkolenia:

 • Dowiesz się, w jaki sposób mistrz zbieraczy i łowców sprzed tysięcy lat stał się dzisiejszym nauczycielem.
 • Poznasz kluczowe (szczególnie w okresie edukacji zdalnej) cechy dobrego nauczyciela oraz pozytywne i negatywne strony ich posiadania.
 • Zyskasz wiedzę o tym, w jakim stopniu psychofizyczny stan nauczyciela wpływa na skuteczność i jakość jego pracy, szczególnie w sytuacji edukacji zdalnej i zapośredniczonego kontaktu z wychowankiem.
 • Uświadomisz sobie, dlaczego Twój zawód uprawiany bez wsparcia może być dla Ciebie niebezpieczny.
 • Odkryjesz niespodziewane źródła satysfakcji i motywacji oraz narzędzia służące do ich wzmocnienia.
 • Zrozumiesz prawdziwe znaczenie nauczyciela-wychowawcy dla rozwoju społeczeństw.

Poznaj eksperta

dr prof. UŚ Marek Kaczmarzyk

Neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, doktor w zakresie nauk biologicznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Popularyzator nauki, autor podręczników i programów szkolnych oraz licznych artykułów i książek. Najważniejsze z nich to „Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu”, „Unikat. Biologia wyjątkowości” oraz „Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej”. Specjalizuje się w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania. W jego szkoleniach i wykładach wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli i wychowawców.

Od plemiennego mistrza do nauczyciela kształcącego na odległość

Moduł pierwszy wyjaśni, skąd się bierze potrzeba istnienia nauczycieli, dlaczego są oni niezbędni z perspektywy procesu ewolucji genetyczno-kulturowej. Przyjrzymy się zjawiskom związanym z budowaniem autorytetu nauczyciela oraz rzeczywistym potrzebom i możliwościom w tym zakresie. Poznamy narzędzia, dzięki którym można określić zarówno siłę własnego wpływu na ucznia, jak i granice swojej odpowiedzialności za wynik. Opiszemy także miejsce i znaczenie procesu edukacji w kontekście ewolucyjnego sukcesu naszego gatunku. Wyjaśnimy, dlaczego nauczyciel ma prawo oczekiwać wsparcia w przestrzeni społecznej i o jakie wsparcie chodzi.

Obejrzyj wstęp do modułu

PODCZAS MODUŁU I:

 • Dowiesz się, jakie jest i było zawsze miejsce nauczycieli-wychowawców w ludzkich społecznościach, a także jak w ten odwieczny kontekst wpisują się najnowsze wyzwania związane ze zdalną edukacją.
 • Przyjrzysz się, jaką rolę odgrywa nauczyciel-wychowawca w ewolucji kultury.
 • Uświadomisz sobie związek pomiędzy jakością procesu edukacji a możliwościami i kierunkami rozwoju społeczeństw.
 • Zrozumiesz źródła potrzeb nauczycieli w zakresie wsparcia psychologicznego. Dowiesz się, jak i kiedy takiego wsparcia szukać.
 • Poznasz źródła nauczycielskiego autorytetu oraz jego cechy i trwałość. Dowiesz się, jak można go wykorzystać dla rozwoju ucznia i w jaki sposób reagować, kiedy go tracimy.

Kim jesteśmy – nauczyciel pod lupą

W module drugim skupimy się na osobie nauczyciela. Opiszemy cechy, jakie ma dobry nauczyciel, i dowiemy się, dlaczego empatia emocjonalna i empatia poznawcza oraz wyrozumiałość, które są niezbędne w naszym zawodzie, mogą jednocześnie stanowić źródło zagrożeń dla kondycji psychicznej. Wyjaśnimy, dlaczego długotrwałe towarzystwo młodych ludzi (szczególnie nastolatków) stawia przed nami wymagania w naturalny sposób przekraczające możliwości dorosłego mózgu społecznego i jakie mogą być tego konsekwencje. Przekonamy się, że mózg nauczyciela-wychowawcy wiele zadań realizuje inaczej niż mózg jego ucznia, i zaobserwujemy, jaki to ma wpływ na postrzeganie siebie jako dorosłego.

Obejrzyj wstęp do modułu

PODCZAS MODUŁU II:

 • Dowiesz się, jakie trzeba mieć cechy, żeby być dobrym nauczycielem.
 • Zrozumiesz, dlaczego cechy te są w naszym zawodzie jednocześnie niezbędne i niebezpieczne. Zaznajomisz się z metodami diagnozowania poziomu owej sprzeczności w samym sobie.
 • Zdobędziesz wiedzę o tym, w jaki sposób i w jakim stopniu stałe towarzystwo ludzi młodych wpływa na nasze własne postrzeganie rzeczywistości. Zaznajomisz się z konsekwencjami tego wpływu i metodami jego ograniczania.
 • Poznasz mechanizmy, jakie pozwalają na głęboki emocjonalny kontakt nauczyciela z jego wychowankiem.
 • Uświadomisz sobie przyczyny nieporozumień związanych z odmiennymi strategiami rozwiązywania problemów, planowania i wartościowania.

Nauczyciel w systemie czy systemowy nauczyciel?

Moduł trzeci poświęcimy roli nauczycieli w procesach samoregulacji systemów społecznych. Każde kolejne pokolenie, realizując biologiczny program rozwoju, jest niczym wyzwanie dla stabilności systemów społecznych – powoduje zagrożenie dla ich równowagi. Nauczyciele-wychowawcy odgrywają w takich systemach jedną z kluczowych ról, jeśli chodzi o działanie mechanizmów służących zapewnianiu bezpieczeństwa. Wiąże się to dla nich z wieloma, nie zawsze przyjemnymi i bezpiecznymi konsekwencjami. Konsekwencje te dotyczą ich rodzin, relacji ze znajomymi, a także z rodzicami wychowanków. Ostatni moduł szkolenia poświęcimy opisowi metod rozpoznawania i neutralizowania takich zagrożeń. Poznamy też sposoby radzenia sobie z konsekwencjami pełnienia funkcji nauczyciela w strukturze systemów społecznych.

Obejrzyj wstęp do modułu

PODCZAS MODUŁU III:

 • Poznasz ogólną charakterystykę systemów ze szczególnym uwzględnieniem systemów społecznych.
 • Zrozumiesz, dlaczego kolejne pokolenia są jednocześnie szansą i wyzwaniem oraz dlaczego problemy narastają w warunkach szczególnie nagłych zmian, takich jak konieczność zdalnego nauczania.
 • Dowiesz się, jaka jest rola nauczycieli-wychowawców w ograniczaniu zagrożeń wynikających ze zmiany struktury systemów.
 • Poznasz aktywność zawodową nauczycieli jako mechanizm pozwalający na utrzymanie dynamicznej równowagi systemów społecznych.
 • Zaznajomisz się ze sposobami rozpoznawania zagrożeń związanych z rolą nauczyciela-wychowawcy oraz metodami minimalizowania niekorzystnych następstw odgrywania tej roli w systemach społecznych.

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty!

Dostęp grupowy
dla całej placówki

3 obszerne moduły dostępne przez 12 miesięcy
konsultacje online z ekspertem
imienne zaświadczenie po każdym module szkolenia

dla wszystkich nauczycieli i wychowawców w placówce

cena regularna 2280 zł

KUP TERAZ

Dostęp
indywidualny

3 obszerne moduły dostępne przez 12 miesięcy
konsultacje online z ekspertem
imienne zaświadczenie po każdym module szkolenia

dla Ciebie

cena regularna 318 zł

KUP TERAZ

Organizatorzy

Kontakt

Miron Szmytkiewicz

koordynator ds. sprzedaży w programie EduAkcja

+48 505 442 812
m.szmytkiewicz@edu-akcja.pl

Dołącz do ponad 15 000 nauczycieli,
wychowawców i opiekunów, którzy wybrali nasze szkolenia!