Bunt nastolatka.

Od konfliktu do akceptacji w perspektywie neurobiologii

Szkolenie online
w formie video:

 • podejście interdyscyplinarne
 • dostęp kiedy chcesz
 • spotkania z ekspertem

Bunt nastolatka

Od konfliktu do akceptacji w perspektywie neurobiologii

Szkolenie online
w formie video:

 • podejście interdyscyplinarne
 • dostęp kiedy chcesz
 • spotkania z ekspertem

Chyba każdy, kto miał pod opieką nastolatka, przyzna, że to prawdziwe wyzwanie. Zmienność jego nastrojów, reakcji i zainteresowań potrafi przyprawić o zawrót głowy i poczucie wychowawczej bezradności. To w towarzystwie nastolatka najczęściej pytamy: „Gdzie popełniłem błąd? Co się z nim stało? Jak zapobiegać takim sytuacjom?”.

Z perspektywy neurobiologicznej okazuje się jednak, że najczęściej nie jest to kwestia błędów, a etapu rozwoju, w jakim znajduje się mózg nastolatka.

Kluczowe obszary kory przedczołowej mózgu podlegają w tym właśnie czasie gwałtownym zmianom, które praktycznie uniemożliwiają funkcjonowanie w sposób, jakiego oczekują dorośli. Podstawowe procesy zachodzące w umysłach nastolatków – od sposobu wyrażania emocji, szacowania ryzyka, oceny wymagań stawianych przez szkołę, po strategie rozwiązywania problemów – są zazwyczaj dla dorosłych niezrozumiałe.

Najnowsza wiedza z zakresu rozwoju układu nerwowego pozwala na znacznie bezpieczniejsze interpretowanie problemów, jakie towarzyszą wychowaniu młodzieży, a może nawet pozwala spojrzeć na niektóre z nich jako szansę na powstanie w przyszłości umysłów samodzielnych, niezależnych i twórczych.

PODCZAS SZKOLENIA:

 • Zyskasz wiedzę na temat mechanizmów i przyczyn zmian zachodzących w mózgach adolescentów oraz ich konsekwencji w codziennych relacjach z dorosłymi.
 • Zrozumiesz, że zachowania nastolatków nie są najczęściej wynikiem błędów czy wychowawczych niekompetencji dorosłych.
 • Dowiesz się, skąd się wzięły nastolatki i czy są wytworem nowoczesnych społeczeństw, czy też towarzyszyły gatunkowi ludzkiemu od zawsze.
 • Zrozumiesz, jak bardzo niebezpieczne dla rozwoju nastolatka może być zderzenie jego naturalnych możliwości z wymaganiami stawianymi przez dorosłych.

Szkolenie „Bunt nastolatka” ukazuje młodego człowieka od strony, od której go wcześniej nie znaliśmy. Tłumaczy różnice w postrzeganiu świata między nastolatkiem, z jego mózgiem przechodzącym przez szybkie i intensywne zmiany, a nami – dojrzałymi ludźmi, dla których zachowanie dziecka wkraczającego w dorosły świat zdaje się chaotyczne i pozbawione racjonalności. Zapraszamy do wykupienia dostępu indywidualnego lub dla całej placówki!

Korzyści z udziału w szkoleniu:

8h dydaktycznych

około 8 godzin dydaktycznych lekcji wideo, zrealizowanych w wysokiej jakości

spotkania z ekspertem

trzy grupowe spotkania online z prof. Markiem Kaczmarzykiem

dostęp 24/7

dostęp dowolną liczbę razy, 24 godziny na dobę przez okres 12 miesięcy

zaświadczenia

po każdym module szkolenia imienne zaświadczenie uczestnictwa do pobrania

moduł dla rodziców

fragmenty szkolenia, które mogą pomóc rodzicom w budowaniu relacji z dzieckiem

praktyczne wskazówki

możliwość skorzystania z praktycznych wskazówek, sprawdzonych w setkach szkół

Eksperci

Ekspert prowadzący

dr prof. UŚ Marek Kaczmarzyk

ekspert EduAkcji

Neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, doktor w zakresie nauk biologicznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Popularyzator nauki, autor podręczników i programów szkolnych oraz licznych ar-tykułów i książek. Najważniejsze z nich to „Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu”, „Unikat. Biologia wyjątkowości” oraz „Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej”. Specjalizuje się w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania. W jego szkoleniach i wykładach wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli i wychowawców. Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki.

Eksperci gościnnie:

Maurycy Araszkiewicz
psychiatra

Robert Rejniak
psychoterapeuta

Małgorzata Grosman-Januchowska
mama nastolatków

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia mówiącego o konflikcie z nastolatkiem w kontekście neurobiologii, przygotowanego przez wybitnego eksperta w tej dziedzinie, prof. Marka Kaczmarzyka. Oferujemy dostęp dla osób indywidualnych oraz placówek, w wyjątkowej cenie, z dostępem do szkolenia przez pełne 12 miesięcy, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu!

Filmy wprowadzające do modułów

Zapowiedź Modułu I

Zapowiedź Modułu II

Zapowiedź Modułu III

Zapowiedź Modułu IV

Opis szkolenia

MODUŁ I

Problem nastolatka okiem neurobiologa

Nastolatki są problemem od zawsze, a konflikty pokoleń występują w każdej zbadanej dotąd kulturze. W pierwszym module szkolenia postaramy się oddzielić wynikające z perspektywy dorosłych mózgów interpretacje zachowań nastolatków od ich obiektywnego znaczenia.

Często, poza oczywistymi obawami o naszych podopiecznych, problemem uniemożliwiającym rozwiązanie części problemów jest frustracja dorosłych wynikająca ze zbyt wygórowanych oczekiwań i stawiania nieosiągalnych celów. Przekonania wynikające z doświadczeń naszych mózgów stają się sposobem, w jaki odbieramy zachowania nastolatków. Zrozumienie siebie jest równie ważne jak wiedza na temat biologicznego podłoża zachowań naszych podopiecznych.

PODCZAS MODUŁU:

 • Poznasz historię konfliktu z nastolatkiem.
 • Dowiesz się, że nastolatek nie jest wytworem naszych czasów ani konkretnej kultury.
 • Zrozumiesz, że stereotypowy obraz nastolatka wpływa na reakcje mózgów dorosłych, uniemożliwiając obiektywną ocenę jego zachowań.
 • Dowiesz się, że stawianie nieosiągalnych celów wychowawczych wprowadza mózg dorosłego w stan frustracji, który uniemożliwia adekwatne reakcje.
 • Poznasz sposoby ograniczania wpływu frustracji.

MODUŁ II

Początki różnic w widzeniu świata

Tradycyjnie postrzegamy ludzi (przynajmniej dojrzałych) jako istoty racjonalne, które potrafią panować nad emocjami i dokonywać wyborów, które przynoszą korzyści im i ich spo-łecznemu otoczeniu. W drugim module poddamy ten pogląd ostrej krytyce. Neurobiologia pokazuje bowiem, że nasze reakcje są raczej wypadkową biologicznej struktury naszych mózgów, ich ewolucji oraz bieżącego zbioru działających na nie czynników.

Jeśli mózgi różnią się od siebie, także światy posiadających je ludzi będą różne, a próby pełnego wzajemnego zrozumienia skazane są na niepowodzenie. Różnorodność sposobów, w jaki rozumiemy świat, może być jednak korzystna, jeśli nauczymy się słuchać siebie wzajemnie i korzystać z tej różnorodności, zamiast z nią walczyć.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, dlaczego ludzie rodzą się z niedojrzałymi mózgami.
 • Zrozumiesz, jak wczesne dzieciństwo wpływa na różnice w widzeniu świata ludzi z różnych pokoleń.
 • Zrozumiesz, co się dzieje w mózgu nastolatka i dlaczego ma to wpływ
  na jego zachowania.
 • Poznasz przykłady różnic w działaniu mózgów nastolatków i ludzi dojrzałych.
 • Poznasz przykład różnic w kompetencjach matematycznych jako konsekwencję indywidualnego tempa rozwoju mózgu.

MODUŁ III

Zmienny mózg a wymagania dorosłych
– szaleństwa kory czołowej

W module trzecim przyjrzymy się dokładniej mózgowi nastolat-ka, zwłaszcza w okresie najintensywniejszych zmian, jakie w nim zachodzą. Skupimy się głównie na korze przedczołowej, która pełni funkcję nadzorczą w zachowaniu, a jest u adolescentów najmniej sprawna. Przyjrzymy się także związanej z aktywnością tej części mózgu dwoistością.

Opiszemy nastolatka „na zimno” i „na gorąco” oraz przyczyny, dla których możemy nie przewidzieć zachowań, pozornie nam dobrze znanego adolescenta. Przyjrzymy się także zjawiskom naturalnych rytmów dobowych i przyczynom uciążliwych różnic, jakie występują w okresach aktywności nastolatków i ich doro-słych opiekunów.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, czym jest kora przedczołowa i dlaczego tak istotna jest znajomość stanu, w jakim się ona znajduje u nastolatków.
 • Zrozumiesz, dlaczego nastolatek tak często zmienia zdanie i tak rzadko bywa konsekwentny.
 • Dowiesz się, co decyduje o tym, czy nastolatek jest „na zimno” czy „na gorąco” oraz co w obu tych stanach jest możliwe.
 • Poznasz różnice w rytmach dobowych dorosłych i nastolatków oraz konsekwencje braku snu.
 • Dowiesz się, jak niebezpieczne dla zdrowia i rozwoju nastolatka mogą być strategie „rzucania na głęboką wodę”.

MODUŁ IV

Mózgi nastolatków w systemach społecznych

Moduł czwarty szkolenia poświęcimy znaczeniu biologicznego podłoża empatii jako szczególnej dla człowieka kompetencji społecznej. Odkrycie neurobiologicznych mechanizmów lustrzanych pozwoliło w nowy sposób spojrzeć zarówno na ludzkie potrzeby, jak i na możliwości w tym zakresie. Wymiana informacji, także za pośrednictwem języka, pozwala na znaczne rozszerzenie przystosowawczych możliwości człowieka.

Możliwość rozumienia innych daje także szansę znalezienia swojego miejsca w systemie społecznym. Proces ten okazuje się jednak niezwykle niebezpieczny dla będących w przebudowie mózgów nastolatków, a naciski ze strony dorosłych mogą go znacznie utrudnić.

PODCZAS MODUŁU:

 • Zrozumiesz, czym jest empatia z perspektywy biologicznej.
 • Dowiesz się, jak działają i jakie mają znaczenie mechanizmy lustrzane oraz dlaczego są tak ważne u ludzi.
 • Uświadomisz sobie, czym jest i jaką funkcję pełni język w procesie tworzenia doświadczeń.
 • Spojrzysz na mózg nastolatka jako na system znajdujący się w niebezpiecznej fazie głębokiej przebudowy.
 • Zrozumiesz, dlaczego i w jaki sposób systemy społeczne powinny chronić nastolatków.

Opinie uczestników szkolenia

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty!

Dostęp grupowy
dla całej placówki

4 obszerne moduły dostępne przez 12 miesięcy
spotkania online z ekspertem
imienne zaświadczenie po każdym module szkolenia

dla wszystkich nauczycieli i wychowawców w placówce

cena regularna 2980 zł

KUP TERAZ

Dostęp
indywidualny

4 obszerne moduły dostępne przez 12 miesięcy
spotkania online z ekspertem
imienne zaświadczenie po każdym module szkolenia

dla Ciebie

cena regularna 368 zł

KUP TERAZ

Kontakt

Miron Szmytkiewicz

koordynator ds. sprzedaży w programie EduAkcja

+48 505 442 812
m.szmytkiewicz@edu-akcja.pl

Inne szkolenia dla nauczycieli szkół