prof. Jacek Pyżalski

Motywacja i inspiracja.
Najważniejsze narzędzia nauczyciela

Szkolenie online
dla nauczycieli i wychowawców dzieci od 4. klasy szkoły podstawowej

Codziennie staramy się wpłynąć na naszych uczniów, aby włożyli wysiłek w naukę, postarali się coś porządnie wykonać lub podjęli trud, aby w określony sposób postępować. Motywowanie jest zatem kluczowe zarówno dla procesów nauczania-uczenia się, jak i wychowania. Równocześnie mamy przekonanie, że motywowanie innych jest działaniem trudnym. Nie ma chyba osoby, która „cierpi” na nadmiar dobrych rozwiązań w obszarze motywowania.

Od prawie dwudziestu lat, prowadząc badania i zajęcia edukacyjne upewniam się coraz bardziej, że istotą pracy nauczycieli i wychowawców jest umiejętność inspirowania i budowania zaangażowania uczniów – zarówno kiedy pracujemy z nimi indywidualnie, jak i wtedy, kiedy pracujemy z całą grupą, np. zespołem klasowym. Właściwie bez umiejętności w tym zakresie nie można być nauczycielem. Cóż z tego, że sporo wiemy lub wiemy, co jest wartościowe – jeśli nie umiemy sprawić, by ktoś zechciał się zaangażować w naukę, pracę nad sobą, czy zmianę swojego postępowania (np. wtedy kiedy robi złe, krzywdzące innych rzeczy).

Prezentowane w trakcie moich szkoleń od wielu lat metody przetestowane zostały w setkach szkół w całej Polsce.

Zbierając doświadczenia, wypracowałem wiele własnych oraz zmodyfikowałem szereg interesujących rozwiązań, które możemy zastosować w pracy z dziećmi i młodzieżą od czwartej klasy szkoły podstawowej wzwyż. Szkolenie w znacznej części prezentuje takie rozwiązania, uwzględniające ważne szczegóły metodyczne, które zostały wypracowane przez lata doświadczeń, a także – całkiem nowe metody. Prezentowane w trakcie moich szkoleń od wielu lat metody przetestowane zostały w setkach szkół w całej Polsce. Forma ich przedstawienia podczas tego szkolenia jest nowa i bardzo praktyczna. Szkolenie zostało ponadto wzbogacone o niezbędną teorię dotyczącą motywacji i mających wpływ na motywację ważnych czynników.

prof. Jacek Pyżalski

Podczas szkolenia:

 • Dowiesz się, jak utrzymać motywację w czasie edukacji zdalnej.
 • Dowiesz się, jak nie dać się zaskoczyć nowym wyzwaniom po powrocie do edukacji stacjonarnej.
 • Dowiesz się, jakie są rodzaje motywacji i kiedy warto je stosować.
 • Poznasz silne strony i ograniczenia różnych sposobów motywowania i inspirowania.
 • Doświadczysz i zaobserwujesz, jakimi osobistymi zasobami dysponuje nauczyciel, który chce inspirować swoich uczniów.
 • Poznasz konkretne metody motywujące do pracy jeden-na-jeden z uczniem.
 • Poznasz i wypróbujesz metody motywujące do pracy grupowej z uczniami.
 • Poznasz i przeanalizujesz najważniejsze błędy w motywowaniu uczniów.

Poznaj eksperta

dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski

Pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel i wychowawca z wieloletnim doświadczeniem, ekspert w programie EduAkcja. Specjalizuje się między innymi w tematyce motywacji. Uczestnik i koordynator około 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących funkcjonowania młodzieży (w tym uczenia się i zaangażowania społecznego, także w okresie edukacji zdalnej), zaangażowania online młodych ludzi i ich kompetencji cyfrowych (w tym koordynacja polskiej części badań EU Kids Online oraz badania ySkills) oraz kondycji psychicznej nauczycieli i ich kompetencji wychowawczych. Autor pierwszych na rynku polskim publikacji dotyczących agresji elektronicznej. Pomysłodawca i redaktor podręcznika “Edukacja w czasach pandemii COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele.”

Refleksja nad motywowaniem w praktyce

Moduł pierwszy skoncentrowany jest na podstawowych aspektach teoretycznych związanych z motywowaniem zilustrowanych przykładami konkretnych rozwiązań i metod. Zajmiemy się kwestią czynników wpływających na motywację oraz zagadnieniem motywacji wewnętrznej i wszystkich mitów z nią związanych. Przeanalizujemy silne i słabe strony różnych podejść do motywowania i konsekwencje ich stosowania w praktyce szkolnej. Będzie to dobry punkt wyjścia do szczegółowej pracy metodycznej w następnych modułach. Będziemy w nich wracać do wiedzy, którą nabędziemy, realizując moduł pierwszy.

Obejrzyj wstęp do modułu

PODCZAS MODUŁU I:

 • Przyjrzymy się krytycznie metodom motywowania stosowanym najczęściej w szkole.
 • Przeanalizujemy praktyczne przykłady błędów w motywowaniu.
 • Przeanalizujemy kwestię motywacj wewnętrznej i tego, co wpływa na jej budowanie.
 • Poznamy różne podejścia do motywowania wraz z przykładami rozwiązań możliwych do zastosowania podczas poszczególnych przedmiotów.
 • Obalimy mity na temat motywacji wewnętrznej.

Jak motywować i inspirować ucznia?

Moduł drugi dotyczy pracy indywidualnej z uczniem. Koncentruje się na takich elementach jak ocenianie, chwalenie, krytykowanie, dawanie informacji zwrotnej. Zajmiemy się w nim także pracą z uczniami, których można określić jako tzw. czarne owce – czyli takich, którzy bardzo odstają in minus pod względem zaangażowania w naukę lub zachowania. Skupimy się także na różnych ważnych elementach prowadzenia tzw. rozmów indywidualnych z uczniami, także w sytuacji problemów wychowawczych. W każdym przypadku omówimy także błędy popełniane przy zastosowaniu poszczególnych rozwiązań.

Obejrzyj wstęp do modułu

PODCZAS MODUŁU II:

 • Dowiesz się, jak sensownie oceniać uczniów, żeby ocena była motywująca.
 • Poznasz zasady sensownego chwalenia uczniów.
 • Nauczysz się, jak wspierać pozytywne zmiany u ucznia, który jest „czarną owcą”.
 • Nauczysz się dobrze prowadzić tzw. rozmowy indywidualne.
 • Dowiesz się, jak otrzymywać od uczniów i dawać uczniom informację zwrotną.

Jak motywować i inspirować całą grupę?

W module trzecim zajmiemy się tym, jak pracować z całą grupą/klasą. Poznamy szereg metod do zastosowania podczas zajęć lekcyjnych. Skupimy się zarówno na ich szczegółowym omówieniu a w niektórych przypadkach demonstracji, ale także poznamy błędy, jakie można popełnić przy ich wprowadzaniu.

Metody, którymi się zajmiemy mają zróżnicowane źródła teoretyczne – od metod typowo behawioralnych po takie, które opierają się na podejściu kognitywistycznym. Za każdym razem będziemy przyglądać się mocnym stronom i ograniczeniom tych metod.

Obejrzyj wstęp do modułu

PODCZAS MODUŁU III:

 • Dowiesz się, jak diagnozować potrzeby zespołu klasowego związane z motywowaniem.
 • Poznasz metodę słoja z makaronem do motywowania grup i wiele jej tajników metodycznych.
 • Poznasz wiele sposobów, jak zacząć lekcję, by zaciekawić i zainspirować uczniów.
 • Poznasz wiele sposobów, jak zakończyć lekcję w sposób, który jest sensownym podsumowaniem.
 • Dowiesz się, jak angażować uczniów w projekcie grupowym.

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty!

Dostęp grupowy
dla całej placówki

3 obszerne moduły dostępne przez 12 miesięcy
grupowe konsultacje online z ekspertem
imienne zaświadczenie po każdym module szkolenia

dla wszystkich nauczycieli i wychowawców w placówce

cena regularna 2280 zł

KUP TERAZ

Dostęp
indywidualny

3 obszerne moduły dostępne przez 12 miesięcy
grupowe konsultacje online z ekspertem
imienne zaświadczenie po każdym module szkolenia

dla Ciebie

cena regularna 318 zł

KUP TERAZ

Kontakt

Miron Szmytkiewicz

koordynator ds. sprzedaży w programie EduAkcja

+48 505 442 812
m.szmytkiewicz@edu-akcja.pl

Dołącz do ponad 15 000 nauczycieli,
wychowawców i opiekunów, którzy wybrali nasze szkolenia!