Zachowania ryzykowne młodzieży

– alkohol i inne substancje psychoaktywne.

Rozpoznanie, interwencja, wsparcie i przeciwdziałanie

Program szkoleniowy
online skierowany do:

 • nauczycieli, wychowawców i pedagogów pracujących w szkołach i innych placówkach dla młodzieży;
 • członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • pracowników ośrodków pomocy społecznej i policji; personelu medycznego i kuratorów;
 • rodziców i wszystkich zainteresowanych problemem uzależnienia wśród nastolatków.

Zachowania ryzykowne młodzieży

– alkohol i inne substancje psychoaktywne.

Rozpoznanie, interwencja, wsparcie i przeciwdziałanie

Program szkoleniowy
online skierowany do:

 • nauczycieli, wychowawców i pedagogów pracujących w szkołach i innych placówkach dla młodzieży;
 • członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • pracowników ośrodków pomocy społecznej i policji; personelu medycznego i kuratorów;
 • rodziców i wszystkich zainteresowanych problemem uzależnienia wśród nastolatków.

Pierwszy tak interdyscyplinarny program szkoleniowy online dla osób i instytucji pracujących z młodzieżą!

Aktualne badania wskazują, że alkohol jest najpowszechniejszą używką wśród młodzieży. Do picia napojów alkoholowych przyznaje się niemal 90 procent nastolatków, a wśród nich jest coraz więcej dziewcząt. Młodzież ma prawie nieograniczony dostęp do używek, leków i substancji nielegalnych. Wielu rodziców wykazuje też liberalne podejście do picia alkoholu.

Szkolenie zawiera wiele form ułatwiających zrozumienie i przyswojenie treści, a jednocześnie odnosi się do konkretnych przykładów, z których płyną praktyczne wskazówki.

Zażywanie substancji psychoaktywnych sprzyja rozwojowi problemów psychicznych i zachowaniom związanym z nieprawidłowym wypełnianiem roli ucznia. Dzięki szkoleniu uzyskasz odpowiedzi na pytania:

 • Jak rozpoznać problem i skutecznie mu przeciwdziałać?
 • W jaki sposób motywować ucznia do zmiany i jak go wspierać?
 • Jakie są możliwości prawne i jakie są procedury pomocne w skutecznym radzeniu sobie z problemem?

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

 • Co wpływa na rozwój problemów związanych ze spożywaniem alkoholu i zażywaniem innych substancji psychoaktywnych przez młodzież.
 • Jakie substancje są obecnie najpopularniejsze. Zobaczysz, jak wyglądają, jak działają i jakie są skutki ich stosowania.
 • Jak wyglądają procedury i sposoby interwencji wobec uczniów spożywających alkohol i zażywających inne substancje psychoaktywne.
 • Co możesz wykorzystać w celu rozwiązania problemów ucznia oraz jak zadbać o bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej.
 • Na czym polega proces zmiany, poznasz tajniki skutecznej rozmowy z uczniem mającej wzmacniać motywację do zmiany.

Różnorodne formy prezentujące treści szkolenia:

 • Wykłady i wywiady
  obszerne omówienie tematyki szkolenia i rozmowy ekspertów z różnych dziedzin
 • Świadectwa
  relacje osób, które borykały się z uzależnieniem
 • Tutoring dualny
  ekspercka rozmowa, wymiana doświadczeń dwóch specjalistów
 • Inscenizowane studium przypadku
  spektakl bazujący na historiach nastolatków walczących z uzależnieniem
 • Wykłady w pokoju nastolatka
  inscenizowane wykłady w pokoju nastolatka odkrywającego świat używek
 • Spotkanie grupy roboczej
  rozmowa o wspólnym działaniu niosącym pomoc – dobre praktyki współpracy różnych partnerów

Program szkoleniowy wpisuje się w wytyczne Narodowego Programu Zdrowia, w szczególności profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia psychicznego oraz przepisów wynikających z ustaw o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Może być finansowany ze środków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szkolenie „Zachowania ryzykowne młodzieży” to produkt unikatowy na polskim rynku, kompleksowo traktujący tematykę zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie przez młodych ludzi z substancji psychoaktywnych. Dedykujemy go wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w pomoc młodzieży, od profilaktyki po zapobieganie skutkom nadużywania alkoholu, narkotyków i leków. Zapraszamy do wykupienia dostępu indywidualnego lub dla całej placówki lub instytucji!

Korzyści z udziału w szkoleniu:

16h dydaktycznych

ponad 16 godzin dydaktycznych lekcji wideo, zrealizowanych w wysokiej jakości

spotkania z ekspertem

trzy grupowe spotkania online z Robertem Rejniakiem

odtwarzanie

możliwość powrotu do treści szkolenia dowolną ilość razy w ciągu 12 miesięcy

dostęp 24/7

dostęp do programu szkoleń z dowolnego urządzenia, przez 24 godziny na dobę

materiały dodatkowe

stanowiące podsumowanie i uzupełnienie treści szkolenia do pobrania w pliku PDF

praktyczne wskazówki

możliwość skorzystania z praktycznych wskazówek, sprawdzonych w setkach szkół

zaświadczenia

po każdym module szkolenia imienne zaświadczenie uczestnictwa, dostępne do pobrania w formacie PDF i wydrukowania

moduł dla rodziców

do wykorzystania w ramach działań edukacyjnych szkoły podczas spotkań z rodzicami oraz przy indywidualnych interwencjach

scenariusz zajęć profilaktycznych

dla wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, z materiałami wideo i instrukcjami jak przeprowadzić angażujące zajęcia z młodzieżą

Eksperci

Ekspert prowadzący

Robert Rejniak

ekspert EduAkcji

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Terapeuta, trener i superwizor Dialogu Motywującego PTDM. Członek Motivational Interviewing Network of Trainers. Kieruje Poradnią Profilaktyki i Pomocy Rodzinie PTZN w Bydgoszczy. Wykładowca na UKW w Bydgoszczy, SWPS, w Studium Terapii Uzależnień i Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu oraz Studium Dialogu Motywującego. Autor wielu publikacji z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień. Od 25 lat zajmuje się profilaktyką i terapią uzależnień. W swojej praktyce wykorzystuje podejście motywujące. Jest prekursorem we wdrażaniu w Polsce programu wczesnej interwencji FreD goes net, opartej na Dialogu Motywującym.

Od 25 lat pracuję z młodzieżą wykazującą zachowania ryzykowne, a od ponad 12 przy wdrażaniu w Polsce programu wczesnej interwencji wobec uczniów pijących alkohol i zażywających narkotyki. Moje doświadczenia utwierdziły mnie w przekonaniu, że skuteczne działanie szkoły opiera się na współpracy.

Eksperci gościnnie:

Anna Maria Wesołowska
sędzia

prof. Marek Kaczmarzyk
neurodydaktyk

Zygmunt Medowski
terapeuta

Agnieszka Sawicka
pediatra

Ewa Rachuta
pedagog

Maurycy Araszkiewicz
psychiatra

Marek Kolinski
policjant

Małgorzata Grosman-Januchowska
mama nastolatków

Zapraszamy do skorzystania z pierwszego w Polsce tak interdyscyplinarnego programu szkoleń online, kompleksowo traktującego temat uzależnień wśród młodzieży. Oferujemy dostęp dla osób indywidualnych oraz placówek, w wyjątkowej cenie, z dostępem do szkolenia przez pełne 12 miesięcy, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu!

Filmy wprowadzające do modułów

Zapowiedź Modułu I

Zapowiedź Modułu II

Zapowiedź Modułu III

Zapowiedź Modułu IV

Zapowiedź Modułu V

Opis szkolenia

MODUŁ I

Kto jest zagrożony?

Przedstawimy informacje o aktualnych zjawiskach związanych z substancjami psychoaktywnymi oraz o zagrożeniach płynących z sieci. Przyjrzymy się motywom sięgania po alkohol i inne używki oraz reakcjom zachodzącym w mózgu nastolatka pod ich wpływem.

Wyjaśnimy, jak zachowania ryzykowne ze sobą korelują oraz jaki jest wpływ czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych na rozwój uzależnienia.

W syntetyczny sposób dokonamy klasyfikacji substancji psychoaktywnych, pokażemy, jak wyglądają, jakie są akcesoria do ich stosowania oraz opiszemy ich działanie i skutki. Odpowiemy też na pytanie, czy eksperyment z narkotykiem to powód do niepokoju.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, jakie substancje są najpopularniejsze i jak działają.
 • Zrozumiesz korelacje pomiędzy zachowaniami ryzykownymi.
 • Dowiesz się, jakie reakcje zachodzą w mózgu nastolatka pod wpływem substancji psychoaktywnych.
 • Zrozumiesz, jakie czynniki chronią przed uzależnieniem, a jakie czynniki ryzyka wpływają na jego rozwój. 
 • Dowiesz się, dlaczego warto dać szansę każdemu nastolatkowi.

MODUŁ II

Od eksperymentowania do uzależnienia

Przedstawimy proces rozwoju uzależnienia od pierwszych eksperymentów do poważnych problemów. Będziemy wspólnie obserwować, jakie zmiany w zachowaniu, postawie oraz w funkcjonowaniu w szkole i w domu zachodzą u osoby zażywającej substancje psychoaktywne na kolejnych etapach uzależnienia.

Wyjaśnimy charakterystyczne mechanizmy kształtujące się w psychice osoby nadużywającej alkoholu czy narkotyków. Wyjaśnimy również funkcjonowanie układu nagrody w mózgu i odpowiemy na pytanie, co sprawia, że mimo świadomości problemów i wobec konfrontacji z negatywnymi skutkami nałogu nastolatek nie potrafi się zmienić.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, na czym polega proces rozwoju uzależnienia.
 • Poznasz charakterystyczne sygnały ostrzegawcze w każdej fazie spożywania alkoholu i zażywania innych substancji psychoaktywnych.
 • Zrozumiesz, jak odbiera rzeczywistość nastolatek pijący alkohol lub zażywający narkotyki.
 • Dowiesz się, na czym polega nałogowe regulowanie emocji.
 • Zrozumiesz, dlaczego nastolatkowi trudno zapomnieć o narkotykach, mimo korzyści z abstynencji i zadowolenia z życia.

MODUŁ III

Dlaczego czasem tak trudno się zmienić?

Wyjaśnimy, na czym polega proces zmiany, scharakteryzujemy jej poszczególne etapy od stadium przedrefleksyjnego, przez kontemplację i przygotowanie, po działanie do utrzymania zmiany. Wytłumaczymy, dlaczego powrót do picia alkoholu, zażywania narkotyków lub innych niepożądanych zachowań nie jest porażką.

Opiszemy każdy z etapów zmiany na przykładzie postaw i wypowiedzi nastolatków. Wyjaśnimy, co to są bariery komunikacyjne i jaki mają wpływ na ucznia w kontekście wzmacniania oporu versus budowania motywacji, obniżania versus wzrostu samooceny czy utrwalania bezradności versus wspierania poczucia sprawczości.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, czym jest model zmiany.
 • Nauczysz się rozpoznawać, na którym etapie jest uczeń, i co robić, aby wzmacniać jego motywację.
 • Zrozumiesz, jaki wpływ na budowanie motywacji mają bariery komunikacyjne.
 • Poznasz sposoby i strategie oddziaływania odpowiednie dla każdego etapu, a także inspiracje i praktyczne wskazówki budujące motywację.
 • Zyskasz większą pewność w pracy z uczniem o niskiej motywacji.

MODUŁ IV

Co jeśli nie zareagujemy w porę?

Wskażemy konsekwencje zachowań ryzykownych związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych w różnych obszarach funkcjonowania nastolatka. Dokonamy przeglądu problemów psychicznych, takich jak: zaburzenia lękowe, depresja, samookaleczenia, myśli i próby samobójcze.

Wyjaśnimy, czy każdy z tych problemów wymaga osobnej uwagi, czy pomoc powinna być kompleksowa. Opowiemy, na czym polega pomoc psychiatryczna, psychologiczna i farmakoterapia. Porozmawiamy o skutkach braku interwencji i następstwach w życiu emocjonalnym, społecznym i prawnym nastolatka. Skupimy się na różnych formach pomocy adekwatnych do problemów ucznia.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, dlaczego rozwiązanie problemu zażywania substancji psychoaktywnych przez ucznia jest priorytetowe.
 • Zrozumiesz, dlaczego proces diagnostyczny zaburzeń nastolatka jest tak skomplikowany.
 • Dowiesz się, na czym polegają detoksykacja oraz terapia ambulatoryjna i stacjonarna.
 • Poznasz rolę sądu rodzinnego jako ważnego partnera wsparcia szkoły i rodziców w procesie wychowawczym.
 • Uzyskasz praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowych działań wspierających ucznia.

MODUŁ V

Szkoła jako środowisko wspierające ucznia i rodzinę

Skupimy się na skutecznych działaniach nauczyciela, wychowawcy oraz środowiska szkolnego w  procesie rozwiązywania problemów uczniów. Zaprezentujemy dobre praktyki, które wspierają i wzmacniają pozytywne zmiany. Wyjaśnimy, dlaczego każda interwencja powinna być dostosowana do indywidualnej sytuacji nastolatka.

Zaprezentujemy przykłady rozmów motywujących z uczniem, wykorzystujących założenia Dialogu Motywującego. Wyjaśnimy zasady wczesnej interwencji jako metody o udokumentowanej skuteczności. Przedstawimy argumenty za tym, jak ważna jest współpraca z instytucjami, programami i placówkami pomocowymi oparta na relacjach.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, na czym polega profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca i wczesna interwencja profilaktyczna.
 • Zrozumiesz, co łączy zachowania ryzykowne z przejawami demoralizacji.
 • Dowiesz się, z jakich narzędzi prawnych może korzystać nauczyciel, aby podejmować skuteczne interwencje.
 • Poznasz zasady, które warto stosować podczas rozmowy wspierającej i motywującej ucznia do zmiany.
 • Dowiesz się, na czym polega wspieranie ucznia w środowisku szkolnym.

MODUŁ DLA RODZICÓW

O alkoholu i narkotykach bez paniki

Przyjrzymy się zjawiskom, które pozwolą rodzicom na zrozumienie świata nastolatka i zagrożeń płynących z jego otoczenia. W skondensowany sposób opowiemy o czynnikach ryzyka i czynnikach związanych ze środowiskiem rodzinnym. Omówimy najbardziej charakterystyczne substancje oraz objawy świadczące o ich zażywaniu, a także jego konsekwencje.

Rodzice otrzymają listę sygnałów ostrzegawczych oraz praktyczne wskazówki, w jaki sposób rozmawiać ze swoim nastoletnim dzieckiem o alkoholu i narkotykach. Przedstawimy też założenia i przykłady skutecznej komunikacji z dzieckiem oraz przykład rozmowy o problemach.

PODCZAS MODUŁU:

 • Rodzice dowiedzą się, jakie zagrożenia niesie ze sobą spożywanie alkoholu i zażywanie narkotyków.
 • Uzyskają wiedzę na temat sygnałów ostrzegawczych, będą też wiedzieć, jak rozpoznać, że dziecko sięga po narkotyki.
 • Uzyskają praktyczne wskazówki, jak zachować się w sytuacji podejrzenia zażywania narkotyków przez dziecko.
 • Dowiedzą się, gdzie można szukać pomocy i na czym ona polega.
 • Zobaczą, jak można rozmawiać z dzieckiem o problemach, narkotykach i alkoholu.

Opinie uczestników szkolenia

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty!

Dostęp grupowy
dla całej placówki

5 obszernych modułów dostępnych przez 12 miesięcy
spotkania online z ekspertem
imienne zaświadczenie po każdym module szkolenia
dodatkowe materiały do pracy z rodzicami i uczniami

dla wszystkich nauczycieli i wychowawców w placówce

cena regularna 4280 zł

KUP TERAZ

Dostęp
indywidualny

5 obszernych modułów dostępnych przez 12 miesięcy
spotkania online z ekspertem
imienne zaświadczenie po każdym module szkolenia
dodatkowe materiały do pracy z rodzicami i uczniami

dla Ciebie

cena regularna 368 zł

KUP TERAZ

Kontakt

Miron Szmytkiewicz

koordynator ds. sprzedaży w programie EduAkcja

+48 505 442 812
m.szmytkiewicz@edu-akcja.pl

Inne szkolenia dla nauczycieli szkół