prof. Marek Kaczmarzyk

Profesor Kaczmarzyk dla nauczycieli. Program szkoleń online

Neurodydaktyka jest narzędziem, dzięki któremu wyjaśniamy wiele niezrozumiałych zjawisk. Domowe wojny, które prowadzimy z nastolatkami okazują się wynikiem zmian w ich mózgach. Mechanizmy lustrzane zapewniają wzajemne zrozumienie, ale tylko w warunkach, które nie zawsze łatwo osiągnąć. Stres, zwłaszcza w zestawieniu z wymaganiami ponad siły, utrudnia działanie pamięci, a egzaminy i sprawdziany nie mają wówczas sensu. Wreszcie, kiedy spojrzymy z dystansu, zauważymy, że składniki kultury (memy) mogą podlegać selekcji. Ta zaś, w zależności od naszej znajomości rządzących w niej reguł, prowadzi do powstania umysłów uzależnionych od opiekuna lub sprawnych i samodzielnych.

Dzięki punktowi widzenia, który proponuje neurodydaktyka, możemy w odmienny sposób spojrzeć na nasze szkoły i domy. Odpowiedzieć na wiele pytań, które z innej perspektywy pozostają bez odpowiedzi. Zapraszam do niezwykłego świata neurodydaktyki!

prof. Marek Kaczmarzyk

Podczas programu szkoleń:

 • Zrozumiesz, z czego wynikają trudne do zaakceptowania zachowania nastolatków.
 • Poznasz mechanizmy lustrzane oraz nauczysz się wykorzystywać ich możliwości.
 • Poznasz rodzaje pamięci i dowiesz się, dlaczego w szkole tak trudno coś zapamiętać.
 • Dowiesz się, czym są szkolne memy i jak możesz z nich praktycznie skorzystać.

Poznaj eksperta

dr prof. UŚ Marek Kaczmarzyk

Neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, doktor w zakresie nauk biologicznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Popularyzator nauki, autor podręczników i programów szkolnych oraz licznych artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia. Najważniejsze z nich to „Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu”, „Unikat. Biologia wyjątkowości” oraz „Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej”. Propagator dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i wychowania. Proponuje spojrzenie na proces edukacji przez pryzmat znaczenia biologicznego podłoża szczególnie najnowszych osiągnięć neurobiologii. Od ponad kilkunastu lat prowadzi wykłady i szkolenia na temat biologicznych i memetycznych podstaw edukacji, których odbiorcami są głównie nauczyciele, pracownicy uczelni, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych instytucji edukacyjnych. Od roku 2000 do 2019 kierował Pracownią Dydaktyki Biologii na Wydziale Biologii Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Jest pomysłodawcą i jednym z organizatorów, a także przewodniczącym Komitetu Naukowego Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki.

Neurobiologia dorastania

Wojna światów, czyli co z tym nastolatkiem?

Nastolatki – nie rozumiemy ich i oni nie rozumieją nas. A jednak współpraca z nimi w szkole jest konieczna. To jeden z najważniejszych okresów rozwoju i kształtowania postaw. Nie zawsze jednak rozumiemy, jak bardzo trudny to czas dla nich samych. Często nie potrafimy właściwie ocenić zjawisk, z którymi mamy do czynienia, a towarzyszące nam przy tym emocje tylko eskalują problemy. Najnowsze odkrycia neurobiologów sugerują, że za większość „problemów z nastolatkami” odpowiadają gwałtowne zmiany w dojrzewających mózgach. Jest to naturalny i konieczny proces, nie mający często nic wspólnego z błędami wychowawców czy strukturą szkoły.

PODCZAS SZKOLENIA I:

 • Dowiesz się, jakie zmiany zachodzą w korze mózgowej nastolatków i jaki to ma wpływ na ich postrzeganie świata.
 • Wyjaśnię, dlaczego tak często zmieniają zdanie i irytują ich pytania o plany na przyszłość.
 • Zrozumiesz, dlaczego mają skłonność do zachowań ryzykownych, przekraczania granic i negowania wszystkiego.
 • Wyjaśnię, skąd się biorą ich dziwaczne miny i dlaczego tak się dziwią, kiedy o nie pytamy.

Po drugiej stronie lustra

O mechanizmach lustrzanych i biologicznym podłożu empatii

Odkrycie mechanizmów lustrzanych i ich znaczenia w życiu społecznym ludzi było jednym z najważniejszych wydarzeń ostatniej dekady dwudziestego wieku. Dzięki niemu poznaliśmy siłę, z jaką wpływamy na siebie wzajemnie i prawdziwe znaczenie tego wpływu. Neurony lustrzane zdają się wprawiać nasze mózgi w stany, jakie widzimy u innych i dają możliwość zrozumienia ich wewnętrznego świata. Kiedy wspólnie z innymi idziemy przez świat, możliwość rozumienia naszych wzajemnych reakcji na to co widzimy, powoduje, że praktycznie nie można postawić granicy pomiędzy umysłami poszczególnych ludzi. To ta właśnie umiejętność „wymiany światów” daje nam poczucie więzi, bezpieczeństwo i dała nam przewagę w przeszłości.

PODCZAS SZKOLENIA II:

 • Dowiesz się, jak odkryto mechanizmy lustrzane i dlaczego mają one tak wielkie znaczenie w procesie edukacji.
 • Dowiesz się, dlaczego lubimy pogodnych nauczycieli i dlaczego dzieci uczą się jedynie od tych, których lubią.
 • Zrozumiesz, dlaczego tak ważne jest czytanie dzieciom i jaka jest różnica pomiędzy baśnią a grą komputerową.
 • Dowiesz się, jak i kiedy skalujemy nasze własne mechanizmy lustrzane i jak wielka jest odpowiedzialność dorosłych w tym procesie.

O biologii pamięci i zapominaniu

Dlaczego hipokampy nie chodzą do szkoły?

Zrozumienie, jak działa pamięć jest konieczne, aby efektywnie uczyć. Czy pamięć służy do zapamiętywania? Jak dużo informacji może przechowywać ludzki mózg? Dlaczego ludzie nie mają pamięci absolutnej? Dopiero odkrycia ostatnich dziesięcioleci pozwoliły odpowiedzieć na niektóre z nich. Pamięć jest także kluczowa w działaniu szkoły. Na sprawność w zapamiętywaniu wpływ mają nie tylko warunki, w jakich to się dzieje, ale także rodzaj przyswajanych informacji. Zagadką pozostaje także nasza pamięć robocza nazywana wcześniej krótkotrwałą. Choć ma bardzo ograniczoną pojemność, praktycznie decyduje o tym, jaka część informacji posłuży do tworzenia bieżącego modelu świata, w jakim przebywamy.

PODCZAS SZKOLENIA III:

 • Dowiesz się, jak powstają ślady pamięciowe i jak zmienia się ich trwałość z biegiem czasu.
 • Dowiesz się, jaką rolę pełni hipokamp i dlaczego w szkole tak trudno cokolwiek zapamiętać.
 • Zrozumiesz, dlaczego „więcej” nie zawsze znaczy „lepiej”, a kierowanie uwagą może być wydajniejsze od powtarzania dużych zbiorów informacji.
 • Wyjaśnię, dlaczego uczniowie patrzący na ten sam schemat, widzą w nim często różne rzeczy i jak wykorzystać ten fakt w czasie lekcji.

Mem szkoły i szkoła memów

O programach, presji i autorytecie nauczyciela

Słowo „mem” kojarzy nam się najczęściej z internetowymi dowcipami. Powstało jednak znacznie wcześniej. Jego twórcą jest Rychard Dawkins, brytyjski biolog ewolucyjny, który zaproponował spojrzenie na rozwój kultury w kategoriach darwinowskiego procesu ewolucji. Tak powstała memetyka, która zajmuje się procesami wytwarzania i przekazywania składników kultury, czyli memów. Proces edukacji jest procesem selekcji informacji. Programy szkolne są zbiorami memów, a dydaktyka jest w zasadzie opisem warunków transferu i metod wspierania składników kultury. Z tej perspektywy dydaktycy są jak ekolodzy rozpoznający i opisujący wzajemne relacje pomiędzy organizmami. Opisują ekosystemy ludzkich umysłów i warunki ich powstawania. Memetyka podkreśla znaczenie biologicznego podłoża procesów przetwarzania i dystrybucji informacji. Edukacja ma więc kluczową rolę z punktu widzenia cech przystosowawczych naszego gatunku.

PODCZAS SZKOLENIA IV:

 • Dowiesz się, czym są szkolne memy i dlaczego warto uwzględniać ich cechy w praktyce szkolnej.
 • Zrozumiesz, dlaczego tak ważna jest osobowość nauczyciela i dlaczego uczniowie nie lubią, kiedy ich nauczyciele się zmieniają.
 • Dowiesz się, jak przebiega dystrybucja memów.
 • Z memetycznej perspektywy objaśnię zjawisko autorytetu: skąd się biorą urojone autorytety celebrytów i jaką moc może mieć autentyczny autorytet nauczyciela-wychowawcy.

NAGRANIA WEBINARÓW

1.
Jak przetrwać w środowisku szkolnym? Konflikty w świetle neurodydaktyki

Człowiek mieszkający w przeciętnej wielkości mieście ma kontakt z kilkunastoma tysiącami ludzi dziennie. Nasz mózg społeczny przystosowany jest (tylko) do około stu osób i w takiej grupie może precyzyjnie określać stany emocjonalne każdej z nich, już na pierwszy rzut oka. Nasz mózg nigdy nie musiał być tak wysoce pojemny, jak dziś. Co powoduje, że czujemy się przeciążeni po całym dniu pracy? Jak radzić sobie z wewnętrznymi konfliktami wpisanymi w zawód nauczyciela? Jak zadbać o relacje w pokoju nauczycielskim? Co może ułatwić nam „trudne rozmowy” podczas wywiadówki?

2.
Nastolatek w strefie napięć w domu i szkole

Jakie zmiany zachodzą w mózgu nastolatka? Jak zmienia się jego rzeczywistość? Skąd się bierze jego „słomiany zapał”? Dlaczego nie śpi po nocach? Jak może zaskoczyć nas jego mimika? Skąd tak częsta odpowiedź „Ale o co Ci chodzi?”. Zadanie łagodzenia konfliktów z nastolatkiem jest jednym z największych wyzwań ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Neuronauki mogą okazać się pomocne w tym zakresie.

3.
Geny czy wychowanie – nowa odsłona starych dylematów

Czy ważne są geny, czy też kształtuje nas środowisko? To problem, który budzi kontrowersje od czasu odkrycia struktury i znaczenia DNA. Rozwój genetyki populacyjnej pozwala odpowiedzieć na to pytanie, jednak zamiast prostych rozwiązań, stoimy przed kolejnymi, tym razem znacznie bardziej praktycznymi pytaniami. Jak trafniej oceniać wpływ i znaczenie środowisk wychowawczych tradycyjnie uważanych za kluczowe, tj. rodzina czy szkoła – w wychowaniu i kształceniu? Jak to możliwe, że określone środowisko społeczne może być dla rozwoju istotne i jednocześnie nie mieć większego znaczenia?

4.
Dlaczego tak trudno być dobrym nauczycielem?

Jeśli zdanie EDUKACJA JEST RELACJĄ ma być drogowskazem, to w dyskusji na ten temat nauczycielowi trzeba poświęcić tyle samo uwagi, co jego uczniom. Wrażliwość, empatia, zdolność do zrozumienia ucznia, to cechy kluczowe w naszym zawodzie. Ich obecność powoduje jednak przeciążenie mózgu społecznego, czego skutkiem może być spadek kompetencji w tym zakresie i cały szereg mechanizmów obronnych. Brak dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne nauczyciela może także prowadzić do choroby.

5.
Motywacja – pomiędzy pedagogiką a neurobiologią

Motywacja jest procesem kluczowym w edukacji. Wyzwala działania, prowadzi do celu, określa wartość wyznaczonych celów. Intuicja podpowiada, że jej źródłem może być wewnętrzna ciekawość, poczucie nowości, zainteresowanie lub czynniki zewnętrzne w postaci kar czy nagród. Czym zatem jest motywacja rozumiana jako stan mózgu? Czy to intuicyjne rozróżnienie ma sens? Nasze umysły działają na bazie procesów, które przebiegają podobnie bez względu na źródło pochodzenia czynników, które je wywołują. Gościem prof. Marka Kaczmarzyka jest prof. Jacek Pyżalski.

6.
Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela

Trudne sytuacje, które spotykają nas na co dzień nadwyrężają emocjonalnie. Stres w pracy nauczyciela jest codziennością. Czym jest stres, jak się objawia i dlaczego jego długotrwałe działanie jest dla nas destrukcyjne? Stres może doprowadzić do wypalenia zawodowego. Jakie są fazy tego stanu i jakie pierwsze symptomy świadczą o tym, że się wypalamy? Jakie są konsekwencje wypalenia zawodowego i jak się przed wypaleniem chronić? Na te pytania odpowiada gość profesora Marka Kaczmarzyka – doktor Wiesław Poleszak.

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty!

Dostęp grupowy
dla całej placówki

4 video-wykłady dostępne przez 12 miesięcy
6 nagrań z webinarów
imienne zaświadczenie po każdym szkoleniu i webinarze

dla wszystkich nauczycieli i wychowawców w placówce

cena 1980 zł

KUP TERAZ

Dostęp
indywidualny

4 video-wykłady dostępne przez 12 miesięcy
6 nagrań z webinarów
imienne zaświadczenie po każdym szkoleniu i webinarze

dla Ciebie

cena 498 zł

KUP TERAZ

Chcesz przedłużyć dostęp dla swojej placówki?

PRZEDŁUŻ TERAZ

Kontakt

Miron Szmytkiewicz

koordynator ds. sprzedaży w programie EduAkcja

+48 505 442 812
m.szmytkiewicz@edu-akcja.pl

Dołącz do ponad 15 000 nauczycieli,
wychowawców i opiekunów, którzy wybrali nasze szkolenia!