Skip to main content

Rewolucja w nauczaniu. Od teorii do praktyki

program szkoleń online prof. Jacka Pyżalskiego

Kup dostęp do programu!

Szkolenia online z dostępem dla całej Rady Pedagogicznej lub indywidualnie!

Odkryj moc AI w edukacji: przełomowe metody, narzędzia przyszłości i praktyczne rady dla nauczycieli. Zmieniaj, inspiruj, wprowadzaj innowacje!

Sztuczna inteligencja (AI) jest już nie tylko przyszłością edukacji – staje się jej teraźniejszością. Wprowadzając rewolucję w sposobach nauczania i uczenia się, otwiera przed nauczycielami nowe horyzonty możliwości. Przynosi także nowe wyzwania w obszarze wychowania. Od personalizacji procesów edukacyjnych i komunikacji, przez automatyzację zadań administracyjnych, po wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego uczniów. Nasze szkolenia mają na celu zaprezentować, jak narzędzia i strategie oparte na generatywnej sztucznej inteligencji mogą przekształcić tradycyjne podejście do dydaktyki i wychowania, wskazując przy tym na stojące przed nauczycielami i nauczycielkami oraz placówkami edukacyjnymi wyzwania.

Podczas szkoleń uczestnicy zgłębią wiedzę o różnorodnych zastosowaniach AI w edukacji, takich jak przygotowywanie zajęć, tworzenie i adaptacja materiałów dydaktycznych, ocenianie, komunikacja oraz analizy potrzeb i postępów uczniów. Przedyskutujemy także, jak rozmawiać z uczniami o narzędziach AI i etycznych wyzwaniach, jakie rodzi ich wykorzystanie.

Zapraszamy nauczycieli i edukatorów do skorzystania z naszego programu szkoleń, aby wspólnie z nami odkryli, jak sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować edukację. Jak mądrze wdrażać i wykorzystywać AI w nauczaniu i wychowaniu, jakie narzędzia mogą w etyczny i bezpieczny sposób podwyższyć jakość procesów edukacyjnych oraz jak przygotować młodych ludzi do życia w świecie, w którym technologia odgrywa coraz ważniejszą rolę!

PODCZAS SZKOLEŃ ONLINE:

 • Zrozumiesz podstawy sztucznej inteligencji (AI) i jej poszczególnych rodzajów oraz znaczenie i potencjał takich narzędzi w edukacji, co pozwoli Ci na lepsze zrozumienie możliwości, jakie oferuje nauczycielom i uczniom.
 • Odkryjesz różne rodzaje AI (Wąska oraz Ogólna) i zobaczysz, jak mogą być wykorzystywane w praktycznych aspektach nauczania, od tworzenia materiałów dydaktycznych po personalizację uczenia.
 • Poznasz narzędzia i strategie integracji technologii w codziennej pracy dydaktycznej, co umożliwi Ci skuteczne wykorzystanie technologii w celu zwiększenia zaangażowania i efektywności nauki.
 • Nauczysz się, jak sztuczna inteligencja może wspierać rozwój społeczny i emocjonalny uczniów, a także jak ją wykorzystać do promowania zdrowych relacji międzyludzkich i współpracy w klasie.
 • Zdobędziesz wiedzę o etycznych aspektach stosowania AI w edukacji, w tym o wyzwaniach związanych z prywatnością, uprzedzeniami algorytmicznymi i sprawiedliwym traktowaniem uczniów.
 • Zyskasz umiejętności w zakresie oceny i wyboru odpowiednich narzędzi, które najlepiej odpowiadają celom edukacyjnym i potrzebom Twoich uczniów, co pozwoli Ci na mądrą i świadomą integrację technologii.
Pobierz opis szkolenia

Program szkoleń online

Zrozumienie podstaw sztucznej inteligencji (AI) i jej znaczenia dla edukacji jest niezbędne dla nauczycieli chcących wykorzystać nowoczesne technologie w pracy dydaktycznej. Cykl szkoleń online w formie spotkań na żywo z ekspertem oferuje dostęp do kompleksowej wiedzy, począwszy od definicji AI, przez rozróżnianie jej rodzajów, po odkrywanie sposobów, w jakie może ona zrewolucjonizować świat edukacji, uwzględniając historyczne aspekty rozwoju oraz przyszłe trendy.

W ramach modułu praktycznego, uczestnicy zostaną zaznajomieni z metodami wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Skupimy się na prezentacji szerokiego spektrum narzędzi, które mają potencjał zwiększenia zaangażowania uczniów oraz poprawy efektywności procesów dydaktycznych. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania i wypróbowania różnych aplikacji i platform, które są zaprojektowane, by ułatwić nauczanie i uczenie się.

+

Szkolenia realizują 8. punkt podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024: „Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji”.

Korzyści z udziału w programie:

4 szkolenia online

cztery grupowe szkolenia online z prof. Jackiem Pyżalskim na temat sztucznej inteligencji

sesje pytań i odpowiedzi

możliwość zadania ekspertowi nurtujących Cię pytań w czasie trwania szkoleń online

moduł pracy z narzędziami

warsztaty online w formie wideo, prezentujące praktyczne zastosowania narzędzi

zaświadczenie

po zakończeniu całego programu, imienne zaświadczenie uczestnictwa do pobrania

dostęp 24/7

dostęp dowolną liczbę razy, 24 godziny na dobę przez okres 12 miesięcy od zakupu

praktyczne wskazówki

z wiedzy przekazanej w programie szkoleń możesz od razu skorzystać w swojej pracy

Ekspert

dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski

Pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel i wychowawca z wieloletnim doświadczeniem, ekspert w programie EduAkcja. Specjalizuje się między innymi w tematyce motywacji i przemocy rówieśniczej. Uczestnik i koordynator około 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących funkcjonowania młodzieży (w tym uczenia się i zaangażowania społecznego, także w okresie edukacji zdalnej), zaangażowania online młodych ludzi i ich kompetencji cyfrowych (w tym koordynacja polskiej części badań EU Kids Online oraz badania ySkills) oraz kondycji psychicznej nauczycieli i ich kompetencji wychowawczych. Autor pierwszych na rynku polskim publikacji dotyczących agresji elektronicznej. Pomysłodawca i redaktor podręcznika “Edukacja w czasach pandemii COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele.”

Szkolenia online

Wprowadzenie do sztucznej inteligencji w edukacji

Szkolenie online na żywo z sesją pytań i odpowiedzi odbędzie się 5 czerwca 2024 r. o godzinie 16:00.

Czas trwania wydarzenia: 2 godziny dydaktyczne. Zapis będzie dostępny do późniejszego odtworzenia w dowolnym terminie.

Zrozumienie podstaw sztucznej inteligencji (AI) i jej znaczenia dla edukacji jest kluczowe dla każdego nauczyciela pragnącego wykorzystać nowoczesne technologie w swojej pracy. Na tym szkoleniu poznamy definicję AI, nauczymy się rozróżniać jej rodzaje i odkryjemy, jak sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować świat nauczania. Poruszymy historyczne aspekty rozwoju AI, zastanowimy się nad przyszłymi trendami. Analiza etycznych i społecznych implikacji użycia AI pozwoli nam na pełniejsze zrozumienie potencjału i ograniczeń tej technologii.

PODCZAS SZKOLENIA:

 • Zrozumiesz, czym jest sztuczna inteligencja i jakie ma zastosowania w edukacji, odkrywając różnicę między AI wąską a ogólną.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat historycznego rozwoju AI i jej wpływu na współczesne metody nauczania oraz przewidywania dotyczące przyszłości AI w edukacji.
 • Nauczysz się identyfikować możliwości i wyzwania związane z integracją AI (i poszczególnych jej rodzajów) w procesach dydaktycznych, z naciskiem na jej potencjał do personalizacji nauki.
 • Dowiesz się o etycznych aspektach i potencjalnych zagrożeniach wykorzystania AI, w tym kwestiach związanych z prywatnością danych i uprzedzeniami algorytmicznymi.
 • Odkryjesz, jak AI może wpływać na rozwój kompetencji uczniów i jak może wspierać nauczycieli w ich roli edukacyjnej.

Integracja narzędzi AI w nauczaniu

Szkolenie online na żywo z sesją pytań i odpowiedzi odbędzie się 23 października 2024 r. o godzinie 16:00.

Czas trwania wydarzenia: 2 godziny dydaktyczne. Zapis będzie dostępny do późniejszego odtworzenia w dowolnym terminie.

Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w nauczaniu otwiera nowe możliwości w zakresie personalizacji nauki i efektywności dydaktycznej. Podczas tego szkolenia skupimy się na praktycznych aspektach AI, od rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów po wybór i stosowanie odpowiednich narzędzi. Zajmiemy się wykorzystaniem AI do tworzenia angażujących i spersonalizowanych materiałów dydaktycznych, a także możliwościami, jakie oferują chatboty, systemy oceny i spersonalizowane ścieżki uczenia się. Skoncentrujemy się także na tym, jakie aspekty wykorzystania AI powinni poznać młodzi ludzie, by mogli wykorzystywać ją indywidualnie.

PODCZAS SZKOLENIA:

 • Dowiesz się, jak tworzyć i modyfikować materiały dydaktyczne z wykorzystaniem AI, aby lepiej odpowiadały na indywidualne potrzeby i style uczenia się uczniów.
 • Odkryjesz potencjał chatbotów i innych narzędzi wspomaganych przez AI w angażowaniu uczniów i wspieraniu ich procesu uczenia się.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat spersonalizowanego uczenia się dzięki systemom AI, które monitorują postępy uczniów i dostosowują do nich materiały edukacyjne.
 • Nauczysz się, jak wykorzystać systemy AI do sprawdzania prac uczniów i oceny, minimalizując jednocześnie ryzyko plagiatu.
 • Dowiesz się, jak przekształcić tradycyjne metody nauczania w innowacyjne procesy dydaktyczne z wykorzystaniem AI, zachęcając uczniów do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa.

AI a socjalizacja i wychowanie

Szkolenie online na żywo z sesją pytań i odpowiedzi odbędzie się 20 listopada 2024 r. o godzinie 16:00.

Czas trwania wydarzenia: 2 godziny dydaktyczne. Zapis będzie dostępny do późniejszego odtworzenia w dowolnym terminie.

Sztuczna inteligencja ma nie tylko potencjał zmieniania sposobów nauczania i uczenia się, ale również wpływa na socjalizację i relacje międzyludzkie w środowisku edukacyjnym. Podczas tego szkolenia skupimy się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji do wspierania rozwoju społecznego uczniów, promowania zdrowych relacji w klasie oraz ułatwiania projektów grupowych i dyskusji. Poruszymy również ważne kwestie etyczne związane z wprowadzaniem AI do edukacji, takie jak uprzedzenia algorytmiczne, prywatność i bezpieczeństwo danych.

PODCZAS SZKOLENIA:

 • Zrozumiesz, jak narzędzia AI mogą być wykorzystywane do promowania socjalizacji i wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego uczniów.
 • Dowiesz się, jakie są potencjalne korzyści i wyzwania związane z wykorzystaniem AI w projektach grupowych i jak ułatwić uczniom pracę zespołową za pomocą technologii.
 • Przeanalizujesz rolę sztucznej inteligencji w komunikacji w szkole, zarówno między uczniami a nauczycielem, jak i pomiędzy samymi uczniami.
 • Odkryjesz, jak zapewnić etyczne wykorzystanie AI w edukacji, zwracając szczególną uwagę na prywatność i bezpieczeństwo danych uczniów.
 • Dowiesz się, jak przygotować uczniów do odpowiedzialnego korzystania z narzędzi opartych na AI, kształcąc ich świadomość cyfrową i etyczną.

Etyczne i odpowiedzialne wykorzystanie AI w edukacji

Szkolenie online na żywo z sesją pytań i odpowiedzi odbędzie się 22 stycznia 2025 r. o godzinie 16:00.

Czas trwania wydarzenia: 2 godziny dydaktyczne. Zapis będzie dostępny do późniejszego odtworzenia w dowolnym terminie.

Sztuczna inteligencja nie tylko niesie za sobą obietnicę zwiększenia efektywności i personalizacji procesu edukacyjnego, ale również rodzi pytania dotyczące etyki, odpowiedzialności i wpływu na społeczeństwo. Czwarte szkolenie poświęcone będzie głębokiemu zrozumieniu tych zagadnień, z naciskiem na to, jak nauczyciele mogą prowadzić uczniów przez złożony świat technologii AI, będąc świadomymi potencjalnych konsekwencji jej rozwoju.

PODCZAS SZKOLENIA:

 • Poznasz przykłady zastosowań AI, gdzie zasady etyki bywają naruszane (np. jako nowa forma cyberprzemocy).
 • Nauczysz się, jak identyfikować i omawiać z uczniami etyczne dylematy związane z AI, promując krytyczne myślenie i odpowiedzialne korzystanie z technologii.
 • Zrozumiesz, jak nauczyciele mogą pełnić rolę liderów w promowaniu technologii, działając jako wzory do naśladowania dla uczniów.
 • Zdobędziesz umiejętności tworzenia świadomych i refleksyjnych przestrzeni edukacyjnych, w których dyskusje o etyce AI są częścią regularnego procesu nauczania.
 • Przeanalizujesz obszary, w których AI w edukacji może być szkodliwa.

Moduł warsztatowy programu

Praktyczne wprowadzenie do narzędzi wspomagających pracę nauczycieli

Celem tego modułu warsztatowego jest zaprezentowanie praktycznych sposobów wykorzystania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w codziennej pracy edukacyjnej. Skupimy się na konkretach: jakie narzędzia są dostępne, jak mogą być zastosowane w nauczaniu i jakie przynoszą korzyści. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnorodnymi aplikacjami i platformami edukacyjnymi wspieranymi przez AI, nauczą się, jak wdrażać je w swojej pracy, aby zwiększać zaangażowanie uczniów i efektywność nauczania.

Kup dostęp do programu!
 • Wykorzystaj AI do tworzenia angażujących materiałów dydaktycznych. Poznaj narzędzia do generowania treści zajęć, quizów i gier edukacyjnych wspomaganych przez AI, zwiększających zaangażowanie uczniów.
 • Poznaj wyjątkowe metody wspierające personalizację nauki. Dowiedz się, jak wykorzystać systemy sztucznej inteligencji do dostosowywania treści edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Odkryj możliwości AI w ocenianiu pracy i zaangażowania uczniów. Zajrzyj za kulisy narzędzi służących do automatycznego oceniania prac uczniów oraz systemów antyplagiatowych.
 • Zastosuj chatboty i asystentów wspieranych przez sztuczną inteligencję. Naucz się, jak implementować chatboty edukacyjne i asystentów AI, aby wspierać uczniów w nauce w czasie rzeczywistym.
 • Rozwijaj krytyczne myślenie i świadomość cyfrową. Dowiedz się, jak wykorzystać scenariusze i symulacje oparte na sztucznej inteligencji, aby nauczyć uczniów krytycznego oceniania informacji, które do nich docierają.

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty!

Poniższy cennik dotyczy dostępu dla jednej placówki.

Wybierz liczbę osób w Radzie Pedagogicznej:

do 30 osób

$ 2 980 zł

za 12 miesięcy
 • Szkolenia online z ekspertem
 • Praktyczny moduł warsztatowy
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

31-60 osób

$ 3 680 zł

za 12 miesięcy
 • Szkolenia online z ekspertem
 • Praktyczny moduł warsztatowy
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

61-80 osób

$ 3 980 zł

za 12 miesięcy
 • Szkolenia online z ekspertem
 • Praktyczny moduł warsztatowy
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

od 81 osóbBEZ LIMITU OSÓB

$ 4 380 zł

za 12 miesięcy
 • Szkolenia online z ekspertem
 • Praktyczny moduł warsztatowy
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

Dostęp
indywidualny

dostęp na 12 miesięcy

tylko 398 498 zł *
za dostęp dla jednej osoby
* najniższa cena z 30 dni sprzed promocji: 498 zł

Chcesz zamówić przez telefon
dostęp do naszych szkoleń

albo uzyskać więcej informacji?

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 069 419

Inne szkolenia dla nauczycieli szkół