Dobrostan nauczyciela.

O trudnościach, potrzebach i dbaniu o siebie

Szkolenie online

Szkolenie online
w formie wideo:

 • podejście interdyscyplinarne
 • dostęp kiedy chcesz
 • konsultacje z profesorem

Dobrostan nauczyciela.

O trudnościach, potrzebach i dbaniu o siebie

Szkolenie online

Szkolenie online
w formie wideo:

 • podejście interdyscyplinarne
 • dostęp kiedy chcesz
 • konsultacje z profesorem

Intensywny dialog, jaki od kilku lat toczy się na temat kryzysu szkoły, dotyczy niemal wyłącznie potrzeb i kondycji ucznia. Tymczasem edukacja jest procesem opartym na relacji. A to oznacza, że jej jakość możemy poprawić, tylko jeśli obu uczestniczącym w tym procesie stronom poświęcimy podobną część uwagi.

Współpracuję z nauczycielami od wielu lat i niestety nawet w nich samych zauważam obawę przed myśleniem o sobie. O swoich potrzebach, motywacji, sukcesach, porażkach czy frustracji. A przecież wszystko to ma poważny wpływ na jakość i skuteczność edukacji. Jeżeli chcemy zmienić szkołę, powinniśmy zmienić między innymi podejście nauczycieli do własnych potrzeb. To tym bardziej istotne, że pod względem obciążeń psychicznych zawód nauczyciela jest szczególnie niebezpieczny.

Prezentowane szkolenie pozwoli Ci pomyśleć o swoim zawodzie, swojej zawodowej roli – w nowy, nieoczywisty sposób.

Jeśli jesteś dobrym nauczycielem, oddanym uczniom i cenionym przez współpracowników, prawdopodobnie brak Ci czasu, żeby wystarczająco zadbać o siebie i utrzymać ten stan rzeczy na dłużej. Twoje relacje z uczniem, a także z jego otoczeniem społecznym, przede wszystkim z rodzicami, to jedno z największych wyzwań. Prezentowane szkolenie pozwoli Ci pomyśleć o swoim zawodzie, swojej zawodowej roli – w nowy, nieoczywisty sposób.

prof. Marek Kaczmarzyk

PODCZAS SZKOLENIA:

 • Dowiesz się, w jaki sposób mistrz zbieraczy i łowców sprzed tysięcy lat stał się dzisiejszym nauczycielem.
 • Poznasz kluczowe (także w trybie edukacji zdalnej) cechy dobrego nauczyciela oraz pozytywne i negatywne strony ich posiadania.
 • Zyskasz wiedzę o tym, w jakim stopniu psychofizyczny stan nauczyciela wpływa na skuteczność i jakość jego pracy, szczególnie w sytuacji edukacji zdalnej i zapośredniczonego kontaktu z wychowankiem.
 • Uświadomisz sobie, dlaczego Twój zawód uprawiany bez wsparcia może być dla Ciebie niebezpieczny.
 • Odkryjesz niespodziewane źródła satysfakcji i motywacji oraz narzędzia służące do ich wzmocnienia.
 • Zrozumiesz prawdziwe znaczenie nauczyciela-wychowawcy dla rozwoju społeczeństw.

Szkolenie „Dobrostan nauczyciela” to wyjątkowy zestaw wiedzy i narzędzi dla każdego, komu bliski jest temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą wymagający zawód nauczyciela. Prezentujemy pełen przekrój informacji, od teorii, po rozwiązania praktyczne, które pokażą, w jaki sposób uczynić pracę nauczyciela bezpieczniejszą i mniej ryzykowną. Zapraszamy do wykupienia dostępu indywidualnego lub dla całej placówki!

Korzyści z udziału w szkoleniu:

10h dydaktycznych

ponad 10 godzin dydaktycznych lekcji wideo, zrealizowanych w wysokiej jakości

konsultacje online

co dwa miesiące grupowe konsultacje z prof. Markiem Kaczmarzykiem (poza wakacjami)

dostęp 24/7

dostęp dowolną liczbę razy, 24 godziny na dobę przez okres 12 miesięcy

zaświadczenia

po każdym module imienne zaświadczenie uczestnictwa do pobrania i wydrukowania

materiały dodatkowe

stanowiące podsumowanie i uzupełnienie treści szkolenia do pobrania w pliku PDF

praktyczne wskazówki

możliwość skorzystania z praktycznych wskazówek, sprawdzonych w setkach szkół

Eksperci

Ekspert prowadzący

dr prof. UŚ Marek Kaczmarzyk

ekspert EduAkcji

Neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, doktor w zakresie nauk biologicznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego, ekspert EduAkcji. Popularyzator nauki, autor podręczników i programów szkolnych oraz licznych artykułów i książek. Najważniejsze z nich to: „Strefa napięć. Historia naturalna konfliktu z nastolatkiem”, „Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu”, „Unikat. Biologia wyjątkowości” oraz „Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej”. Specjalizuje się w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania. W jego szkoleniach i wykładach wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli i wychowawców.

Eksperci gościnnie:

Maurycy Araszkiewicz
psychiatra

Aneta Kaniewska
psycholog

Marcin Zaród
Nauczyciel Roku 2013

Dominika Walczak
socjolog

Monika Staszewicz
pedagog

Brygida Szymańska-Osik
dyrektor szkoły

Agnieszka Olejniczak
nauczyciel

Greta Haraś
psycholog szkolny

Grażyna Skoczek
rodzic

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia! Oferujemy dostęp dla osób indywidualnych oraz placówek, w wyjątkowej cenie, z dostępem do szkolenia przez pełne 12 miesięcy, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu!

Filmy wprowadzające do modułów

Zapowiedź Modułu I

Zapowiedź Modułu II

Zapowiedź Modułu III

Opis szkolenia

MODUŁ I

Od plemiennego mistrza do nauczyciela kształcącego na odległość

Moduł pierwszy wyjaśni, skąd się bierze potrzeba istnienia nauczycieli, dlaczego są oni niezbędni z perspektywy procesu ewolucji genetyczno-kulturowej. Przyjrzymy się zjawiskom związanym z budowaniem autorytetu nauczyciela oraz rzeczywistym potrzebom i możliwościom w tym zakresie.

Poznamy narzędzia, dzięki którym można określić zarówno siłę własnego wpływu na ucznia, jak i granice swojej odpowiedzialności za wynik. Opiszemy także miejsce i znaczenie procesu edukacji w kontekście ewolucyjnego sukcesu naszego gatunku. Wyjaśnimy, dlaczego nauczyciel ma prawo oczekiwać wsparcia w przestrzeni społecznej i o jakie wsparcie chodzi.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, jakie jest i było zawsze miejsce nauczycieli-wychowawców w ludzkich społecznościach, a także jak w ten odwieczny kontekst wpisują się najnowsze wyzwania związane ze zdalną edukacją.
 • Przyjrzysz się, jaką rolę odgrywa nauczyciel-wychowawca w ewolucji kultury.
 • Uświadomisz sobie związek pomiędzy jakością procesu edukacji a możliwościami i kierunkami rozwoju społeczeństw.
 • Zrozumiesz źródła potrzeb nauczycieli w zakresie wsparcia psychologicznego. Dowiesz się, jak i kiedy takiego wsparcia szukać.
 • Poznasz źródła nauczycielskiego autorytetu oraz jego cechy i trwałość. Dowiesz się, jak można go wykorzystać dla rozwoju ucznia i w jaki sposób reagować, kiedy go tracimy.

MODUŁ II

Kim jesteśmy – nauczyciel pod lupą

W module drugim skupimy się na osobie nauczyciela. Opiszemy cechy, jakie ma dobry nauczyciel, i dowiemy się, dlaczego empatia emocjonalna i empatia poznawcza oraz wyrozumiałość, które są niezbędne w naszym zawodzie, mogą jednocześnie stanowić źródło zagrożeń dla kondycji psychicznej. Wyjaśnimy, dlaczego długotrwałe towarzystwo młodych ludzi (szczególnie nastolatków) stawia przed nami wymagania w naturalny sposób przekraczające możliwości dorosłego mózgu społecznego i jakie mogą być tego konsekwencje. Przekonamy się, że mózg nauczyciela-wychowawcy wiele zadań realizuje inaczej niż mózg jego ucznia, i zaobserwujemy, jaki to ma wpływ na postrzeganie siebie jako dorosłego.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, jakie trzeba mieć cechy, żeby być dobrym nauczycielem.
 • Zrozumiesz, dlaczego cechy te są w naszym zawodzie jednocześnie niezbędne i niebezpieczne. Zaznajomisz się z metodami diagnozowania poziomu owej sprzeczności w samym sobie.
 • Zdobędziesz wiedzę o tym, w jaki sposób i w jakim stopniu stałe towarzystwo ludzi młodych wpływa na nasze własne postrzeganie rzeczywistości. Zaznajomisz się z konsekwencjami tego wpływu i metodami jego ograniczania.
 • Poznasz mechanizmy, jakie pozwalają na głęboki emocjonalny kontakt nauczyciela z jego wychowankiem.
 • Uświadomisz sobie przyczyny nieporozumień związanych z odmiennymi strategiami rozwiązywania problemów, planowania i wartościowania.

MODUŁ III

Nauczyciel w systemie czy systemowy nauczyciel?

Moduł trzeci poświęcimy roli nauczycieli w procesach samoregulacji systemów społecznych. Każde kolejne pokolenie, realizując biologiczny program rozwoju, jest niczym wyzwanie dla stabilności systemów społecznych – powoduje zagrożenie dla ich równowagi. Nauczyciele-wychowawcy odgrywają w takich systemach jedną z kluczowych ról, jeśli chodzi o działanie mechanizmów służących zapewnianiu bezpieczeństwa. Wiąże się to dla nich z wieloma, nie zawsze przyjemnymi i bezpiecznymi konsekwencjami.

Konsekwencje te dotyczą ich rodzin, relacji ze znajomymi, a także z rodzicami wychowanków. Ostatni moduł szkolenia poświęcimy opisowi metod rozpoznawania i neutralizowania takich zagrożeń. Poznamy też sposoby radzenia sobie z konsekwencjami pełnienia funkcji nauczyciela w strukturze systemów społecznych.

PODCZAS MODUŁU:

 • Poznasz ogólną charakterystykę systemów ze szczególnym uwzględnieniem systemów społecznych.
 • Zrozumiesz, dlaczego kolejne pokolenia są jednocześnie szansą i wyzwaniem oraz dlaczego problemy narastają w warunkach szczególnie nagłych zmian, takich jak konieczność zdalnego nauczania.
 • Dowiesz się, jaka jest rola nauczycieli-wychowawców w ograniczaniu zagrożeń wynikających ze zmiany struktury systemów.
 • Poznasz aktywność zawodową nauczycieli jako mechanizm pozwalający na utrzymanie dynamicznej równowagi systemów społecznych.
 • Zaznajomisz się ze sposobami rozpoznawania zagrożeń związanych z rolą nauczyciela-wychowawcy oraz metodami minimalizowania niekorzystnych następstw odgrywania tej roli w systemach społecznych.

Opinie uczestników szkolenia

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty!

Dostęp grupowy
dla całej placówki

3 obszerne moduły dostępne przez 12 miesięcy
konsultacje online z ekspertem
imienne zaświadczenie po każdym module szkolenia

dla wszystkich nauczycieli i wychowawców w placówce

cena regularna 2980 zł

KUP TERAZ

Dostęp
indywidualny

3 obszerne moduły dostępne przez 12 miesięcy
konsultacje online z ekspertem
imienne zaświadczenie po każdym module szkolenia

dla Ciebie

cena regularna 368 zł

KUP TERAZ

Kontakt

Miron Szmytkiewicz

koordynator ds. sprzedaży w programie EduAkcja

+48 505 442 812
m.szmytkiewicz@edu-akcja.pl

Inne szkolenia dla nauczycieli szkół