profesor Jacek Pyżalski

pedagog specjalny, profesor UAM

O ekspercie:

Pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie  dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy), zaangażowaniem online młodych ludzi (w tym koordynacja polskiej części badań EU Kids Online) oraz kondycją psychiczną nauczycieli i ich kompetencjami wychowawczymi.  Reprezentował Polskę  w konsorcjum międzynarodowym badaczy cyberprzemocy (COST IS801), COST IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży, COST CA16297  European Network for Problematic Usage of the Internet zajmujących się problematycznym wykorzystaniem internetu oraz COST CA18115 – Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level  podejmującym problematykę przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych.Autor pierwszych  na rynku polskim dotyczących agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”.

Motywacja i inspiracja.
Najważniejsze narzędzia nauczyciela

Szkolenie dla nauczycieli szkół

Poznaj program