Skip to main content

Bunt nastolatka.

Od konfliktu do akceptacji
w perspektywie neurobiologii

szkolenie online prof. Marka Kaczmarzyka

Kup dostęp do szkolenia!

Szkolenie online z dostępem dla całej Rady Pedagogicznej lub indywidualnie!

Naucz się w bezpieczny sposób interpretować problemy, jakie towarzyszą wychowaniu młodzieży.

Bunt nastolatka

Od konfliktu do akceptacji w perspektywie neurobiologii

szkolenie online
prof. Marka Kaczmarzyka

Kup dostęp do szkolenia!

Szkolenie online z dostępem dla całej Rady Pedagogicznej lub indywidualnie!

Naucz się w bezpieczny sposób interpretować problemy, jakie towarzyszą wychowaniu młodzieży.

Chyba każdy, kto miał pod opieką nastolatka, przyzna, że to prawdziwe wyzwanie. Zmienność jego nastrojów, reakcji i zainteresowań potrafi przyprawić o zawrót głowy i poczucie wychowawczej bezradności. To w towarzystwie nastolatka najczęściej pytamy: „Gdzie popełniłem błąd? Co się z nim stało? Jak zapobiegać takim sytuacjom?”.

Z perspektywy neurobiologicznej okazuje się jednak, że najczęściej nie jest to kwestia błędów, a etapu rozwoju, w jakim znajduje się mózg nastolatka.

Kluczowe obszary kory przedczołowej mózgu podlegają w tym właśnie czasie gwałtownym zmianom, które praktycznie uniemożliwiają funkcjonowanie w sposób, jakiego oczekują dorośli. Podstawowe procesy zachodzące w umysłach nastolatków – od sposobu wyrażania emocji, szacowania ryzyka, oceny wymagań stawianych przez szkołę, po strategie rozwiązywania problemów – są zazwyczaj dla dorosłych niezrozumiałe.

Najnowsza wiedza z zakresu rozwoju układu nerwowego pozwala na znacznie bezpieczniejsze interpretowanie problemów, jakie towarzyszą wychowaniu młodzieży, a może nawet pozwala spojrzeć na niektóre z nich jako szansę na powstanie w przyszłości umysłów samodzielnych, niezależnych i twórczych.

PODCZAS SZKOLENIA ONLINE:

 • Zyskasz wiedzę na temat mechanizmów i przyczyn zmian zachodzących w mózgach adolescentów oraz ich konsekwencji w codziennych relacjach z dorosłymi.
 • Zrozumiesz, że zachowania nastolatków nie są najczęściej wynikiem błędów czy wychowawczych niekompetencji dorosłych.
 • Dowiesz się, skąd się wzięły nastolatki i czy są wytworem nowoczesnych społeczeństw, czy też towarzyszyły gatunkowi ludzkiemu od zawsze.
 • Zrozumiesz, jak bardzo niebezpieczne dla rozwoju nastolatka może być zderzenie jego naturalnych możliwości z wymaganiami stawianymi przez dorosłych.

nieograniczony dostęp 24/7
przez 12 miesięcy

indywidualne zaświadczenie
po każdym module

najważniejsze tematy
w relacji rodzic-nastolatek

bezpłatna platforma dla rodziców
przy dostępie dla placówek

dodatkowe spotkania na żywo
online w ramach szkolenia

możliwość przesłania do eksperta
studium przypadku

Szkolenie „Bunt nastolatka” ukazuje młodego człowieka od strony, od której go wcześniej nie znaliśmy. Tłumaczy różnice w postrzeganiu świata między nastolatkiem, z jego mózgiem przechodzącym przez szybkie i intensywne zmiany, a nami – dojrzałymi ludźmi, dla których zachowanie dziecka wkraczającego w dorosły świat zdaje się chaotyczne i pozbawione racjonalności. Zapraszamy do wykupienia dostępu indywidualnego lub dla całej placówki!

Spotkania z ekspertem

Prawie 400 osób skorzystało z dodatkowych spotkań online!

Dzięki merytorycznym spotkaniom online na żywo z ekspertem i zaproszonymi gośćmi wzbogacisz swoją wiedzę o nastolatku. Poruszymy tematy uzupełniające treści szkolenia, aby spojrzeć na jego wychowanie z różnych perspektyw. Ponadto możliwość przesłania do prof. Marka Kaczmarzyka anonimowo swoich studiów przypadku, da Ci niebywałą okazję do omówienia przez eksperta Twojego problemu. Podczas spotkań wymienisz się spostrzeżeniami z innymi uczestnikami na czacie i zadasz ekspertowi uzupełniające pytania.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

8h dydaktycznych

około 8 godzin dydaktycznych lekcji wideo, zrealizowanych w wysokiej jakości

spotkania z ekspertem

trzy grupowe spotkania z prof. Markiem Kaczmarzykiem (poza wakacjami)

dostęp 24/7

dostęp dowolną liczbę razy, 24 godziny na dobę przez okres 12 miesięcy

zaświadczenia

po każdym module szkolenia imienne zaświadczenie uczestnictwa do pobrania

moduł dla rodziców

fragmenty szkolenia, które mogą pomóc rodzicom w budowaniu relacji z dzieckiem

praktyczne wskazówki

możliwość skorzystania z praktycznych wskazówek, sprawdzonych w setkach szkół

Eksperci

Ekspert prowadzący

dr prof. UŚ Marek Kaczmarzyk

ekspert EduAkcji

Neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, doktor w zakresie nauk biologicznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Popularyzator nauki, autor podręczników i programów szkolnych oraz licznych ar-tykułów i książek. Najważniejsze z nich to „Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu”, „Unikat. Biologia wyjątkowości” oraz „Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej”. Specjalizuje się w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania. W jego szkoleniach i wykładach wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli i wychowawców. Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki.

Eksperci gościnnie:

Maurycy Araszkiewicz
psychiatra

Robert Rejniak
psychoterapeuta

Małgorzata Grosman-Januchowska
mama nastolatków

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia mówiącego o konflikcie z nastolatkiem w kontekście neurobiologii, przygotowanego przez wybitnego eksperta w tej dziedzinie, prof. Marka Kaczmarzyka. Oferujemy dostęp dla osób indywidualnych oraz placówek, w wyjątkowej cenie, z dostępem do szkolenia przez pełne 12 miesięcy, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu!

Opis szkolenia

MODUŁ I

Problem nastolatka okiem neurobiologa

Nastolatki są problemem od zawsze, a konflikty pokoleń występują w każdej zbadanej dotąd kulturze. W pierwszym module szkolenia postaramy się oddzielić wynikające z perspektywy dorosłych mózgów interpretacje zachowań nastolatków od ich obiektywnego znaczenia.

Często, poza oczywistymi obawami o naszych podopiecznych, problemem uniemożliwiającym rozwiązanie części problemów jest frustracja dorosłych wynikająca ze zbyt wygórowanych oczekiwań i stawiania nieosiągalnych celów. Przekonania wynikające z doświadczeń naszych mózgów stają się sposobem, w jaki odbieramy zachowania nastolatków. Zrozumienie siebie jest równie ważne jak wiedza na temat biologicznego podłoża zachowań naszych podopiecznych.

PODCZAS MODUŁU:

 • Poznasz historię konfliktu z nastolatkiem.
 • Dowiesz się, że nastolatek nie jest wytworem naszych czasów ani konkretnej kultury.
 • Zrozumiesz, że stereotypowy obraz nastolatka wpływa na reakcje mózgów dorosłych, uniemożliwiając obiektywną ocenę jego zachowań.
 • Dowiesz się, że stawianie nieosiągalnych celów wychowawczych wprowadza mózg dorosłego w stan frustracji, który uniemożliwia adekwatne reakcje.
 • Poznasz sposoby ograniczania wpływu frustracji.

MODUŁ II

Początki różnic w widzeniu świata

Tradycyjnie postrzegamy ludzi (przynajmniej dojrzałych) jako istoty racjonalne, które potrafią panować nad emocjami i dokonywać wyborów, które przynoszą korzyści im i ich społecznemu otoczeniu. W drugim module poddamy ten pogląd ostrej krytyce. Neurobiologia pokazuje bowiem, że nasze reakcje są raczej wypadkową biologicznej struktury naszych mózgów, ich ewolucji oraz bieżącego zbioru działających na nie czynników.

Jeśli mózgi różnią się od siebie, także światy posiadających je ludzi będą różne, a próby pełnego wzajemnego zrozumienia skazane są na niepowodzenie. Różnorodność sposobów, w jaki rozumiemy świat, może być jednak korzystna, jeśli nauczymy się słuchać siebie wzajemnie i korzystać z tej różnorodności, zamiast z nią walczyć.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, dlaczego ludzie rodzą się z niedojrzałymi mózgami.
 • Zrozumiesz, jak wczesne dzieciństwo wpływa na różnice w widzeniu świata ludzi z różnych pokoleń.
 • Zrozumiesz, co się dzieje w mózgu nastolatka i dlaczego ma to wpływ
  na jego zachowania.
 • Poznasz przykłady różnic w działaniu mózgów nastolatków i ludzi dojrzałych.
 • Poznasz przykład różnic w kompetencjach matematycznych jako konsekwencję indywidualnego tempa rozwoju mózgu.

MODUŁ III

Zmienny mózg a wymagania dorosłych
– szaleństwa kory czołowej

W module trzecim przyjrzymy się dokładniej mózgowi nastolat-ka, zwłaszcza w okresie najintensywniejszych zmian, jakie w nim zachodzą. Skupimy się głównie na korze przedczołowej, która pełni funkcję nadzorczą w zachowaniu, a jest u adolescentów najmniej sprawna. Przyjrzymy się także związanej z aktywnością tej części mózgu dwoistością.

Opiszemy nastolatka „na zimno” i „na gorąco” oraz przyczyny, dla których możemy nie przewidzieć zachowań, pozornie nam dobrze znanego adolescenta. Przyjrzymy się także zjawiskom naturalnych rytmów dobowych i przyczynom uciążliwych różnic, jakie występują w okresach aktywności nastolatków i ich doro-słych opiekunów.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, czym jest kora przedczołowa i dlaczego tak istotna jest znajomość stanu, w jakim się ona znajduje u nastolatków.
 • Zrozumiesz, dlaczego nastolatek tak często zmienia zdanie i tak rzadko bywa konsekwentny.
 • Dowiesz się, co decyduje o tym, czy nastolatek jest „na zimno” czy „na gorąco” oraz co w obu tych stanach jest możliwe.
 • Poznasz różnice w rytmach dobowych dorosłych i nastolatków oraz konsekwencje braku snu.
 • Dowiesz się, jak niebezpieczne dla zdrowia i rozwoju nastolatka mogą być strategie „rzucania na głęboką wodę”.

MODUŁ IV

Mózgi nastolatków w systemach społecznych

Moduł czwarty szkolenia poświęcimy znaczeniu biologicznego podłoża empatii jako szczególnej dla człowieka kompetencji społecznej. Odkrycie neurobiologicznych mechanizmów lustrzanych pozwoliło w nowy sposób spojrzeć zarówno na ludzkie potrzeby, jak i na możliwości w tym zakresie. Wymiana informacji, także za pośrednictwem języka, pozwala na znaczne rozszerzenie przystosowawczych możliwości człowieka.

Możliwość rozumienia innych daje także szansę znalezienia swojego miejsca w systemie społecznym. Proces ten okazuje się jednak niezwykle niebezpieczny dla będących w przebudowie mózgów nastolatków, a naciski ze strony dorosłych mogą go znacznie utrudnić.

PODCZAS MODUŁU:

 • Zrozumiesz, czym jest empatia z perspektywy biologicznej.
 • Dowiesz się, jak działają i jakie mają znaczenie mechanizmy lustrzane oraz dlaczego są tak ważne u ludzi.
 • Uświadomisz sobie, czym jest i jaką funkcję pełni język w procesie tworzenia doświadczeń.
 • Spojrzysz na mózg nastolatka jako na system znajdujący się w niebezpiecznej fazie głębokiej przebudowy.
 • Zrozumiesz, dlaczego i w jaki sposób systemy społeczne powinny chronić nastolatków.

Moduł dla rodziców

Bezpłatna platforma dla rodziców przy dostępie dla placówek!

Szkolenie online jest wzbogacone o dodatkowy moduł dla rodziców i opiekunów nastolatków. To wybrane fragmenty szkolenia – kluczowe dla budowania dobrych relacji z nastolatkiem. Dzięki nim rodzic zdobędzie podstawowe informacje o zmianach, jakie zachodzą w mózgach adolescentów i zrozumie ich różne zachowania. Uwspólnienie wiedzy na pewno ułatwi współpracę z młodzieżą i ich rodzicami. Dostęp na 12 miesięcy do bezpłatnej platformy dla rodziców jest możliwy tylko przy zakupie szkolenia dla całej Rady Pedagogicznej.

Poznaj opinie uczestników szkolenia

Merytoryczne, przejrzyste i konkretne. Daje faktyczny obraz trudności nastolatka i umożliwia realne spojrzenie na jego funkcjonowanie.

Magdalenauczestniczka szkolenia

Bardzo konkretne i wartościowe szkolenie!!! Przedstawione w sposób rzeczowy i właściwy. Bardzo dziękuję za to, że mogłam być jego uczestnikiem i żałuję, że tak późno dowiedziałam się o tylu ważnych tematach. Uważam, że każdy rodzic powinien takie szkolenie ukończyć!

Katarzynauczestniczka szkolenia

Ciekawe szkolenie, porcja zaskakującej, nowej wiedzy z neurodydaktyki.

Agnieszkauczestniczka szkolenia

Bardzo dużo się nauczyłam, nabieram większego dystansu w byciu mamą już drugiej nastolatki i jednocześnie w pracy pedagogicznej z młodzieżą. Konkretne informacje naukowe, pokazane bardzo interesująco, poparte działającymi na wyobraźnię przykładami.

Monikauczestniczka szkolenia

Bardzo ciekawe szkolenie. Wiele różnych zachowań obserwowałam u swojej córki i bardzo dużo mi to szkolenie wyjaśniło.

Sylwiauczestniczka szkolenia

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty!

Poniższy cennik dotyczy dostępu dla jednej placówki.
Wybierz liczbę osób w Radzie Pedagogicznej:

do 30 osób

$ 2 980 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

31-60 osób

$ 3 680 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

61-80 osób

$ 3 980 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

od 81 osóbBEZ LIMITU OSÓB

$ 4 380 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

Dostęp
indywidualny

dostęp na 12 miesięcy

tylko 398 498 zł *
za dostęp dla jednej osoby
* najniższa cena z 30 dni sprzed promocji: 498 zł

Chcesz zamówić przez telefon
dostęp do naszego szkolenia

albo uzyskać więcej informacji?

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 069 419

Inne szkolenia dla nauczycieli szkół