Matematyka w przedszkolu

Szkolenie dostępne w roku
przedszkolnym 2021/2022

Matematyka to przede wszystkim nauka kojarzenia i wnioskowania...

Edukacja matematyczna w przedszkolu powinna być skierowana na wyrobienie u dzieci odpowiednich kompetencji intelektualnych, zanim rozpoczną systematyczną edukację matematyczną w szkole. Uczenie się dzieci w wieku przedszkolnym odbywa się w szczególności poprzez działanie, czyli przez doświadczenie. Jedną z najskuteczniejszych metod rozwijania pojęć matematycznych u dzieci jest koncepcja czynnościowego nauczania. Polega ona na organizowaniu czynności dziecka z wykorzystaniem dobrze dobranych pomocy dydaktycznych.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dowiesz się:

  • Jak rozwijać u dziecka orientację w schemacie własnego ciała i otaczającej go przestrzeni?
  • W jaki sposób rozwijać zdolność dostrzegania rytmicznej regularności w przemienności pór roku, dni tygodnia, nocy i dnia?
  • Jak kształtować umiejętność liczenia?
  • Jak z dzieckiem dodawać i odejmować?
  • W jaki sposób rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe?
  • Jak organizować zabawy sprzyjające umiejętności klasyfikowania?
  • Jak wprowadzać aspekt porządkowy liczby?
  • Jak organizować działania wprowadzające pojęcie wagi, miary i pieniądza?
  • Jak kształtować odporność emocjonalną dziecka?
  • Jak zorganizować warsztat matematyczny nauczyciela i dziecka?

Matematyka to przede wszystkim nauka kojarzenia i wnioskowania, łączenia ze sobą różnych faktów, to nauka myślenia kreatywnego i twórczego.