Aktywne słuchanie muzyki w koncepcji Batii Strauss

Szkolenie dostępne w roku
przedszkolnym 2021/2022

Jak pomóc przedszkolakom odkryć muzykę poważną?

Aktywne słuchanie muzyki w koncepcji Batii Strauss to niezwykle atrakcyjna metoda wprowadzania dziecka w świat różnych gatunków muzyki, zwłaszcza muzyki poważnej.

Polega na łączeniu słuchania muzyki z różnymi formami aktywności podejmowanymi przez dziecko.  Te formy to przede wszystkim proste zabawy rytmiczne połączone z melorecytacją lub śpiewem, zabawy rytmiczno-ruchowe, gra na instrumentach, opowieści ruchowe z elementami dramy lub pantomimy. Dzięki takim sposobom dziecko odkrywa różne aspekty dzieła muzycznego: jego formę, tempo, rytm, dynamikę i nastrój. Bawiąc się przy wybranym utworze muzycznym, osłuchuje się z utworem jakby mimochodem. Nie wiadomo kiedy utwór zapada mu w pamięć. Poprzez takie działania, muzyka, mimo że jest wielokrotnie słuchana, nie traci na swojej atrakcyjności, staje się bliska i rozpoznawalna.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dowiesz się:

  • Dowiesz się, na czym polega metoda aktywnego słuchania muzyki w koncepcji Batii Strauss.
  • Poznasz kolejne etapy pracy z utworem muzycznym.
  • Odkryjesz swoje możliwości wykonawcze w zakresie ekspresji ruchowej, rytmicznej i melorecytacyjnej. 
  • Poznasz utwory muzyki klasycznej, które wykorzystasz do pracy z dziećmi.
  • Przystosujesz je do możliwości wykonawczych dziecka.
  • Dowiesz się, jak budować fabułę zabawy do wspólnej interpretacji utworu muzycznego.
  • Doświadczysz aranżacji muzycznych wybranych utworów muzyki poważnej.
  • Dowiesz się, jak wykorzystać instrumenty perkusyjne i proste przedmioty do stworzenia wspólnej orkiestry.

Najważniejsze korzyści płynące ze stosowania metody to poznawanie nowych sposobów przedstawiania utworu muzycznego oraz stosunkowo szybkie osiąganie zamierzonego celu.

Inne szkolenia dla nauczycieli przedszkoli