Skip to main content

Motywacja i inspiracja.

Najważniejsze narzędzia nauczyciela

Szkolenie online prof. Jacka Pyżalskiego
dla nauczycieli i wychowawców dzieci od 4. klasy szkoły podstawowej

Kup dostęp do szkolenia!

Szkolenie online z dostępem dla całej Rady Pedagogicznej lub indywidualnie!

Praktyczne sposoby na to, jak skutecznie motywować uczniów – indywidualnie i w grupie!

Motywacja i inspiracja.

Najważniejsze narzędzia nauczyciela

Szkolenie online prof. Jacka Pyżalskiego
dla nauczycieli i wychowawców dzieci od 4. klasy szkoły podstawowej

Kup dostęp do szkolenia!

Szkolenie online z dostępem dla całej Rady Pedagogicznej lub indywidualnie!

Praktyczne sposoby na to, jak skutecznie motywować uczniów – indywidualnie i w grupie!

Codziennie staramy się wpłynąć na naszych uczniów, aby włożyli wysiłek w naukę, postarali się coś porządnie wykonać lub podjęli trud, aby w określony sposób postępować. Motywowanie jest zatem kluczowe zarówno dla procesów nauczania-uczenia się, jak i wychowania. Równocześnie mamy przekonanie, że motywowanie innych jest działaniem trudnym. Nie ma chyba osoby, która „cierpi” na nadmiar dobrych rozwiązań w obszarze motywowania.

Od prawie dwudziestu lat, prowadząc badania i zajęcia edukacyjne upewniam się coraz bardziej, że istotą pracy nauczycieli i wychowawców jest umiejętność inspirowania i budowania zaangażowania uczniów – zarówno kiedy pracujemy z nimi indywidualnie, jak i wtedy, kiedy pracujemy z całą grupą, np. zespołem klasowym. Właściwie bez umiejętności w tym zakresie nie można być nauczycielem. Cóż z tego, że sporo wiemy lub wiemy, co jest wartościowe – jeśli nie umiemy sprawić, by ktoś zechciał się zaangażować w naukę, pracę nad sobą, czy zmianę swojego postępowania (np. wtedy kiedy robi złe, krzywdzące innych rzeczy).

Prezentowane w trakcie moich szkoleń od wielu lat metody
przetestowane zostały w setkach szkół w całej Polsce.

Zbierając doświadczenia, wypracowałem wiele własnych oraz zmodyfikowałem szereg interesujących rozwiązań, które możemy zastosować w pracy z dziećmi i młodzieżą od czwartej klasy szkoły podstawowej wzwyż. Szkolenie w znacznej części prezentuje takie rozwiązania, uwzględniające ważne szczegóły metodyczne, które zostały wypracowane przez lata doświadczeń, a także – całkiem nowe metody.

prof. Jacek Pyżalski

PODCZAS SZKOLENIA ONLINE:

 • Dowiesz się, jakie są rodzaje motywacji i kiedy warto je stosować.
 • Dowiesz się, jak utrzymać motywację także w czasie edukacji zdalnej.
 • Poznasz silne strony i ograniczenia różnych sposobów motywowania i inspirowania.
 • Doświadczysz i zaobserwujesz, jakimi osobistymi zasobami dysponuje nauczyciel, który chce inspirować swoich uczniów.
 • Poznasz konkretne metody motywujące do pracy jeden-na-jeden z uczniem.
 • Poznasz i wypróbujesz metody motywujące do pracy grupowej z uczniami.
 • Poznasz i przeanalizujesz najważniejsze błędy w motywowaniu uczniów.

nieograniczony dostęp 24/7
przez 12 miesięcy

indywidualne zaświadczenie
po każdym module

najważniejsze tematy
dotyczące motywacji młodzieży

bezpłatna platforma dla rodziców
przy dostępie dla placówek

dodatkowe spotkania na żywo
online w ramach szkolenia

możliwość przesłania do eksperta
studium przypadku

Szkolenie „Motywacja i inspiracja” to propozycja absolutnie wyjątkowa. Forma przedstawienia metod współpracy z uczniem oraz grupą jest nowa i bardzo praktyczna. Szkolenie zostało wzbogacone o niezbędną teorię dotyczącą motywacji i mających wpływ na motywację ważnych czynników.

Spotkania z ekspertem

Już ponad 7200 uczestników wzięło udział w spotkaniach online!

Dzięki spotkaniom online na żywo z ekspertem wzbogacisz swoją wiedzę o praktyczne wskazówki w motywowaniu uczniów. Poruszymy problemy, które najczęściej stanowią wyzwanie. Ponadto możliwość przesłania do prof. Jacka Pyżalskiego anonimowo swoich studiów przypadku, da Ci niebywałą okazję do omówienia przez eksperta Twojego problemu. Podczas spotkań wymienisz się spostrzeżeniami z innymi uczestnikami na czacie i zadasz ekspertowi uzupełniające pytania.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

9h dydaktycznych

ponad 9 godzin dydaktycznych lekcji wideo, zrealizowanych w wysokiej jakości

spotkania z ekspertem

trzy grupowe spotkania online z prof. Jackiem Pyżalskim

dostęp 24/7

dostęp dowolną liczbę razy, 24 godziny na dobę przez okres 12 miesięcy

zaświadczenia

po każdym module imienne zaświadczenie uczestnictwa do pobrania i wydrukowania

materiały dodatkowe

stanowiące podsumowanie i uzupełnienie treści szkolenia do pobrania w pliku PDF

praktyczne wskazówki

możliwość skorzystania z praktycznych wskazówek, sprawdzonych w setkach szkół

Ekspert

dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski

ekspert EduAkcji

Pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel i wychowawca z wieloletnim doświadczeniem, ekspert w programie EduAkcja. Specjalizuje się między innymi w tematyce motywacji i przemocy rówieśniczej. Uczestnik i koordynator około 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących funkcjonowania młodzieży (w tym uczenia się i zaangażowania społecznego, także w okresie edukacji zdalnej), zaangażowania online młodych ludzi i ich kompetencji cyfrowych (w tym koordynacja polskiej części badań EU Kids Online oraz badania ySkills) oraz kondycji psychicznej nauczycieli i ich kompetencji wychowawczych. Autor pierwszych na rynku polskim publikacji dotyczących agresji elektronicznej. Pomysłodawca i redaktor podręcznika “Edukacja w czasach pandemii COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele.”

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia! Oferujemy dostęp dla osób indywidualnych oraz placówek, w wyjątkowej cenie, z dostępem do szkolenia przez pełne 12 miesięcy, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu!

Opis szkolenia

MODUŁ I

Refleksja nad motywowaniem w praktyce

Moduł pierwszy skoncentrowany jest na podstawowych aspektach teoretycznych związanych z motywowaniem zilustrowanych przykładami konkretnych rozwiązań i metod. Zajmiemy się kwestią czynników wpływających na motywację oraz zagadnieniem motywacji wewnętrznej i wszystkich mitów z nią związanych.

Przeanalizujemy silne i słabe strony różnych podejść do motywowania i konsekwencje ich stosowania w praktyce szkolnej. Będzie to dobry punkt wyjścia do szczegółowej pracy metodycznej w następnych modułach. Będziemy w nich wracać do wiedzy, którą nabędziemy, realizując moduł pierwszy.

PODCZAS MODUŁU:

 • Przyjrzymy się krytycznie metodom motywowania stosowanym najczęściej w szkole.
 • Przeanalizujemy praktyczne przykłady błędów w motywowaniu.
 • Przeanalizujemy kwestię motywacji wewnętrznej i tego, co wpływa na jej budowanie.
 • Poznamy różne podejścia do motywowania wraz z przykładami rozwiązań możliwych do zastosowania podczas poszczególnych przedmiotów.
 • Obalimy mity na temat motywacji wewnętrznej.

MODUŁ II

Jak motywować i inspirować ucznia?

Moduł drugi dotyczy pracy indywidualnej z uczniem. Koncentruje się na takich elementach jak ocenianie, chwalenie, krytykowanie, dawanie informacji zwrotnej. Zajmiemy się w nim także pracą z uczniami, których można określić jako tzw. czarne owce – czyli takich, którzy bardzo odstają in minus pod względem zaangażowania w naukę lub zachowania. Skupimy się także na różnych ważnych elementach prowadzenia tzw. rozmów indywidualnych z uczniami, także w sytuacji problemów wychowawczych. W każdym przypadku omówimy także błędy popełniane przy zastosowaniu poszczególnych rozwiązań.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, jak sensownie oceniać uczniów, żeby ocena była motywująca.
 • Poznasz zasady sensownego chwalenia uczniów.
 • Nauczysz się, jak wspierać pozytywne zmiany u ucznia, który jest „czarną owcą”.
 • Nauczysz się dobrze prowadzić tzw. rozmowy indywidualne.
 • Dowiesz się, jak otrzymywać od uczniów i dawać uczniom informację zwrotną.

MODUŁ III

Jak motywować i inspirować całą grupę?

W module trzecim zajmiemy się tym, jak pracować z całą grupą/klasą. Poznamy szereg metod do zastosowania podczas zajęć lekcyjnych. Skupimy się zarówno na ich szczegółowym omówieniu a w niektórych przypadkach demonstracji, ale także poznamy błędy, jakie można popełnić przy ich wprowadzaniu.

Metody, którymi się zajmiemy mają zróżnicowane źródła teoretyczne – od metod typowo behawioralnych po takie, które opierają się na podejściu kognitywistycznym. Za każdym razem będziemy przyglądać się mocnym stronom i ograniczeniom tych metod.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, jak diagnozować potrzeby zespołu klasowego związane z motywowaniem.
 • Poznasz metodę słoja z makaronem do motywowania grup i wiele jej tajników metodycznych.
 • Poznasz wiele sposobów, jak zacząć lekcję, by zaciekawić i zainspirować uczniów.
 • Poznasz wiele sposobów, jak zakończyć lekcję w sposób, który jest sensownym podsumowaniem.
 • Dowiesz się, jak angażować uczniów w projekcie grupowym.

MODUŁ DLA RODZICÓW

Motywacja i inspiracja

Motywowanie nastolatków zdaje się być wyzwaniem, z którym zmaga się każdy rodzic. Jak zmotywować swoje dziecko do nauki, odejścia od komputera, dbania o siebie i przestrzeń dookoła siebie? W tym module przyjrzymy się zagadnieniom, które pozwolą zrozumieć czym jest motywacja oraz jak rodzicie i opiekunowie mogą ją wzbudzać w dzieciach i nastolatkach.

Rodzice nierzadko odczuwają bezsilność, kiedy próbują wpływać na swoje dzieci. W tym krótkim wideo poradniku proponujemy praktyczne rozwiązania, które pokażą rodzicom jak inspirować nastolatków do podejmowania wartościowych inicjatyw.

PODCZAS MODUŁU:

 • Rodzice dowiedzą się jak motywować i inspirować swoje dziecko do podejmowania działań.
 • Poznają komunikaty, jakich należy unikać aby nie demotywować swojego dziecka.
 • Dowiedzą się, w jaki sposób rozmawiać ze swoim dzieckiem o sukcesach i porażkach.
 • Zrozumieją, jak budować w nastolatku poczucie odpowiedzialności za własne decyzje.

Moduł dla rodziców

Bezpłatna platforma dla rodziców przy dostępie dla placówek!

Szkolenie online jest wzbogacone o dodatkowy moduł dla rodziców i opiekunów nastolatków. To specjalnie przygotowane szkolenie online z podstawową wiedzą o motywowaniu i inspirowaniu młodzieży. Dostęp na 12 miesięcy do bezpłatnej platformy dla rodziców jest możliwy tylko przy zakupie szkolenia dla całej Rady Pedagogicznej.

Poznaj opinie uczestników szkolenia

To pierwsze w moim życiu szkolenie, które oglądałam z zapartym tchem, a jestem już stara i mnóstwo szkoleń mam na swoim koncie. (…) Upewniło mnie też, że nie jest ze mną tak źle i jednak wiele rozwiązań, które stosuję w swojej pracy jest słusznych. Zanotowałam również dwa pomysły na najbliższe lekcje, które zrodziły się w mojej głowie pod wpływem szkolenia.

Ewauczestniczka szkolenia

Treści modułu skłoniły mnie do pogłębionej refleksji na temat mojej pracy z uczniami. Wiem, że wiele razy zadziałałam instynktownie i przyniosło to dobry efekt – udało mi się zbudować dobre relacje z uczniami (…), a potem nie miałam już większych kłopotów (…) na lekcjach języka polskiego. Dziś jestem bardziej świadoma tego, co robię i po co.

Marylauczestniczka szkolenia

Dobrze jest posłuchać mądrego praktyka, przy tym dojść do wniosku, że wiele z tego się „przerabiało” w życiu szkolnym. Bardzo odpowiada mi „Trójkąt chwalenia czarnej owcy”. Przy małych dzieciach też to zdaje egzamin.

Elżbietauczestniczka szkolenia

Poznane treści dotyczące motywowania i inspirowania grupy – klasy uczniów, są ciekawą wiedzą praktyczną do tego, aby w odpowiedni, pozytywny sposób organizować wspólnotową pracę w danej grupie uczniów. Postaram się z tej wiedzy korzystać.

Jarosławuczestnik szkolenia

Szkolenie super, odświeżona wiedza, parę nowych cennych pomysłów do umiejętnego wykorzystania. Uporządkowanie metod i sposobów patrzenia na różne aspekty nauczania.

Agnieszkauczestniczka szkolenia

Dla mnie bomba, teraz wiem, że to co robię (i jak robię) wraz z uczniami to dobry kierunek. Zawsze podświadomie kładłem duży nacisk na relacje z uczniami, atmosferę na lekcji … co nie jest zbyt łatwe na rozszerzonej fizyce.

Tomaszuczestnik szkolenia

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty!

Poniższy cennik dotyczy dostępu dla jednej placówki.
Wybierz liczbę osób w Radzie Pedagogicznej:

do 30 osób

$ 2 980 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

31-60 osób

$ 3 680 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

61-80 osób

$ 3 980 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

od 81 osóbBEZ LIMITU OSÓB

$ 4 380 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

Dostęp
indywidualny

dostęp na 12 miesięcy

tylko 398 498 zł *
za dostęp dla jednej osoby
* najniższa cena z 30 dni sprzed promocji: 498 zł

Chcesz zamówić przez telefon
dostęp do naszego szkolenia

albo uzyskać więcej informacji?

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 069 419

Inne szkolenia dla nauczycieli szkół