Skip to main content

Przemoc i cyberprzemoc
rówieśnicza

Co robić, żeby młodzi ludzie
nie krzywdzili siebie nawzajem

szkolenie online prof. Jacka Pyżalskiego

Kup dostęp do szkolenia!

Szkolenie online z dostępem dla całej Rady Pedagogicznej lub indywidualnie!

Wszystko, co trzeba wiedzieć o przemocy rówieśniczej w szkole! Sprawdzone metody zapobiegania i reagowania.

Przemoc i cyberprzemoc
rówieśnicza

Co robić, żeby młodzi ludzie
nie krzywdzili siebie nawzajem?

szkolenie online prof. Jacka Pyżalskiego

Kup dostęp do szkolenia!

Szkolenie online z dostępem dla całej Rady Pedagogicznej lub indywidualnie!

Wszystko, co trzeba wiedzieć o przemocy rówieśniczej w szkole! Sprawdzone metody zapobiegania i reagowania.

Przemoc rówieśnicza to zjawisko, które w mniejszym lub większym stopniu znane jest wszystkim, którzy mieli do czynienia z jakąkolwiek instytucją edukacyjną. Jako nauczyciele problem nieprzyjemnego traktowania młodych ludzi przez siebie możemy znać zarówno z doświadczeń własnej młodości (w roli ofiary, sprawcy lub świadka), jak i doświadczeń naszych dzieci, wnuków, uczniów i uczennic. Obecnie jako nauczyciele, czy inni profesjonaliści edukacyjni, na przykład psychologowie lub pedagodzy zatrudnieni w szkołach, stoimy wobec wyzwań, jakimi są: zapobieganie dręczeniu rówieśniczemu lub reagowanie, gdy takie już występuje.

Szkolenie ma na celu spójne i wszechstronne wsparcie wszystkich, którzy potrzebują zrozumieć problem i poznać oparte na wiedzy praktyczne rozwiązania wychowawcze. 

Szkolenie zawiera najnowsze ustalenia i wyniki badań (także tych nastawionych na pomiar skuteczności proponowanych narzędzi), ale także autorskie metodyczne rozwiązania w przeciwdziałaniu i reagowaniu na przemoc rówieśniczą. Szczególne miejsce poświęcam błędom wychowawczym popełnianym podczas działań profilaktycznych i interwencyjnych. Kiedy to mimo bardzo dobrych intencji, efekty starań są bardzo słabe lub rozwiązania szkodzą wręcz młodym ludziom. Z wielu względów, w przypadku problemów z przemocą rówieśniczą, o takie błędy jest szczególnie łatwo.

Bezcenną wartością szkolenia jest dodatkowy moduł dla rodziców i opiekunów, który da im podstawową wiedzę, jak reagować, gdy przemoc rówieśnicza dotyczy ich dziecka lub występuje w jego klasie.

PODCZAS SZKOLENIA ONLINE:

 • Dowiesz się, jakie mechanizmy psychologiczne sprawiają, że przemoc rówieśnicza jest procesem trudnym do zatrzymania, niosącym poważne i długofalowe konsekwencje w obszarze zdrowia psychicznego wszystkich zaangażowanych (nie tylko ofiar).
 • Poznasz zasady i sposoby budowania dobrych relacji w zespole klasowym, jako podstawowym rozwiązaniu przeciwdziałającym przemocy rówieśniczej.
 • Dowiesz się, co charakteryzuje sprawców, ofiary i świadków przemocy rówieśniczej oraz jak z nimi i ich rodzinami pracować wychowawczo.
 • Poznasz metody diagnozy przemocy rówieśniczej oraz rozwiązania bazujące na diagnozie.
 • Dowiesz się, co robić w poważniejszych przypadkach przemocy rówieśniczej.
 • Przeanalizujesz, jakie postawy i działania nauczycieli nie są skuteczne w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej lub wręcz jej sprzyjają.

Pobierz bezpłatne materiały o przemocy rówieśniczej w szkole. Więcej wartościowych treści w szkoleniu online!

Szkolenie „Przemoc i cyberprzemoc rówieśnicza” pomaga zrozumieć, czym jest przemoc rówieśnicza, poznać mechanizmy tego zjawiska oraz role osób zaangażowanych w przemoc: ofiar, sprawców i świadków. Pokazuje też rozwiązania służące diagnozie, zapobieganiu oraz dotyczące interwencji.

Kup dostęp do szkolenia!

nieograniczony dostęp 24/7
przez 12 miesięcy

imienne zaświadczenie
po każdym module

dodatkowe spotkania na żywo
online w ramach szkolenia

możliwość przesłania do eksperta
studium przypadku

kompendium wiedzy
o przemocy rówieśniczej

bezpłatna platforma dla rodziców
przy dostępie dla placówek

Spotkania z ekspertem

Zapobieganie przemocy rówieśniczej w praktyce!

W czasie spotkań online na żywo z ekspertem skupimy się na praktycznych rozwiązaniach w sytuacji, kiedy obserwujemy przejawy przemocy rówieśniczej. Na podstawie najczęściej występujących zdarzeń oraz przesłanych do prof. Jacka Pyżalskiego anonimowo studiów przypadku ekspert omówi, jakie są możliwości działania. Podczas spotkań wymienisz się także spostrzeżeniami z innymi uczestnikami na czacie i zadasz ekspertowi nurtujące Cię pytania.

Od ponad dwudziestu lat badam zjawisko przemocy rówieśniczej zarówno w perspektywie międzynarodowej i krajowej, ale także wypracowuję, upowszechniam i stosuję praktyczne rozwiązania profilaktyczne i interwencyjne, które ulepszam, opierając się na własnych doświadczeniach. Współpracuję z czołowymi światowymi ekspertami w tym zakresie oraz wieloma nauczycielami-praktykami. Z tej perspektywy uważam, że wszyscy potrzebujemy w tym obszarze więcej wiedzy.
– Prof. Jacek Pyżalski

Korzyści z udziału w szkoleniu:

9 h dydaktycznych

około 9 godzin dydaktycznych lekcji wideo, zrealizowanych w wysokiej jakości

spotkania z ekspertem

trzy grupowe spotkania online z prof. Jackiem Pyżalskim

dostęp 24/7

dostęp dowolną liczbę razy, 24 godziny na dobę przez okres 12 miesięcy

zaświadczenia

po każdym module szkolenia imienne zaświadczenie uczestnictwa do pobrania

moduł dla rodziców

specjalne szkolenie, które pomoże rodzicom w zrozumieniu przemocy rówieśniczej

praktyczne wskazówki

możliwość skorzystania z praktycznych wskazówek, sprawdzonych w setkach szkół

Ekspert

Ekspert prowadzący

dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski

ekspert EduAkcji

Pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel i wychowawca z wieloletnim doświadczeniem, ekspert w programie EduAkcja. Specjalizuje się między innymi w tematyce motywacji i przemocy rówieśniczej. Uczestnik i koordynator około 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących funkcjonowania młodzieży (w tym uczenia się i zaangażowania społecznego, także w okresie edukacji zdalnej), zaangażowania online młodych ludzi i ich kompetencji cyfrowych (w tym koordynacja polskiej części badań EU Kids Online oraz badania ySkills) oraz kondycji psychicznej nauczycieli i ich kompetencji wychowawczych. Autor pierwszych na rynku polskim publikacji dotyczących agresji elektronicznej. Pomysłodawca i redaktor podręcznika “Edukacja w czasach pandemii COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele.”

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia mówiącego o niebezpiecznych zjawiskach przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy, przygotowanego przez wybitnego eksperta w tej dziedzinie, prof. Jacka Pyżalskiego. Oferujemy dostęp dla osób indywidualnych oraz placówek, w wyjątkowej cenie, z dostępem do szkolenia przez pełne 12 miesięcy, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu!

Opis szkolenia online

MODUŁ I

Przemoc rówieśnicza – czy widzimy wszystko, co powinniśmy zobaczyć

Kluczową sprawą dla skutecznego zapobiegania i reagowania na przemoc i cyberprzemoc rówieśniczą jest rozumienie tego, czym jest to zjawisko i jak się je definiuje. Ważne jest także, aby rozumieć mechanizmy psychologiczne, takie jak: stygmatyzacja czy dysonans poznawczy, które wyjaśniają, jakie etapy występują w procesie powstawania przemocy rówieśniczej i co nauczyciele mogą robić na poszczególnych etapach, by powstrzymać przemoc. W tym module w praktyczny, zilustrowany wieloma przykładami sposób, omawiam te zagadnienia.

PODCZAS MODUŁU:

 • Nauczysz się rozpoznawać przejawy i rozróżniać różne typy przemocy rówieśniczej.
 • Dowiesz się, jakie konsekwencje przynosi bullying wszystkim w niego zaangażowanym.
 • Poznasz sposoby działań wychowawczych na poszczególnych etapach powstawania przemocy rówieśniczej.
 • Dowiesz się, jak podejście do przemocy rówieśniczej zmienia się w czasie i jakie są najnowsze tendencje związane z eksperckim rozumieniem tego zjawiska.

MODUŁ II

Diagnoza przemocy rówieśniczej – jak nie przeoczyć czegoś ważnego

Nie ma sensownego reagowania wychowawczego bez dobrej diagnozy. Okazuje się jednak, że diagnozowanie problemów związanych z przemocą rówieśniczą nie jest wcale łatwe. Towarzyszy mu wiele istotnych kwestii etycznych oraz ryzyko, że nieumiejętnie prowadzona diagnoza zaszkodzi i zwiększy poziom przemocy. W tym module poznamy zasady i szczegółowe metody diagnozy oraz dowiemy się, jak wykorzystać wyniki takiej diagnozy w praktyce pedagogicznej.

PODCZAS MODUŁU:

 • Poznasz mikroprzejawy przemocy rówieśniczej, które łatwo przeoczyć.
 • Dowiesz się, dlaczego szeroko polecana socjometria może zaszkodzić i jak stosować ją rozsądnie.
 • Dowiesz się, z kim i jak warto współpracować, żeby zdiagnozować przemoc rówieśniczą na wczesnym etapie.
 • Poznasz podstawowe zasady wykorzystania i tworzenia narzędzi kwestionariuszowych do diagnozy przemocy rówieśniczej.

MODUŁ III

Aktorzy przemocy rówieśniczej – ważne informacje o ofiarach, sprawcach i świadkach

Przemoc rówieśnicza w grupie w sposób oczywisty dotyczy ofiar i sprawców. To jednak tylko część prawdy. Mówi się bowiem o tym, że kiedy w danym zespole klasowym występuje przemoc rówieśnicza, to dotyczy ona każdego dziecka, które w takiej grupie funkcjonuje. Szczególną uwagę poświęcę tym młodym ludziom, którzy są świadkami przemocy. Ich sensowne i aktywne działania są kluczowe dla przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, co sprawia, że niektórzy młodzi ludzie częściej niż inni krzywdzą swoich rówieśników.
 • Poznasz różne typy świadków i sposoby angażowania ich w przeciwdziałanie przemocy w klasie/szkole.
 • Dowiesz się, co specjalne potrzeby edukacyjne dzieci zmieniają w przejawach i dynamice przemocy.
 • Zrozumiesz, dlaczego ofiary przemocy i cyberprzemocy rówieśniczej rzadko korzystają ze wsparcia dorosłych.

MODUŁ IV

Dobry klimat społeczny i wspólnota – jak budować je w szkole i zespole klasowym

Mając na uwadze przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, wiele osób myśli o reagowaniu na przejawy przemocy, czyli działaniu dopiero wtedy, gdy się ona pojawia. Nie jest to dobre podejście. Tym, co najlepiej przeciwdziała przemocy jest wspieranie relacji i więzi między uczniami w zespole klasowym od samego początku. Takie wspieranie to nie tylko zajęcia czy wyjazd lub spotkanie integracyjne. Warto stosować wiele innych rozwiązań realizowanych w codzienności szkolnej z uwzględnieniem roli rodziców czy opiekunów uczniów w tym procesie. Ich mądre stosowanie wymaga jednak bardzo dobrej znajomości szczegółów określonych rozwiązań.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, jak stworzyć uczniom możliwości poznania się w codzienności szkolnej.
 • Poddasz refleksji jakość tak zwanych zajęć integracyjnych i poznasz takie, których wprowadzanie ma sens pedagogiczny.
 • Poznasz metodę „wyzwań integracyjnych”.
 • Dowiesz się, jak znane rozwiązania zmodyfikować i zastosować w taki sposób, by dawały one efekt integracyjny.

MODUŁ V

Kiedy mleko się rozleje – mądra pedagogicznie interwencja w sytuacji bullyingu

Najtrudniejsze do rozwiązania są sytuacje, kiedy przemoc rówieśnicza trwa długo i mocno się zaostrzyła. Bardzo często w takiej sytuacji cierpienie ofiary jest wielkie i wiąże się z silnymi emocjami, które dotyczą także świadków i sprawców oraz ich rodzin. W tym module skupimy się na praktycznych rozwiązaniach, które warto stosować na takim etapie problemu. Uwzględnimy tutaj w znacznym stopniu przeszkody związane z naszym skutecznym działaniem bądź ze specyfiką etapu i sytuacji, z którą mamy do czynienia.

PODCZAS MODUŁU:

 • Przeanalizujesz, jak rozmawiać z ofiarami i sprawcami przemocy i planować oraz monitorować to, co będzie się działo w przyszłości.
 • Dowiesz się, jak współpracować z innymi specjalistami i instytucjami w poważniejszych sytuacjach związanych z bullyingiem.
 • Poznasz metody współpracy z rodzicami czy opiekunami uczniów zaangażowanych w przemoc rówieśniczą.
 • Przekonasz się, kiedy przemoc rówieśnicza jest czynem karalnym i jakie mogą być prawne konsekwencje jej stosowania.

MODUŁ VI

Najlepsze światowe programy przeciwdziałania przemocy rówieśniczej – czego możemy się nauczyć

Na świecie programy przeciwdziałania przemocy rówieśniczej są wprowadzane od prawie pół wieku, to jest od pionierskich badań D. Olweusa z lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Od dłuższego czasu realizowane są także działania służące ewaluacji ich skuteczności. Warto nie wyważać otwartych drzwi i przeanalizować, co łączy sprawdzone programy. Pozwoli to nam zastosować takie same lub podobne rozwiązania w swojej pracy pedagogicznej. W module omówię także rozwiązania dotyczące współczesnych przejawów przemocy rówieśniczej, takich jak cyberprzemoc czy przemoc rówieśnicza zawierająca elementy mowy nienawiści.

PODCZAS MODUŁU:

 • Przeanalizujesz, jakie zasady są obecne we wszystkich światowych programach przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, które przyniosły efekty.
 • Poznasz złote zasady przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, które warto wdrażać w każdej szkole.
 • Dowiesz się, jakie są najnowsze światowe tendencje w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej.
 • Przeanalizujesz, jakie kompetencje warto u siebie rozwijać, żeby skutecznie przeciwdziałać przemocy rówieśniczej.

MODUŁ VII

Najpoważniejsze błędy wychowawcze w radzeniu sobie z przemocą rówieśniczą

Wydaje się czasami, że do przeciwdziałania przemocy rówieśniczej wystarczą dobre chęci i zaangażowanie nauczycieli oraz innych dorosłych. Jest to jednak złudne. Procesy relacji rówieśniczych, szczególnie wtedy, kiedy zmierzają w złym kierunku, są bardzo skomplikowane i często nieoczywiste. Łatwo zatem, nie mając odpowiedniej wiedzy, zaszkodzić w wielu sytuacjach lub wprowadzać rozwiązania, które nie przynoszą żadnego efektu. W tym module w sposób uporządkowany, ilustrowany przykładami, przedstawię typowe błędy w działaniach profilaktycznych i interwencyjnych tak, by zmniejszyć ryzyko tego, że sami je popełnimy.

PODCZAS MODUŁU:

 • Przeanalizujesz konkretne przypadki błędnego działania w integrowaniu klasy, także w kontekście młodych ludzi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Poznasz błędy w pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy rówieśniczej oraz ich rodzicami czy opiekunami.
 • Przeanalizujesz błędy związane ze współpracą profesjonalistów nastawioną na przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej.
 • Dowiesz się, jak działać, żeby uniknąć pomyłek w tym obszarze.

MODUŁ DLA RODZICÓW

Najważniejsze informacje na temat przemocy rówieśniczej

Kiedy jesteśmy rodzicami czy opiekunami, nasze dzieci mogą być włączone w przemoc rówieśniczą (czyli taką, gdzie jedni młodzi ludzie krzywdzą innych) w różnych rolach, takich jak: ofiara, świadek, a nawet sprawca przemocy wobec kolegów i koleżanek. Jako że lepiej zapobiegać niż leczyć, warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z niezbędną wiedzą, która pomoże nam sensownie wesprzeć nasze dziecko i współpracować ze szkołą, kiedy taka sytuacja będzie miała miejsce.

PODCZAS MODUŁU:

 • Dowiesz się, czym jest przemoc rówieśnicza, jakie są jej rodzaje i jakie konsekwencje niesie dla zdrowia i funkcjonowania psychicznego młodych ludzi.
 • Poznasz kompetencje, możliwości i zakres działania szkoły i innych instytucji – nastawione na przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej.
 • Przeanalizujesz, jak warto rozmawiać ze swoim dzieckiem o przemocy rówieśniczej i relacjach rówieśniczych.
 • Dowiesz się, jacy profesjonaliści i instytucje mogą wesprzeć Cię w poważniejszych przypadkach przemocy rówieśniczej.

Moduł dla rodziców

Bezpłatna platforma dla rodziców przy dostępie dla placówek!

Szkolenie online jest wzbogacone o dodatkowy moduł dla rodziców i opiekunów dzieci w różnym wieku. To specjalnie przygotowane szkolenie online z podstawową wiedzą o przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy, aby wspólne działania szkoły oraz rodziców miały sens i były skuteczne. Dostęp na 12 miesięcy do bezpłatnej platformy dla rodziców jest możliwy tylko przy zakupie szkolenia dla całej Rady Pedagogicznej.

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty!

Poniższy cennik dotyczy dostępu dla jednej placówki.
Wybierz liczbę osób w Radzie Pedagogicznej:

do 30 osób

$ 2 980 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

31-60 osób

$ 3 680 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

61-80 osób

$ 3 980 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

od 81 osóbBEZ LIMITU OSÓB

$ 4 380 zł

za 12 miesięcy
 • Moduł dla rodziców
 • Spotkania online z ekspertem
 • Dostęp 24/7
 • Imienne zaświadczenie
KUP TERAZ

Dostęp
indywidualny

dostęp na 12 miesięcy

tylko 398 498 zł *
za dostęp dla jednej osoby
* najniższa cena z 30 dni sprzed promocji: 498 zł

Chcesz zamówić przez telefon
dostęp do naszego szkolenia

albo uzyskać więcej informacji?

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 069 419

Inne szkolenia dla nauczycieli szkół