Mali właściciele wielkich mózgów. O neurobiologii wczesnego dzieciństwa

Rozwój ośrodkowego układu nerwowego przebiega u ludzi wyjątkowo.  Biologia naszego gatunku wymusza na nas wczesne urodzenie, a jego następstwa wpływają na całe nasze życie i to nie tylko w biologicznym, ale też społecznym wymiarze. Nasze dzieci rodzą się z niedojrzałym  mózgiem i rozwijają go intensywnie przez pierwsze lata swojego życia.  Ich bezradność i potrzeby tworzą konieczność opieki ze strony dorosłych i powodują, że ten właśnie, wczesny etap rozwoju jest  najistotniejszy w ich życiu.

Wszystko co je spotyka w tym czasie, będzie miało wpływ na ostateczny stan ich mózgów, a zapewnienie prawidłowych warunków rozwoju jest niezwykle ważne. Neurobiologia rozwoju, oraz jej edukacyjne wcielenie w postaci neurodydaktyki, daje możliwość nowego spojrzenia na rolę rodziców i nauczycieli na tym etapie życia.

W trakcie szkolenia dowiesz się jak dynamicznie rozwijają się mózgi małych  dzieci jakie czynniki środowiska sprzyjają a jakie mogą ograniczyć  ten rozwój. Zwrócę uwagę również na wybrane zachowania dzieci z perspektywy ich neurorozwojowych możliwości i ograniczeń. Wyjaśnię też powody dla których wczesne urodziny, choć stanowiły rozwiązanie ryzykowne i bardzo kosztowne, okazało się dla naszego gatunku kluczowe w późniejszym sukcesie ewolucyjnym. W znacznej mierze  następstwa tego właśnie faktu decydują o naszej wyjątkowości i unikalnych możliwościach jakie posiada człowiek.

Prowadzący

dr Marek Kaczmarzyk
dr Marek Kaczmarzyk
dr Marek Kaczmarzyk
Mali właściciele wielkich mózgów. O neurobiologii wczesnego dzieciństwa.

Jestem biologiem, neurodydaktykiem i memetykiem, nauczycielem i wykładowcą, autorem artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia, podręczników i programów szkolnych oraz niestrudzonym popularyzatorem nauki. Specjalizuję się w  zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania. Podczas szkoleń i wykładów, które przeprowadziłem, udział brało już kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli i wychowawców. Od 2000 roku kieruję Pracownią Dydaktyki Biologii na Wydziale Biologii Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Premiera szkolenia: sierpień 2019
Czas szkolenia: 2,5 godziny dydaktycznej
Zaświadczenie: dostępne po szkoleniu

Przyłącz się do społeczności 3 500 nauczycieli korzystających z programu EduAkcja!