Skip to main content

Zachowania ryzykowne młodzieży

– alkohol i inne substancje psychoaktywne.

Rozpoznanie, interwencja, wsparcie i przeciwdziałanie

szkolenie online Roberta Rejniaka

Kup dostęp do szkolenia!

Program szkoleniowy
online skierowany do:

 • nauczycieli, wychowawców i pedagogów pracujących w szkołach i innych placówkach dla młodzieży;
 • członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • pracowników ośrodków pomocy społecznej i policji; personelu medycznego i kuratorów;
 • rodziców i wszystkich zainteresowanych problemem uzależnienia wśród nastolatków.

Zachowania ryzykowne młodzieży

– alkohol i inne substancje psychoaktywne.

Rozpoznanie, interwencja, wsparcie i przeciwdziałanie

szkolenie online Roberta Rejniaka

Kup dostęp do szkolenia!

Program szkoleniowy
online skierowany do:

 • nauczycieli, wychowawców i pedagogów pracujących w szkołach i innych placówkach dla młodzieży;
 • członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • pracowników ośrodków pomocy społecznej i policji; personelu medycznego i kuratorów;
 • rodziców i wszystkich zainteresowanych problemem uzależnienia wśród nastolatków.

Pierwszy tak interdyscyplinarny program szkoleniowy online dla osób i instytucji pracujących z młodzieżą!

Aktualne badania wskazują, że alkohol jest najpowszechniejszą używką wśród młodzieży. Do picia napojów alkoholowych przyznaje się niemal 90 procent nastolatków, a wśród nich jest coraz więcej dziewcząt. Młodzież ma prawie nieograniczony dostęp do używek, leków i substancji nielegalnych. Wielu rodziców wykazuje też liberalne podejście do picia alkoholu.

Szkolenie zawiera wiele form ułatwiających zrozumienie i przyswojenie treści, a jednocześnie odnosi się do konkretnych przykładów, z których płyną praktyczne wskazówki.

Zażywanie substancji psychoaktywnych sprzyja rozwojowi problemów psychicznych i zachowaniom związanym z nieprawidłowym wypełnianiem roli ucznia. Dzięki szkoleniu uzyskasz odpowiedzi na pytania:

 • Jak rozpoznać problem i skutecznie mu przeciwdziałać?
 • W jaki sposób motywować ucznia do zmiany i jak go wspierać?
 • Jakie są możliwości prawne i jakie są procedury pomocne w skutecznym radzeniu sobie z problemem?

PODCZAS SZKOLENIA ONLINE:

 • Dowiesz się, co wpływa na rozwój problemów związanych ze spożywaniem alkoholu i zażywaniem innych substancji psychoaktywnych przez młodzież.
 • Zobaczysz, jakie substancje są obecnie najpopularniejsze, jak wyglądają, jak działają i jakie są skutki ich stosowania.
 • Poznasz procedury i sposoby interwencji wobec uczniów spożywających alkohol i zażywających inne substancje psychoaktywne.
 • Dowiesz się, co możesz wykorzystać w celu rozwiązania problemów ucznia oraz jak zadbać o bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej.
 • Nauczysz się, na czym polega proces zmiany, poznasz tajniki skutecznej rozmowy z uczniem mającej wzmacniać motywację do zmiany.

Różnorodne formy prezentujące treści szkolenia:

 • Wykłady i wywiady
  obszerne omówienie tematyki szkolenia i rozmowy ekspertów z różnych dziedzin
 • Świadectwa
  relacje osób, które borykały się z uzależnieniem
 • Tutoring dualny
  ekspercka rozmowa, wymiana doświadczeń dwóch specjalistów
 • Inscenizowane studium przypadku
  spektakl bazujący na historiach nastolatków walczących z uzależnieniem
 • Wykłady w pokoju nastolatka
  inscenizowane wykłady w pokoju nastolatka odkrywającego świat używek
 • Spotkanie grupy roboczej
  rozmowa o wspólnym działaniu niosącym pomoc – dobre praktyki współpracy różnych partnerów

Program szkoleniowy wpisuje się w wytyczne Narodowego Programu Zdrowia, w szczególności profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia psychicznego oraz przepisów wynikających z ustaw o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Może być finansowany ze środków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szkolenie „Zachowania ryzykowne młodzieży” to unikatowy produkt, kompleksowo traktujący tematykę zagrożeń, jakie niesie korzystanie przez młodych ludzi z substancji psychoaktywnych. Dedykujemy go osobom i instytucjom zaangażowanym w pomoc młodzieży, od profilaktyki po zapobieganie skutkom nadużywania alkoholu, narkotyków i leków.

Kup dostęp do szkolenia!

nieograniczony dostęp 24/7
przez 12 miesięcy

imienne zaświadczenie
po każdym module

dodatkowe spotkania na żywo
online w ramach szkolenia

możliwość przesłania do eksperta
studium przypadku

kompendium wiedzy
o zachowaniach ryzykownych młodzieży

bezpłatna platforma dla rodziców
przy dostępie dla placówek

Spotkania z ekspertem

Jeszcze więcej wsparcia i praktycznych rozwiązań!

Dzięki spotkaniom online z Robertem Rejniakiem i zaproszonymi gośćmi poszerzysz wiedzę uzyskaną w szkoleniu o dodatkowe elementy. Ponadto możliwość przesłania anonimowo studium przypadku da Ci niebywałą okazję do omówienia przez eksperta Twojego problemu. Wszystko po to, aby w najbardziej praktycznych rozwiązaniach przybliżyć Ci temat wsparcia i przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym młodzieży. Podczas spotkań wymienisz się spostrzeżeniami z innymi uczestnikami na czacie i zadasz ekspertowi uzupełniające pytania.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

17h dydaktycznych

ponad 17 godzin dydaktycznych lekcji wideo, zrealizowanych w wysokiej jakości

spotkania z ekspertem

trzy grupowe spotkania online z Robertem Rejniakiem

dostęp 24/7

dostęp dowolną liczbę razy, 24 godziny na dobę przez okres 12 miesięcy

zaświadczenia

po każdym module szkolenia imienne zaświadczenie uczestnictwa do pobrania

moduł dla rodziców

do wykorzystania w szkole podczas spotkań z rodzicami i przy interwencjach

praktyczne wskazówki

możliwość skorzystania z praktycznych wskazówek, sprawdzonych w setkach szkół

Eksperci

Ekspert prowadzący

dr Robert Rejniak

ekspert EduAkcji

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Terapeuta, trener i superwizor Dialogu Motywującego PTDM. Członek Motivational Interviewing Network of Trainers. Od 1995 roku kieruje Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy. Niezależny ekspert Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przy Ministerstwie Zdrowia w zakresie profilaktyki wskazującej i DM w uzależnieniach.

Doktor nauk społecznych, wykładowca na UKW w Bydgoszczy, SWPS, w Studium Terapii Uzależnień i Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu oraz Studium Dialogu Motywującego. Autor wielu publikacji z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień. Od niemal 30 lat zajmuje się profilaktyką i terapią uzależnień. W swojej praktyce wykorzystuje podejście motywujące. Jest prekursorem we wdrażaniu w Polsce programu wczesnej interwencji FreD goes net, opartej na Dialogu Motywującym. Jako pierwszy w Polsce zrealizował badania efektywności tej metody w grupie nastolatków wykazujących zachowania ryzykowne związane z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Obecnie prowadzi Pracownię Rozwoju Osobistego i Psychoterapii w Bydgoszczy gdzie praktykuje i specjalizuje się w pracy z młodzieżą.

Od 30 lat pracuję z młodzieżą wykazującą zachowania ryzykowne, a od ponad 12 przy wdrażaniu w Polsce programu wczesnej interwencji wobec uczniów pijących alkohol i zażywających narkotyki. Moje doświadczenia utwierdziły mnie w przekonaniu, że skuteczne działanie szkoły opiera się na współpracy.

Eksperci gościnnie:

Anna Maria Wesołowska
sędzia

prof. Marek Kaczmarzyk
neurodydaktyk

Zygmunt Medowski
terapeuta

Agnieszka Sawicka
pediatra

Ewa Rachuta
pedagog

Maurycy Araszkiewicz
psychiatra

Marek Kolinski
policjant

Małgorzata Grosman-Januchowska
mama nastolatków

Zapraszamy do skorzystania z pierwszego w Polsce tak interdyscyplinarnego programu szkoleń online, kompleksowo traktującego temat uzależnień wśród młodzieży. Oferujemy dostęp dla osób indywidualnych oraz placówek, w wyjątkowej cenie, z dostępem do szkolenia przez pełne 12 miesięcy, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu!

Opis szkolenia

MODUŁ I

Kto jest zagrożony?

Przedstawimy informacje o aktualnych zjawiskach związanych z substancjami psychoaktywnymi oraz o zagrożeniach płynących z sieci. Przyjrzymy się motywom sięgania po alkohol i inne używki oraz reakcjom zachodzącym w mózgu nastolatka pod ich wpływem. Wyjaśnimy, jak zachowania ryzykowne ze sobą korelują oraz jaki jest wpływ czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych na rozwój uzależnienia.

W syntetyczny sposób dokonamy klasyfikacji substancji psychoaktywnych, pokażemy, jak wyglądają, jakie są akcesoria do ich stosowania oraz opiszemy ich działanie i skutki. Odpowiemy też na pytanie, czy eksperyment z narkotykiem to powód do niepokoju.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, jakie substancje są najpopularniejsze i jak działają.
 • Zrozumiesz korelacje pomiędzy zachowaniami ryzykownymi.
 • Dowiesz się, jakie reakcje zachodzą w mózgu nastolatka pod wpływem substancji psychoaktywnych.
 • Zrozumiesz, jakie czynniki chronią przed uzależnieniem, a jakie czynniki ryzyka wpływają na jego rozwój. 
 • Dowiesz się, dlaczego warto dać szansę każdemu nastolatkowi.

MODUŁ II

Od eksperymentowania do uzależnienia

Przedstawimy proces rozwoju uzależnienia od pierwszych eksperymentów do poważnych problemów. Będziemy wspólnie obserwować, jakie zmiany w zachowaniu, postawie oraz w funkcjonowaniu w szkole i w domu zachodzą u osoby zażywającej substancje psychoaktywne na kolejnych etapach uzależnienia.

Wyjaśnimy charakterystyczne mechanizmy kształtujące się w psychice osoby nadużywającej alkoholu czy narkotyków. Wyjaśnimy również funkcjonowanie układu nagrody w mózgu i odpowiemy na pytanie, co sprawia, że mimo świadomości problemów i wobec konfrontacji z negatywnymi skutkami nałogu nastolatek nie potrafi się zmienić.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, na czym polega proces rozwoju uzależnienia.
 • Poznasz charakterystyczne sygnały ostrzegawcze w każdej fazie spożywania alkoholu i zażywania innych substancji psychoaktywnych.
 • Zrozumiesz, jak odbiera rzeczywistość nastolatek pijący alkohol lub zażywający narkotyki.
 • Dowiesz się, na czym polega nałogowe regulowanie emocji.
 • Zrozumiesz, dlaczego nastolatkowi trudno zapomnieć o narkotykach, mimo korzyści z abstynencji i zadowolenia z życia.

MODUŁ III

Dlaczego czasem tak trudno się zmienić?

Wyjaśnimy, na czym polega proces zmiany, scharakteryzujemy jej poszczególne etapy od stadium przedrefleksyjnego, przez kontemplację i przygotowanie, po działanie do utrzymania zmiany. Wytłumaczymy, dlaczego powrót do picia alkoholu, zażywania narkotyków lub innych niepożądanych zachowań nie jest porażką.

Opiszemy każdy z etapów zmiany na przykładzie postaw i wypowiedzi nastolatków. Wyjaśnimy, co to są bariery komunikacyjne i jaki mają wpływ na ucznia w kontekście wzmacniania oporu versus budowania motywacji, obniżania versus wzrostu samooceny czy utrwalania bezradności versus wspierania poczucia sprawczości.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, czym jest model zmiany.
 • Nauczysz się rozpoznawać, na którym etapie jest uczeń, i co robić, aby wzmacniać jego motywację.
 • Zrozumiesz, jaki wpływ na budowanie motywacji mają bariery komunikacyjne.
 • Poznasz sposoby i strategie oddziaływania odpowiednie dla każdego etapu, a także inspiracje i praktyczne wskazówki budujące motywację.
 • Zyskasz większą pewność w pracy z uczniem o niskiej motywacji.

MODUŁ IV

Co jeśli nie zareagujemy w porę?

Wskażemy konsekwencje zachowań ryzykownych związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych w różnych obszarach funkcjonowania nastolatka. Dokonamy przeglądu problemów psychicznych, takich jak: zaburzenia lękowe, depresja, samookaleczenia, myśli i próby samobójcze.

Wyjaśnimy, czy każdy z tych problemów wymaga osobnej uwagi, czy pomoc powinna być kompleksowa. Opowiemy, na czym polega pomoc psychiatryczna, psychologiczna i farmakoterapia. Porozmawiamy o skutkach braku interwencji i następstwach w życiu emocjonalnym, społecznym i prawnym nastolatka. Skupimy się na różnych formach pomocy adekwatnych do problemów ucznia.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, dlaczego rozwiązanie problemu zażywania substancji psychoaktywnych przez ucznia jest priorytetowe.
 • Zrozumiesz, dlaczego proces diagnostyczny zaburzeń nastolatka jest tak skomplikowany.
 • Dowiesz się, na czym polegają detoksykacja oraz terapia ambulatoryjna i stacjonarna.
 • Poznasz rolę sądu rodzinnego jako ważnego partnera wsparcia szkoły i rodziców w procesie wychowawczym.
 • Uzyskasz praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowych działań wspierających ucznia.

MODUŁ V

Szkoła jako środowisko wspierające ucznia i rodzinę

Skupimy się na skutecznych działaniach nauczyciela, wychowawcy oraz środowiska szkolnego w  procesie rozwiązywania problemów uczniów. Zaprezentujemy dobre praktyki, które wspierają i wzmacniają pozytywne zmiany. Wyjaśnimy, dlaczego każda interwencja powinna być dostosowana do indywidualnej sytuacji nastolatka.

Zaprezentujemy przykłady rozmów motywujących z uczniem, wykorzystujących założenia Dialogu Motywującego. Wyjaśnimy zasady wczesnej interwencji jako metody o udokumentowanej skuteczności. Przedstawimy argumenty za tym, jak ważna jest współpraca z instytucjami, programami i placówkami pomocowymi oparta na relacjach.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, na czym polega profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca i wczesna interwencja profilaktyczna.
 • Zrozumiesz, co łączy zachowania ryzykowne z przejawami demoralizacji.
 • Dowiesz się, z jakich narzędzi prawnych może korzystać nauczyciel, aby podejmować skuteczne interwencje.
 • Poznasz zasady, które warto stosować podczas rozmowy wspierającej i motywującej ucznia do zmiany.
 • Dowiesz się, na czym polega wspieranie ucznia w środowisku szkolnym.

MODUŁ DLA RODZICÓW

O alkoholu i narkotykach bez paniki

Przyjrzymy się zjawiskom, które pozwolą rodzicom na zrozumienie świata nastolatka i zagrożeń płynących z jego otoczenia. W skondensowany sposób opowiemy o czynnikach ryzyka i czynnikach związanych ze środowiskiem rodzinnym. Omówimy najbardziej charakterystyczne substancje oraz objawy świadczące o ich zażywaniu, a także jego konsekwencje.

Rodzice otrzymają listę sygnałów ostrzegawczych oraz praktyczne wskazówki, w jaki sposób rozmawiać ze swoim nastoletnim dzieckiem o alkoholu i narkotykach. Przedstawimy też założenia i przykłady skutecznej komunikacji z dzieckiem oraz przykład rozmowy o problemach.

PODCZAS MODUŁU:

 • Rodzice dowiedzą się, jakie zagrożenia niesie ze sobą spożywanie alkoholu i zażywanie narkotyków.
 • Uzyskają wiedzę na temat sygnałów ostrzegawczych, będą też wiedzieć, jak rozpoznać, że dziecko sięga po narkotyki.
 • Uzyskają praktyczne wskazówki, jak zachować się w sytuacji podejrzenia zażywania narkotyków przez dziecko.
 • Dowiedzą się, gdzie można szukać pomocy i na czym ona polega.
 • Zobaczą, jak można rozmawiać z dzieckiem o problemach, narkotykach i alkoholu.

Moduł dla rodziców

Bezpłatna platforma dla rodziców przy dostępie dla placówek!

Szkolenie online jest wzbogacone o dodatkowy moduł dla rodziców i opiekunów nastolatków. To specjalnie przygotowane szkolenie online o zachowaniach ryzykownych młodzieży, dzięki któremu rodzic pozna czynniki ryzyka, listę sygnałów ostrzegawczych i praktyczne wskazówki do rozmów o alkoholu i narkotykach. Uwspólnienie wiedzy na pewno ułatwi współpracę z młodzieżą i ich rodzicami. Dostęp na 12 miesięcy do bezpłatnej platformy dla rodziców jest możliwy tylko przy zakupie szkolenia dla całej Rady Pedagogicznej.

Poznaj opinie uczestników szkolenia

Fragmenty szkolenia z Panią Anną Marią Wesołowską powinny być pokazywane w każdej polskiej szkole na zebraniach z rodzicami. Rozmowa z nią była świetna.

Agnieszkauczestniczka szkolenia

Super szkolenie. Ciekawe rozmowy ze specjalistami. Bardzo dużo cennych uwag i wskazówek. Dziękuję.

Wiolettauczestniczka szkolenia

Konkretna, usystematyzowana wiedza podana w pigułce, bez zbędnego zadęcia. W krótkich odcinkach, z wieloma praktycznymi radami, podparta inscenizacjami z przykładowymi sposobami postępowania.

Jarosławuczestnik szkolenia

Wspaniałe szkolenie. Bardzo dużo cennych informacji, które na pewno wykorzystam w swojej pracy.

Elwirauczestniczka szkolenia

Bardzo dziękuję za mówienie o tym, że trzeba empatycznie podchodzić do osób uzależnionych, że jest im bardzo trudno i nie należy negatywnie się do nich odnosić i pogłębiać poczucia frustracji i bólu egzystencjalnego.

Agnieszkauczestniczka szkolenia

Szkolenie na najwyższym poziomie. Spełniło wszystkie moje oczekiwania.

Annauczestniczka szkolenia

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty!

Poniższy cennik dotyczy dostępu dla jednej placówki.
Wybierz liczbę osób w Radzie Pedagogicznej:

do 30 osób

$ 2 980 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

31-60 osób

$ 3 680 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

61-80 osób

$ 3 980 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

od 81 osóbBEZ LIMITU OSÓB

$ 4 380 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

Dostęp
indywidualny

dostęp na 12 miesięcy

tylko 398 498 zł *
za dostęp dla jednej osoby
* najniższa cena z 30 dni sprzed promocji: 498 zł

Chcesz zamówić przez telefon
dostęp do naszego szkolenia

albo uzyskać więcej informacji?

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 069 419

Inne szkolenia dla nauczycieli szkół