Skip to main content

Wprowadzenie do
neurodydaktyki

szkolenie online prof. Marka Kaczmarzyka

Kup dostęp do szkolenia!

Szkolenie online z dostępem dla całej Rady Pedagogicznej lub indywidualnie!

Poznaj jak efektywnie i przyjemnie jest uczyć! Skorzystaj z narzędzi, które daje neurodydaktyka.

Wprowadzenie do
neurodydaktyki

szkolenie online prof. Marka Kaczmarzyka

Kup dostęp do szkolenia!

Szkolenie online z dostępem dla całej Rady Pedagogicznej lub indywidualnie!

Poznaj jak efektywnie i przyjemnie jest uczyć! Skorzystaj z narzędzi, które daje naurodydaktyka.

Odkrycia neurobiologii stały się od pewnego czasu integralną częścią myślenia o zmianie w edukacji. Neurodydaktyka to dyscyplina, która dzięki najnowszym zdobyczom neuronauk, stara się wyjaśnić niektóre zjawiska zachodzące w procesie uczenia się. W praktyce okazała się doskonałym narzędziem interpretacji wielu zagadnień, których zrozumienie jest możliwe jedynie dzięki wiedzy na temat działania ludzkiego mózgu.

Szkolenie przedstawia najistotniejsze fakty na temat zasad działania mózgu przydatne z punktu widzenia edukacji. Pozwala poznać kierunki dalszych poszukiwań w zakresie wdrażania odkryć neuronauk w edukacyjnej rzeczywistości. A także – uniknąć nieporozumień i nadinterpretacji, które tak często towarzyszą tym próbom. 

Naszą szkoleniową propozycję można potraktować jako przewodnik, który ułatwi odnalezienie się w obszarze neurodydaktyki i pozwoli ograniczyć ryzyko zejścia na manowce neurodydaktycznych mitów czy nieuzasadnionych interpretacji.

PODCZAS SZKOLENIA ONLINE:

 • Poznasz najistotniejsze i najbardziej użyteczne w dydaktyce odkrycia neurobiologii, które sprawdziły się w praktyce.
 • Zrozumiesz, że wiedza o działaniu ludzkiego mózgu jest niezbędna, aby świadomie być nauczycielem, rodzicem, wychowawcą.
 • Poznasz obszary i sposób stosowania narzędzi neurodydaktycznych w planowaniu i prowadzeniu procesu dydaktycznego.
 • Będziesz w stanie zaplanować rozwój własnych zainteresowań w neurodydaktyce i kierunki dalszych poszukiwań w tej dziedzinie.

nieograniczony dostęp 24/7
przez 12 miesięcy

imienne zaświadczenie
po każdym module

dodatkowe spotkania na żywo
online w ramach szkolenia

możliwość przesłania do eksperta
studium przypadku

najważniejsze zagadnienia
neurodydaktyki

bezpłatna platforma dla rodziców
przy dostępie dla placówek

Neurodydaktyka to symbioza neurobiologii i dydaktyki. Pozwala spojrzeć na nauczanie w bardziej przyjazny sposób. Szkolenie odkryje przed Tobą możliwości zmiany w podejściu do edukacji i wzmocni efekty nauczycielskich starań. Zapraszamy do wykupienia dostępu indywidualnego lub dla całej placówki!

Pobierz bezpłatne materiały z lekturami polecanymi przez prof. Marka Kaczmarzyka, które pozwolą przybliżyć temat neurodydaktyki.

Spotkania z ekspertem

Jeszcze więcej wiedzy o neurodydaktyce!

Dzięki merytorycznym spotkaniom online na żywo z ekspertem i zaproszonymi gośćmi wzbogacisz swoją wiedzę o neurodydaktyce. Poruszymy tematy uzupełniające treści szkolenia, aby spojrzeć na edukację z różnych perspektyw. Dodatkowo możliwość przesłania do prof. Marka Kaczmarzyka anonimowo swoich studiów przypadkuda Ci niebywałą okazję do omówienia przez eksperta Twojego problemu. Podczas spotkań wymienisz się także spostrzeżeniami z innymi uczestnikami na czacie i zadasz ekspertowi pytania.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

5h dydaktycznych

około 5 godzin dydaktycznych lekcji wideo, zrealizowane w wysokiej jakości

spotkania z ekspertem

trzy grupowe spotkania online z prof. Markiem Kaczmarzykiem

dostęp 24/7

dostęp dowolną liczbę razy, 24 godziny na dobę przez okres 12 miesięcy

zaświadczenia

po każdym module szkolenia imienne zaświadczenie uczestnictwa do pobrania

moduł dla rodziców

fragmenty szkolenia, które mogą pomóc rodzicom w zrozumieniu rozwoju dziecka

praktyczne wskazówki

możliwość skorzystania z praktycznych wskazówek, sprawdzonych w setkach szkół

Ekspert

Ekspert prowadzący

dr prof. UŚ Marek Kaczmarzyk

ekspert EduAkcji

Neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, doktor w zakresie nauk biologicznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Popularyzator nauki, autor podręczników i programów szkolnych oraz licznych ar-tykułów i książek. Najważniejsze z nich to „Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu”, „Unikat. Biologia wyjątkowości” oraz „Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej”. Specjalizuje się w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania. W jego szkoleniach i wykładach wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli i wychowawców. Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia mówiącego o tym, jak poznanie neurodydaktyki pozwala uczyć efektywnie i przyjemnie, przygotowanego przez wybitnego eksperta w tej dziedzinie, prof. Marka Kaczmarzyka. Oferujemy dostęp dla osób indywidualnych oraz placówek, w wyjątkowej cenie, z dostępem do szkolenia przez pełne 12 miesięcy, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu!

Opis szkolenia online

MODUŁ I

Czym jest, a czym nie jest neurodydaktyka? Jak działają mózgi w różnym wieku

Znajomość podstaw dotyczących budowy i fizjologii układu nerwowego jest warunkiem bezpiecznego wykorzystywania neuronauk w procesie wychowania. Spektakularnym przykładem zastosowania osiągnięć neurodydaktyki w edukacji jest wykorzystanie odkryć z zakresu zmian rozwojowych. Okazało się, że ludzki mózg zmienia się bardzo dynamicznie, a jego rozwój trwa długo. Różnice w działaniu mózgów ludzi w różnym wieku sprawiają, że zarówno ich wrażliwość na wpływy środowiska, jak i sposoby, w jaki widzą oni i interpretują otaczającą ich rzeczywistość – są odmienne.

W tym module wyjaśniam, dlaczego posiadacz dojrzałego mózgu nie jest w stanie, mimo najszczerszych chęci, w pełni zrozumieć ani czterolatka, kiedy realizuje on ogromny potencjał swojego mózgu, ani czternastolatka, u którego silna przebudowa mózgu wywołuje zachowania z punktu widzenia dorosłego pozbawione sensu, niepotrzebne i niebezpieczne.

PODCZAS MODUŁU:

 • Poznasz podstawowe zasady działania układu nerwowego i komórek nerwowych.
 • Zrozumiesz, czym jest podejście neurodydaktyczne w edukacji i w jakich obszarach można je bezpiecznie stosować.
 • Dowiesz się, jak dynamicznie zmienia się ludzki mózg i jak wpływa to na sposób, w jaki widzimy świat.
 • Poznasz skrajne przypadki neurobiologicznej przebudowy mózgu dziecka, nastolatka i dorosłego i zrozumiesz, dlaczego tak trudno o porozumienie na tych etapach życia.

MODUŁ II

Edukacja jest relacją. O mechanizmach lustrzanych i języku

Gatunek ludzki należy do gatunków społecznych. Oznacza to, że najistotniejszą cechą ludzi jest zdolność do wzajemnego zrozumienia. Odkrycie neuronów (mechanizmów) lustrzanych pozwoliło uchwycić biologiczne podłoże empatii.

Mechanika lustrzana, widziana z perspektywy neurobiologii, pozwala docenić fundamentalne znaczenie relacji w procesie edukacji oraz konsekwencje ich braku na różnych etapach rozwoju. Pozwala także na rozumienie języka jako przedłużenia mechanizmów lustrzanych u ludzi. Językowy obraz świata kształtowany w procesie edukacji w postaci neuronalnych reprezentacji pojęć – to klucz do wyobraźni, kreatywności i możliwości szukania rozwiązań problemów, które bez wątpienia pojawią się w przyszłości.

PODCZAS MODUŁU:

 • Poznasz pojęcie i ogólną zasadę działania mechanizmów lustrzanych u ludzi.
 • Zrozumiesz znaczenie mechaniki lustrzanej w projektowaniu procesu dydaktycznego.
 • Dowiesz się, jakie są związki pomiędzy sposobem, w jaki coś przekazujemy, a skutecznością przekazu i jakością odbioru komunikatu.
 • Zrozumiesz, w jakim stopniu język jest rodzajem mechanizmu lustrzanego i jaka jest neurobiologiczna siła słowa.

MODUŁ III

Co z tą pamięcią? Dlaczego tak wiele rzeczy zapominamy

Pamięć jest funkcją mózgu, która ma w szkole kluczowe znaczenie. Badania neurobiologów wykazały jednak, że proces ten działa odmiennie, niż to intuicyjnie zakładamy. Jako jednostki zapamiętujemy niewiele, ale jako zbiorowości, sumując własne doświadczenia, możemy odtwarzać złożone informacje. Neurobiologiczne podłoże śladu pamięciowego nie sprzyja spełnianiu wymagań tradycyjnych systemów edukacji, które często stoją w sprzeczności z podstawowymi zasadami działania pamięci.

W tym module zwrócę uwagę na szczególny przypadek pamięci roboczej, której ograniczenia powodują często, że to, co jest po stronie ucznia wyrazem zaangażowania, w efekcie możemy interpretować jako brak zainteresowania.

PODCZAS MODUŁU:

 • Poznasz ogólne zasady działania pamięci i jej różną wrażliwość na określone typy informacji.
 • Zrozumiesz zasady powstawania śladu pamięciowego i konsekwencje nakładania się neuronalnych pętli pamięciowych tworzonych w krótkim czasie.
 • Zrozumiesz, dlaczego pamięć ma charakter procesu kolektywnego i na czym polega błąd w ocenie jej stanu u izolowanej osoby.
 • Dowiesz się, jak działa pamięć robocza (krótkotrwała) i jaki to ma wpływ na możliwości przyswajania informacji przez ucznia.

MODUŁ IV

W stronę dydaktyki ewolucyjnej. Memetyczna szkoła i sztuczny dobór kompetencji

Zrozumienie działania ludzkiego mózgu, jego ogromnych możliwości, ale i niemałych ograniczeń nie jest możliwe bez myślenia o człowieku jako gatunku, który uczestniczy w procesach dwóch ewolucji. Jedną z nich jest ewolucja biologiczna, która dała nam mózgi o określonej strukturze. Drugą jest ewolucja kultury, która pozwala na wykorzystanie neuronalnego podłoża w sposób bezprecedensowy w historii życia na Ziemi.

Kultura składa się z informacji, które nazwać można memami. Memy te, podobnie jak geny, podlegają doborowi, tylko że w ich przypadku mamy częściowo wpływ na to, które memy staną się własnością kolejnego pokolenia. Proces edukacji można rozumieć jako memetyczny, intencyjny dobór. Fakt ten jest szansą na kreowanie przyszłości naszych podopiecznych, ale może także przynosić ogromne zagrożenia.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, czym jest kultura z perspektywy memetycznej i co łączy to spojrzenie z neurodydaktyką.
 • Zrozumiesz, że szkoła jest miejscem wybiórczego i arbitralnego wspierania określonych składników kultury.
 • Poznasz niebezpieczeństwa izolowania młodych ludzi od źródeł memów, na które nie mają wpływu dorośli.
 • Docenisz zjawisko różnorodności memetycznej jako alternatywy dla spowolnienia tempa rozwoju kultury.

Moduł dla rodziców

Bezpłatna platforma dla rodziców przy dostępie dla placówek!

Szkolenie zawiera dodatkowy moduł dla rodziców i opiekunów dzieci w różnym wieku. To wybrane fragmenty szkolenia – kluczowe dla zrozumienia, jak ważny jest rozwój ludzkiego mózgu i związany z tym proces uczenia. Uwspólnienie wiedzy na pewno ułatwi współpracę z dziećmi i ich rodzicami. Dostęp na 12 miesięcy do bezpłatnej platformy dla rodziców jest możliwy tylko przy zakupie szkolenia dla całej Rady Pedagogicznej.

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty!

Poniższy cennik dotyczy dostępu dla jednej placówki.
Wybierz liczbę osób w Radzie Pedagogicznej:

do 30 osób

$ 2 980 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

31-60 osób

$ 3 680 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

61-80 osób

$ 3 980 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

od 81 osóbBEZ LIMITU OSÓB

$ 4 380 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

Dostęp
indywidualny

dostęp na 12 miesięcy

tylko 398 498 zł *
za dostęp dla jednej osoby
* najniższa cena z 30 dni sprzed promocji: 498 zł

Chcesz zamówić przez telefon
dostęp do naszego szkolenia

albo uzyskać więcej informacji?

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 069 419

Inne szkolenia dla nauczycieli szkół